זרקור: פרוייקט חשמול רכבת ישראל

ממגוון הפרויקטים הלאומיים המרתקים במדינת ישראל כיום, פרויקט חשמול רכבת ישראל הוא בהחלט אחד המרכזיים והמרתקים שבהם. הפרויקט הוכרז על-ידי ממשלת ישראל כפרויקט תשתית לאומי וסך התקציב לכל חלקי הפרויקט הינו כ-12 מיליארד ₪. הפרויקט כולל החלפת שיטת ההנעה הקיימת כיום (דיזל) בהנעה חשמלית. הפעלת רכבות נוסעים חשמליות תתבצע בהתאם לתוכנית לתשתית לאומית 18 ("תת"ל 18") בצורה מדורגת בכל הרשת הרכבתית למעט מספר מקטעים אשר אינם כלולים בתת"ל 18 ויטופלו במסגרת תכנית סטטוטורית נפרדת.

במסגרת יישום של תכנית החשמול, ובהתאם לתת"ל 18, תוקם בשלב הראשון תשתית רשת מגע עילי (OCS) מעל קווי הרכבת על מסילות בקווים ראשיים באורך של כ-420 ק"מ. 

בעידן החשמול, הרכבת תוכל לנסוע עד 160 קמ"ש ללא החלפת התשתית (הקווים המהירים העתידיים מתוכננים לעמוד במהירות של 250 קמ"ש)

ביצוע הפרוייקט החל בשנת 2016, והרשת המסילתית תחושמל בהדרגה עד 2022.

--

תעודת זהות הפרויקט (הקמת תשתית החשמול)

 • יזם: רכבת ישראל
 • הקבלן מבצע: חברת SEMI (ספרד)
 • חברת ניהול: Parsons Brinkerhoff
 • עלות הקמת הפרויקט - תשתיות חשמול: כ-1.6 מיליארד ₪
 • לוחות זמנים: חשמול המסילות הקיימות יערך עד 2022

 

פרויקט חשמול הרכבת כולל:

 • עבודות הקמה וחשמול של 1080 ק"מ מסילה
 • הקמת 14 תחנות השנאה (161/ 27 ק"ו) ומערכת בקרה כוללת
 • רכישת קטרים וציוד נייד חדש

הפרויקט הקמת תשתיות החשמול, מחולק ל-16 מקטעי עבודה אשר מרכיבים 13 קווי נוסעים, השלב הראשון של הפרויקט הינו הקו המהיר לירושלים, מתחנת הרצליה ועד תחנת ירושלים (ע"ש יצחק נבון)

 

מהם היתרונות של רכבת חשמלית על פני הרכבת הנוכחית ?

הרכבת החשמלית החליפה בכל העולם המערבי והמדינות המפותחות את קטרי הדיזל. היתרונות הבולטים של רכבת חשמלית הינם: בתחום איכות סביבה - פחות רעש סביבתי וזיהום אוויר; בתחום התפעול - הרכבת החשמלית מאפשרת האטה וההאצה מהירים אשר מאפשרים ניצול מרבי של קיבולת במסילה קיימת; בתחום התפעול - התחזוקה של ציוד נייד חשמלי הינה קלה וזולה יותר, מעבר לטכנולוגיות בקרה מתקדמות, נסיעה במנהרות, ועוד.
בישראל אנו רואים את היתרונות הנ"ל כמשמעותיים מאוד מאחר וישנן הרבה תחנות במרחקים לא גדולים אחת מהשנייה.  

 

מהם האתגרים ההנדסיים הצפויים בעבודה על פרויקט כזה ?

פרויקט החשמול טומן בחובו מספר קשיים ואתגרים הנדסיים, להלן חלק מהאתגרים:

 • בניית 14 תה"ר (תחנת השנאה רכבתית), להורדת מתח הרשת (161 ק"ו ל25 ק"ו חד פאזי).
 • תכנון מערכת ההולכה העילית (OCS) על פני 1080 ק"מ מסילה, תוך התחשבות באלמנטים הנדסיים ואלמנטים של נוף.
 • הצבת עמודים ופורטלים לאורך המסילה.
 • תיאום העבודה מול חברות התשתית, הרשויות המקומיות ומוסדות התכנון

 

האם ישנם אתגרים לוגיסטיים בפרויקט ?

המסוכות הלוגיסטיים הינם חלק ניכר מהפרויקט ולפעמים משוכות לא פחות מהאתגרים ההנדסיים. נוסף על כך, לוח הזמנים לפרויקט הינו מאתגר בכל קנה מידה. הפרויקט מבוצע על קווי מסילה פעילים, אשר מצריך תיאום רב מראש, ושמירה על בטיחות מקסימלית.

אנחנו עושים את כל שניתן על מנת שהפרויקט הנ"ל לא יפגע ברמת השירות הגבוהה לה מחויבת רכבת ישראל, ניתן לומר שרוב חטיבות הרכבת מעורבות בצורה כזאת או אחרת בתיאום מול מנהלת החשמול.

