חלקים

1 post / 0 חדשים
simong1080
התמונה של simong1080
חלקים

כמה שאלות בנוגע לתקרה:

האם אפשר למתוח תקרה לכיוונים שונים במפתחים אחדים של סכמה נתונה? נניח יש סכמה עם 3 מפתחים: אני רוצה לתכנן כך שבשני המפתחים החיצוניים התקרה תמתח לכיוון x ובמפתח האמצעי היא תימתח לכיוון y. גם, האם אפשר לתכנן תקרות שונות במפתחים שונים? נניח: בשני מפתחים תקרה מקשית ובמפתח האמצעי תקרת צלעות?