חישוב חתך אקוולנטי

1 post / 0 חדשים
ramziwor
התמונה של ramziwor
חישוב חתך אקוולנטי

נא עזרה בחישוב חתך אקוולנטי לחתך .בטון מידות 600/320 

בתוכו יש  פרופיל ( דבל T) באופן סמטרי מפלדה ,עובי אגף =30,עובי דופן =30,אורך אגף =250 משני צדדים שווה .

מרחק בין קצה הבטן מלמטה ולמעלה  לבי קצה פרופיל פלדה =35  באופן שווה עליון ותחתון.,גובה פ.פלדה (כולל אגפים )=250.

נא הסבר לפתרון.