קושי נוסף הוא: הפרויקט הינו פרויקט "נודד", הקבלן מבצע את העבודות בנקודה מסוימת ואחרי זמן קצר הוא ממשיך לנקודה הבאה, אין באמת אתר עבודה קבוע אשר בסביבתו מתבצעת העבודה. קבלן מבצע את רוב העבודה מתוך המסילה עם כלים ייעודיים ולכן תכנון העבודה הינו חשוב ביותר.

 

כיצד אתם מתמודדים עם אתגרים אלה ?

תכנון נכון של העבודה וראייה של המערכת הכוללת הוא הפתרון למסוגות והאתגרים שציינתי.

 

מהי חלוקת העבודה בין החברות השונות עימם אתם עובדים ?

בפרויקט החשמול זכה קבלן אחד אשר מעסיק, לפי הצורך, קבלני משנה לתכנון וביצוע בכל ההתמחויות הנדרשות. המכרז היה במתכונת של תכנון-ביצוע, ומנהלת החשמול מעסיקה מספר חברות שלוקחות חלק בבחינת התכנון. חשוב לציין שעדיין אין בישראל את הניסיון בחשמול רכבות ולכן אנחנו נעזרים בחברות מובילות מחו"ל.
אני חייב לציין את העבודה המשותפת עם חברת חשמל, כפרויקט חשמול ישנם ממשקים רבים מול חברת חשמל, חברה מקצועית אשר פועלת ונרתמת להצלחת הפרויקט. 

 

קיים תכנון לחשמול מערכתי של כל מסילות הרכבת. יחד עם זאת, ישנן מסילות שרק לאחרונה הסתיימה הנחתן (קו תל אביב-ירושלים, קו אשקלון-באר שבע ועוד). האם מסילות אלו נבנו מראש בהתאמה לרכבות הפועלות על חשמל ?

כל המסילות שבבניה מקבלות התייחסות לנושא החשמול, בחלק מהמקרים אנו מבצעים הכנות מראש (למשל, בסיסי עמודים בגשרים חדשים) ובחלק מהמקרים ההכנות הינן בנושא הארקות והזנות.

 

כיצד חשמול הרכבת כולה ישפיע על העבודה הסדירה של הרכבת, על התחזוקה שלה, על חוויית הנסיעה, על תעריפי הנסיעה ?

טכנולוגיית החשמול מכניסה שינויים אשר יבואו לידי ביטוי - בכל פעילות הרכבת בשנים הקרובות. התחזוקה על מערכת החשמול הינה חדשה, תחזוקה המסילות אינה משתנה אך מקבלת התייחסות מהצד הבטיחותי עקב החשמול, חוויית הנסיעה תהיה שונה מההיבט הסביבתי.  

 

האם חשמול הרכבת אמור להקל על הנחת מסילות חדשות ופתיחת תחנות חדשות בעתיד הרחוק ?

חשמול הרכבת הינו שינוי טכנולוגי המשפיע על הינע הרכבות ולכן אין השפעה על הנחת מסילות חדשות ו\או פתיחת תחנות חדשות.

 

הכיצד באות לידי ביטוי ההתייחסות הסביבתית בפרוייקט מאין זה ?

נושא איכות הסביבה הינו חלק משמעותי בפרויקט החשמול. רכבת ישראל מחויבת לתת"ל 18 ועובדת בצמוד עם צוות הות"ל ומשרד הגנת הסביבה. ישנם נושאים רבים בהיבט הסביבתי שמשפיעים על התכנון, מעבר לכך המעבר מהינע דיזל להינע חשמלי יביא בשורה חדשה בכל הקשור לאיכות הסביבה.

נושא הבטיחות באתרי בנייה הוא נושא "חם" בענף הבנייה. האם אתם נתקלים בקושי מסוים בשימור הבטיחות בעבודה כשמדובר בפרויקט מעין זה ?

רכבת ישראל שמה לנגד עינה את נושא הבטיחות ומבחינתנו זהו הנושא החשוב בפרויקט. נושא הבטיחות נלקח בחשבון מתחילת התכנון ולאחר מכן במהלך הביצוע, אנו נוהגים באפס סובלנות בכל הקשור לחריגה מנהלי הבטיחות.
הקבלן משקיע מאמצים ומשאבים רבים על מנת לאמץ את מדיניות הרכבת.

 

מה לדעתך צופן העתיד בענף הבנייה בארץ ?

פרויקט חשמול מסילות הרכבת יפתח עידן חדש בנושא רכבות חשמליות ברכבת ישראל. כמעט כל הקווים העתידיים יהיו מבוססים על טכנולוגיה זאת, הדבר יוביל לצורך בתפקידים ומקצועות שעדיין לא הכרנו בישראל. מגמת רכבת ישראל הינה לפתח את הידע והמקצועות הנדרשים בתחום זה למהנדסים ולעובדים המקומיים.

--

על המרואיין

אסף פור, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה (B.Sc) ובעל תואר מוסמך במנהל עסקים (MBA) בעל נסיון של 20 שנה בעבודה במגוון רחב של תחומים בענף החשמל ומשמש כמנהל אגף תשתיות חשמול ברכבת ישראל.

על המחבר
הוספת תגובה
תגובות
1 תגובות
התמונה של אנונימי
רכבת לדעבר
אחלה מאמר !!! תודה לצוות סיבלאינג' על האתר המצויין והמידע המיווחד
על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר