יורדים לשטח - המסילה המזרחית קטע D (דרום)

 

צוות CivilEng יורד לשטח ומתעד עבורכם את הפרויקטים הכי מעניינים בתחום הבינוי והתשתיות!

אורכו של קטע D בפרויקט המסילה המזרחית מסתכם בשבעה קילומטרים בלבד. קצהו הצפוני נמצא מצידם המזרחי של מבני התעשייה האווירית הסמוכים לנתב"ג ואילו קצהו הדרומי נמצא בכניסה למתחם התחזוקה והתפעול הגדול של "רכבת ישראל" בלוד. כמו קטע C, שביצועו נמצא אף הוא תחת אחריותה של הרכבת, גם קטע D מתבצע סמוך למסילה פעילה אשר משרתת בעיקר תנועה של רכבות מטענים. למרות אורכו הקצר יחסית של קטע D בהשוואה לקטעים שמצפון לו, הרי שללא ספק מדובר בקטע המורכב והמאתגר ביותר לניהול ולביצוע.

שני מכרזים מתבצעים כעת בקטע D. המוקדם מביניהם הוא מכרז DP11 - מכרז קידום זמינות שמבוצע ע"י "אולניק" מצידו הצפוני של מחלף לוד. בעבודות קידום הזמינות מופיעים שלושה מרכיבי ביצוע מרכזיים: הקמת גשר רכבת חדש מעל נחל נטוף, קיטום קונוסים לגשר כביש 1 וביצוע הפרדה מפלסית לביטול מפגש 124 של הרכבת. מכרז ביצוע נוסף ומשמעותי יותר בהיקפו הוא מכרז DP2 שבביצוע "י.ד.עשוש". מכרז זה מתבצע מסביבת התעשיייה האווירית בצפון ועד גשר כביש 1 שבמחלף לוד. אורכו של קטע הביצוע מסתכם ב-3.5 ק"מ ובמרכזו הקמת המבנה התחתון של הרכבת לאורך התוואי. לביצוע הנוכחי בקטע D נוספים שני מבצעים: האחד עוסק בהקמת מעקף מסילתי לאורך 500 מ' והאחר עוסק בהריסת גשר הרכבת הישן שמעל נחל איילון והקמת גשר חדש תחתיו.

עד סוף השנה צפוי להתפרסם בפרויקט מכרז DP3. מכרז זה הוא אשר מקנה לקטע D את הזכות להחזיק בתואר 'המכרז הקשה מכולם'. מדובר בקטע שאורכו 3.5 ק"מ אשר משתרע ממחלף לוד ועד הכניסה למתחם הרכבת בלוד. תוואי הביצוע במכרז זה עובר בתוך קטע אורבני צפוף אשר דרש מלאכת הפקעות מורכבת ורגישה. מלאכה זו הסתיימה בהצלחה. ב-DP3 נמצאים לא פחות משישה מפגשי רכבת אשר עתידים להתבטל ולהפוך להפרדות מפלסיות. מרכיב נוסף אשר תורם אף הוא למורכבות מכרז זה הינו החשמול הקיים בקשת לוד. קשת מסילתית זו פורשת במחלף לוד ממסילת הקו לירושלים ועושה דרכה דרומה עד למתחם הרכבת בלוד.

פרק מאתגר נוסף בביצוע קטע D עוסק בהקמתה של תחנת הרכבת תעופה. ביצועה של התחנה נעשה במקביל להקמתו של מחלף אל על ע"י "נתיבי ישראל". מחלף זה מטפל בביטול הצומת שבו מעורבים שלושה כבישים: 46, 40 ו-453. בין שני הפרויקטים מתקיים ממשק אשר מייצר תלות הדדית בביצועם של שני הפרויקטים. אם לא די בכך, הרי ששלושה פרויקטים נוספים עתידים להתנקז אל קטע D החל משנת 2030 ואלו הם: קשת מסילתית מתחנת תעופה אל תחנת נתב"ג, קשת נוספת מזרחה אל קו הרכבת לירושלים ומסילות פרויקט עוקף לוד הענק אשר עתידות להתחבר אל קטע D. כל אלה הופכים את עתידו המתוכנן של קטע D למרתק במיוחד.

לאחר שתואר כל זאת, הגיעה העת לחוש את הביצוע בפרויקט. לשם כך נעזרנו בבני יזדי מנהל אגף המסילה המזרחית ברכבת ישראל. בני אשר הוביל את ביצועה של קשת מודיעין, מוביל בהצלחה גם את ביצועם של קטעים C ו-D בפרויקט המסילה המזרחית . עוד הסתייענו בסרגיי ז'לזניאקוב, מנהל הקו הוותיק והמנוסה, אשר הוביל ,במקצועיות רבה את סיור CivilEng בקטע D. תודתנו הגדולה לשניים אלה על האירוח המקצועי והלבבי בפרויקט המרתק. תודות נוספות נשלחות לגורמי מקצוע נוספים בפרויקט. מפאת קוצר היריעה, אלה יוצגו בתיאורי התמונות. בואו נצא לדרך.

 

מרוץ CivilEng 2022 >>

קרדיטים

  • מזמין: "רכבת ישראל" באמצעות אגף המסילה המזרחית. מנהל האגף - בני יזדי. מנהל הקו - סרגיי ז'לזניאקוב
  • ניהול ופיקוח: "איתם הנדסה וניהול פרויקטים". מנהל הפרויקט - רן עציון. מפקחים - שלמה שריג, דימה קוקסין, שחר טל וירדן ארק
  • קבלנים ראשיים: "י.ד. עשוש" - מכרז DP2, "אולניק" - DP 1.1
  • מתכנן ראשי: "ינון תכנון ייעוץ ומחקר"
  • הבטחת איכות: "מ.נ.מ"
  • יועץ תכן מבנה: "ארם מהנדסים"

קרדיטים נוספים בתיאורי התמונות.

 

אהבתם ? לכל הפרויקטים >>

 

 

1. עבודות קטע D בפרויקט המסילה המזרחית הוזנקו לביצוע במאי 2020. הקבלן "אולניק", בניהולו של שמאור אוחיון,  נבחר לבצע עבודות קידום זמינות ברביע הצפון־מערבי של מחלף לוד (כבישים 1/40. בעבודות אלו מופיעים שלושה מרכיבים מרכזיים. הראשון מביניהם מופיע בתמונה זו: ביטול מפגש 124 והקמת גשר אשר ישמש להפרדה מפלסית מתוואי המסילה.

2. גשר ההפרדה המפלסית אשר עתיד לבטל את מפגש 124 החקלאי. את המסילה הבודדת שקיימת היום תחלפנה שתי מסילות הקו המזרחי אשר תעבורנה מתחת לגשר זה. עד סיום הקמת הגשר נותר להשלים את הסלילה עליו ועל הרמפות שמובילות אליו. בנוסף, נותר להשלים את מעקות הגשר וביצוע מגלשים.

3. מבט מגשר ההפרדה המפלסית צפונה. בתמונה נראה בצד שמאל התוואי הקיים של המסילה המזרחית ועליו מסילה אחת. במרכז התמונה נראה תוואי חדש ובהיר אשר נועד להכיל את שתי המסילות החדשות ולבטל בכך את התוואי הקיים. מבט לעומק התמונה על התוואי החדש מגלה גשר נוסף שהוקם במסגרת עבודות קידום הזמינות של "אולניק". גשר זה חולף מעל ערוץ נחל נטוף ואליו נגיע בתמונה הבאה.

4. גשר הרכבת מעל נחל נטוף. התוואי שעליו מסוגל להכיל שתי מסילות. הכול כאן כבר מוכן די מזמן.

5. מרכיב שלישי בעבודות קידום הזמינות של "אולניק" הוא גשר כביש 1 שבמחלף לוד. מתחת לגשר זה עתידות להימצא שתי מסילות הקו. בתצורה הסופית יפורק קיר הכלונסאות הנמוך והזמני וישתנה מיקומה של המסילה הקיימת. שתי המסילות תימצאנה במשטח מאוחד.

6. שלט מכרז קידום הזמינות DP-11 לסיכום גורמי הביצוע והניהול של מכרז זה.

7. לפני שעוזבים את אזור עבודות קידום הזמינות, מבט אל גשר הרכבת הישן אשר יפורק. סמוך אליו נמצא הפילבוקס המנדטורי אשר לגביו לא ידועות תוכניות שימור בשלב זה.

8. הגענו אל המכרז המשמעותי ביותר שמתבצע כיום בקטע D. הקמת מבנה תחתון לאורך 3.5 ק"מ מקצהו הצפוני של קטע D ועד כביש 1 שבמחלף לוד. עבודות המבנה התחתון של מכרז DP2 הוזנקו בסוף יוני 2021 עם קבלת צו התחלת העבודה של הקבלן. בתמונה -  שלט הפרויקט ועליו קרדיטים בולטים של המכרז.

9. מבט צפונה אל קצהו של קטע D סמוך למתחם התעשייה האווירית. עבודות המבנה התחתון ברכבת עשויות לכלול לעיתים מרכיבים רבים וביניהם עבודות עפר, מצעים, גישור, עבודות ניקוז, הקמת תעלות תקשורת ועוד. הגדרה נוחה יותר של עבודות אלו תהיה הקו המפריד בין המבנה התחתון למבנה העליון והוא שטח פני המצעים שעליו יונח רבד המבנה העליון. במבנה העליון נכללים הרבד שהוזכר לעיל, האדנים, הפסים, שכבת הרבד העליון וביצוע עבודות תקשורת ואיתות.

10. קצב העבודות במכרז DP2 יכול להיחשב בהחלט כקצב טוב. בתמונה שלפנינו נראית שכבת הרבד של המבנה העליון אשר בוצעה ע"י "בן ארי Spis", הקבלן הממונה של הרכבת. פריט נוסף ומעניין שנראה בצד ימין של התמונה הוא צינור שבולט מהקרקע. כמותו נמצאים ארבעה בכל צד של המסילות. בצנרת זו, שעוברת לרוחב המבנה יועברו כבלי חשמל ותקשורת להפעלת מפלג דאבל קרוס שיותקן במיקום זה. מיקום המפלג נמצא בכניסה הצפונית של תחנת תעופה העתידית.

11. העבודות בקטע D מתערבבות זו בזו וכך גם בעלי התפקידים שמופיעים בתמונה. מימין לשמאל: ניסן בן יוסף, מנהל קו מבנה עליון באגף המסילה המזרחית. לצידו, חן כהן הקבלן מטעם הקבלן הממונה "או-חק". לצידו של חן, מוביל הסיור ומנהל הקו, סרגיי ז'לזניאקוב אשר עוד נראה ונחזור אליו בהמשך. לצידו של סרגיי, אלון מנהל הפרויקט של "או-חק" אשר מבצעת במקביל לעבודות DP2 מעקף מסילתי ועבודות חיזוק ושימור לתחנת רכבת היסטורית. נעסוק בכך בהמשך.

12. הקטע הצפוני במכרז DP2 נמסר לעבודות המבנה העליון ונראה די גמור. ניתן לראות את שכבת הרבד התחתונה של המבנה העליון ואת תעלת התקשורת שהוכנה במסגרת עבודות המבנה התחתון. אי לכך, אנו עם הפנים דרומה לעבר אזורי הפעילות.

13. כמה מאות מטרים דרומה ממיקומה של התמונה הקודמת אנו מגיעים אל אתר משמעותי בקטע D. כאן תוקם תחנת תעופה. כצפוי, את ענייני התחנות משאירים לסוף ולכן לתחנה זו טרם פורסם עדיין מכרז ביצוע. כמקובל, בשלב זה מבוצעות עבודות על המעבר התת קרקעי של התחנה אשר מיקומו נמצא סמוך לשטח המסילה הפעילה. בנוסף, על שטח המסילה הפעילה עתיד לקום מבנה שליטה ובקרה של הרכבת. אי לכך, נדרש ניתוקה של המסילה (כפי שנראה באחת התמונות הקודמות). כדי לקצר למינימום את משך הניתוק הוכן מראש מבנה עבור מעקף מסילתי אשר האות לסיומו יהיה מבצע לחיבור קצוות המעקף בחזרה אל התוואי המקורי. את המעקף ביצע "או-חק", קבלן ממונה של הרכבת.

14. כדי להשיג את תמונת המעקף הזו נדרשה טיסה - פשוטו כמשמעו. עטייה אטרש, עובד הקבלן "י.ד.עשוש", עשה את הדבר הנכון כשנחת ארצה והקל עלינו את ההסבר. בתמונה נראה המעקף החדש, התוואי שנותק, המעבר התת"ק שמבוצע כעת. בין אלה עתיד לקום מבנה השו"ב (שליטה ובקרה) של הרכבת. במכרז הקמת מבנה השו"ב (DP4) זכה הקבלן "רגבים.

15. מבט צפונה. יורדים לגובה הקרקע. מראה המעקף המסילתי לפני מספר שבועות. כיום יש כבר מסילות על כל אורכו של תוואי המעקף שמסתכם בכחצי ק"מ.

16. מבט דרומה. התוואי המקורי של הקו ומימינו החיבור הצפוני של המעקף אל התוואי.

17. שלט לסיכום מכרז המעקף אשר מספר לנו על פעילות נוספת במכרז זה - ביצוע חיזוק לתחנת הרכבת ההיסטורית ג'יניס, שפעלה כתחנת נוסעים מנדטורית עד שנת 1933.

18. עבודות החיזוק לתחנת ג'יניס ההיסטורית.

19. תמונה נוספת של עבודות החיזוק והשימור. חובבי הרכבות בוודאי ישמחו לגלות שתחנה זו לא נשכחה.

20. לפני שממשיכים לאתרים נוספים בקטע D, עוצרים לרגע כדי להעלות תודה גדולה למנהל הקו ומוביל סיור CivilEng, סרגיי ז'לזניאקוב. את תרומתו העצומה של סרגיי לענף המסילות ותחנות הרכבת בארץ, קשה לאמוד במילים. מקצוען זה צבר ידע וניסיון רב בארץ ובחו"ל, בעבודות רבות ומגוונות של הרכבת. לפניו מונחים שני אתגרים קשים במיוחד בקטע D: הקמת תחנת תעופה אשר אליה מתלווה שלביות ביצוע מורכבת יחד עם הקמת מחלף אל על של "נתיבי ישראל", ומכרז DP3 אשר עובר בתוואי הצפוף של לוד וכולל את ביטולם של כל מפגשי הרכבת שנותרו בעיר. נאחל לסרגיי הצלחה רבה בהמשך הפרויקט הענק. 

21. מתקדמים עוד כמה מאות מטרים דרומה ולפנינו תוואי בסטטוס ביצוע פחות מתקדם מזה שראינו עד כה. מבט לעומק התמונה מגלה שמדובר בקטע קצר בלבד שבקצהו מתבצע הליך הנדסי ששווה להתעמק בו. כבר מגיעים.

22. הליך הביצוע שבתמונה נקרא Chipsel - איטום המבנה התחתון באמצעות שבבי אבן. מדובר בהליך שקיים לו מפרט חדש יחסית של "רכבת ישראל" ולצורך הכרתו הסתייענו רבות בד"ר עופר קיף יועץ המבנה ובאילן מזרחי מחברת "מ.ב פיזור וכרסום". חברה זו משמשת כקבלן משנה עבור "דניה" בקטע B של המסילה המזרחית וכקבלן משנה גם בקטע D של המסילה. ברשות החברה  כלי הנדסי שכמותו קיימים נכון לעכשיו רק שניים מסוגו בארץ. לביצוע ההליך. בתמונה נראה כלי אשר מיוצר בבריטניה ותפקידו לפזר שכבת אגרגט על המבנה.

23. תחילתו של ההליך בריסוס שכבת האמולסיה הביטומנית על המצעים. על כל מטר מבנה מרוססת שכבה במשקל 2 ק"ג. לאחר מכן נכנס הכלי מהתמונה הקודמת לפעולה. הכלי מפזר שכבה של אגרגט בעובי 12 מ"מ על האמולסיה. משקל האגרגט ('פוליה' בז'רגון המקצועי) למטר נע בין 23 ל-27 ק"ג. לאחר פיזור הפוליה נכנס המכבש הפניאומטי לעבודה. משקלו 18 טון והוא מהדק את שכבת האגרגט אל האמולסיה במטרה להחדיר את האגרגט אל האמולסיה. לאחר שלב זה שוב מבוצע ריסוס של שכבת אמולסיה והפעם במשקל 1.5 ק"ג למטר. מעל שכבה זו מפוזר אגרגט בעובי 4 מ"מ אשר נקרא "שומשום" בשפה המקצועית. את הליך ה-Chipseal חותם הידוק נוסף ע"י המכבש. על כל ארבע השכבות שתוארו לעיל יונח רבד המבנה העליון.

24. הפסקת קפה כדי שנוכל להכיר את חבורת האלופים שעל ביצוע הליך ה-Chipseal. מימין לשמאל: גיא מזרחי, אילן מזרחי אשר על ההסברים המאלפים, כאמל שעל שירות אספקת המשאיות לרכבת, רונן ביטון שותפו לחברה של אילן מזרחי וסרגיי כמובן.

25. הגענו אל מכרז הביצוע האחרון שבסקירה - הריסת גשר הרכבת הישן שמעל נחל איילון, בכניסה הצפונית ללוד. מדובר בעבודות קידום זמינות של מכרז DP3 שבהן זכה קבלן ממונה של הרכבת. הנה שלט צנוע של הפרויקט.

 26. המפקח שחר טל מחברת הניהול "איתם הנדסה אזרחית" מדגמן את הגשר הישן מעל ערוץ נחל איילון. תמונות הגשר שבסקירה הן תמונות אחרונות בהחלט שלו. נכון לכתיבת שורות אלו, הגשר נהרס וגשר חדש הוקם במקומו.

27. מבט צפונה על גשר נחל איילון שאיננו עוד. בתמונה ניתן להבין שסיבת הריסת הגשר היא הצורך בגשר אשר יכול להכיל שתי מסילות. עוד ניתן לראות את המשך הקו צפונה לעבר מחלף תחנת תעופה ואת הקשת המסילתית - קשת לוד - שפונה שמאלה לעבר מסילות הקו המחושמל לירושלים.

28. עוד מבט על הגשר, שבסמוך אליו נמצאים שרידי הפילבוקס המנדטורי. הפילבוקס ישומר.

29. מבט דרומה אל קטע המסילה שנותק בדרכו אל מתחם לוד. לצורך ביצוע עבודות הגשר נותקו תיילי החשמול ובאחרונה הוסרו גם עמודי החשמול. שתי מסילות הקו המזרחי תעבורנה כאן סמוך ליחידת להב 433 של המשטרה. מפגש 125 שבתמונה יבוטל ויהפוך להפרדה מפלסית. לקטע D צופן עוד עתיד מרתק: שתי קשתות מסילתיות מתוכננות להתבצע החל משנת 2030. אחת מהן תחבר  את תחנת תעופה עם תחנת נתב"ג שתשודרג והאחרת תחבר את המסילה המזרחית עם הקו לירושלים בכיוון מזרח. עוד על הפרק: מסילת עוקף לוד - מגה פרויקט מתוקצב, שאף הוא עתיד להגיע בקצהו הצפוני אל תחנת תעופה ואל נתב"ג. ללא ספק יהיה מעניין בסביבה זו.

30. כמו בקטעים אחרים של המסילה המזרחית, גם בקטע D ההיסטוריה מלווה ברקע את הביצוע. עברנו בסקירה זו תחנת רכבת היסטורית, שני פילבוקסים מנדטוריים וכעת אנו לפני גשר הסולטן הממלוכי ביברס מטיל האימה. גשר זה עובר אף הוא מעל נחל איילון ונמצא ממול לגשר הרכבת שנהרס. ביברס יכול לגחך בהנאה. כ-750 שנה מתנהלת עליו תנועה. זו תמשיך להתנהל עליו כנראה גם אחרי הגשר החדש שמוקם בימים אלה. להתראות בסקירה הבאה!

על המחבר
תגיות
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר