אפקון בניה | בלנק לרר בר | יניב הנדסה | קבוצת ב.ס.ר | גב ים | סיון ביצוע | אמי מתום | אייקון בניה | אלום עשת | Emaps | אורט ירושלים | SHUNTONG | זיו סימון ניהול פרויקטים | סולטל סיסטמס | ShirinInvestments | Ziprecruiter | SOHLBERG CONSULTING | קיקה ברא"ז אדריכלים | א.צ טכנולוגיות | קבוצת דניה | הייליפט | אקסייט ישראל | ברן ישראל | גרין מבנים | פרל כהן | כנען שנהב

יורדים לשטח - פרויקט "סדנאות הקישון" (רכבת ישראל, חיפה)

 

צוות CivilEng יורד לשטח ומתעד עבורכם את הפרויקטים הכי מעניינים בתחום הבינוי והתשתיות!

 

סדנאות הקישון הוקמו בתקופת המנדט הבריטי, בין השנים 1931 ל-1933. מסילות הברזל שהתקיימו באותה עת בארץ ישראל היו מעטות ושימושן העיקרי היה צבאי בעיקרו. מסילות אלו נחלקו למסילות בעלות רוחב תקני (143.5 ס"מ) ולמסילות צרות ברוחב 105 ס"מ. מיקומן של סדנאות הקישון פטר את רכבת המנדט מהצורך לשגר קטרים עד לקנטרה שבמצרים, לצורך ביצוע תיקונים גדולים. את פתיחתן של סדנאות הקישון יש לראות כחלק מתוכנית רחבה יותר להקמת נמל חדיש בחיפה אשר ישמש כנמל מרכזי במזרח הים התיכון. חלק ניכר מהמבנים מהציוד הובא מבריטניה והותקן בשטח הסדנאות, שגודלו דאז נאמד ב-300 דונם. 

במהלך העשורים הרבים שחלפו מאז, בוצעו שינויים רבים במבני הסדנאות ובציוד. חלק מהמבנים שופץ, חלק אחר ננטש, ובמקביל הוחלפו כלים וציוד עקב שינויים טכנולוגיים שהתרחשו בענף. את מלאכת הטלאים הזאת מחליפה כעת תוכנית ארוכת טווח בעלות של 1.3 מיליארד ש"ח. ייעודה של תוכנית זו הוא להתאים את מתחם התחזוקה והתפעול להתפתחות רשת המסילות בארץ ולאתגרים העומדים בפני "רכבת ישראל" בשנים הבאות. בדומה למתחמי התחזוקה והתפעול הגדולים של הרכבת (בלוד ובאר שבע), גם מתחם הקישון עתיד לטפל בכלל הפעילות הרכבתית: תחזוקת ציוד נייד, אחסון חומר מסילה, דיור רכבות והיערכות לקראת יציאה לתחזוקת התשתית המסילתית. 

בתכולת פרויקט השדרוג של סדנאות הקישון יוקמו וישודרגו מעל 30 מבנים שונים, ייסללו 33 ק"מ של מסילות, ייסללו דרכים, יוקם מוסך לנייד חשמלי, יורחב מוסך קיים, יוקם מוסך לקרונועי IC וייבנו מחסנים ומשרדים. בנוסף, הפרויקט כולל שימור של מבנים היסטוריים מסוימים שנמצאים במתחם. פעילות ענפה זו תאפשר לרכבת להטמיע טכנולוגיות חדשות תוך ניצול מרבי של השטח הקיים וכחלק מהיערכותה לקראת הגידול הצפוי בפעילותה בשנים הקרובות. 

פרויקט השדרוג הענק עתיד להסתיים ב-2026. נכללות בו 13 חבילות תכנון (Design Packages) ובהן מרכיבי ביצוע שונים. בסקירה זו נערוך היכרות ראשונית עם תכולתן של חבילות אלו ונתעדכן בסטטוס הביצוע של כל אחת מהן. כהרגלנו, הסברים יצורפו לתמונות. קודם שנגיע אליהן, הרשו לנו להודות למארחינו בפרויקט. תודה לגולן בליטי מנהל אזור צפון באגף הביצוע של הרכבת, ותודה לרונן דנון מנהל הקו. לשניהם תודה גדולה על האירוח ועל ההסברים המקצועיים. תודה אחרונה ומיוחדת לחן מלינג מנהל מוזאון הרכבת על הסיוע במידע ובחומרים היסטוריים מרתקים. 

 

 

לסקירות נוספות >>  

הזמינו אותנו לסקר גם את הפרויקט שלכם >>

 

קרדיטים

  • מזמין: "רכבת ישראל" באמצעות אגף ביצוע בחטיבת פיתוח. גולן בליטי מנהל אזור צפון ורונן דנון מנהל הקו
  • ניהול ופיקוח: "אי שטרן". מנהל הפרויקט מטעם החברה: אלכס גוגול
  • מתכנן ראשי: "תדם הנדסה אזרחית"
  • תכנון מוסך חשמלי: "ברחנא אדריכלים" - שמוליק מיכאלי 
  • אדריכלות וקונסטרוקציה: "אדם אטיאס" 
  • קבלנים מבצעים: קבלנים רבים (יצוינו בתיאור התמונות)
  • הדמיות: "דגן פתרונות צילום" ובאדיבות "רכבת ישראל"

 

ההתחלה במבט שלוקח אותנו 90 שנה לאחור. זמן קצר לאחר הקמתן, כך נראו סדנאות הקישון. בתמונה נראים שני מבנים בלבד: מבנה המוסך המרכזי, שבשל צורת ונקרא לימים מוסך H ומבנה המשרדים אשר משרת כיום את חטיבת הנייד של "רכבת ישראל". התמונה באדיבות מוזאון הרכבת.

מוסך H כפי שנראה בשנת 1932. כדאי לשים לב למספר פרטים בתמונה זו. רוחבו של המוסך אינו מאפשר הכנסת רכבת באורך מלא לטיפול אלא רק קרון או קטר בודד בלבד. כניסת הציוד הנייד לטיפול במוסך בוצעה באמצעות קטרי עיתוק ולא בדרך בה הדבר מבוצע כיום. חשוב לציין, כי המבנה ההיסטורי עדיין פעיל ונמצא בשירות. בהמשך הסקירה, נוכל להתבונן בקטר  עיתוק ובאופן בו מוכנס כיום הנייד למוסך. התמונה באדיבות מוזאון הרכבת.

מוסך H שוקק חיים ופעילות. מבט אל פנים המוסך וקטרי הקיטור שהוכנסו אליו לטיפול. מועד הצילום סמוך ל-1950. קטרי הקיטור התחלפו מאז בקטרי דיזל ואלה מתחלפים כיום בקטרים חשמליים. להתפתחויות הטכנולוגיות שהתרחשו במהלך השנים יינתן ביטוי בפרויקט השדרוג של סדנאות הקישון. התמונה באדיבות מוזאון הרכבת.

קפיצה גדולה בזמן לשנת 1970. סדנאות הקישון במבט אווירי מכיוון צפון. דור קטרי הקיטור חלף, הדיזל הוכנס לשירות ובמתחם ניתן לראות כבר מספר מבנים נוספים, שחלקם עבר הסבת שימוש. התצלום מאת אוניברסיטת חיפה.

הדמיית הפרויקט. כך ייראה מתחם סדנאות הקישון בתום הפרויקט במבט מצפון. בהדמיה מופיעים מספר מרכיבים בולטים: מוסך ה-H שהכרנו ואשר עתיד לעבור שימור ושדרוג, עיבוי ותוספת מסילות דיור ומסילות תפעוליות במתחם, מבנים חדשים למטרות שונות שנכיר בהמשך, מרכז לוגיסטי וגולת הכותרת: מוסך חשמלי שיהיה הגדול מסוגו בארץ.

אלה האנשים המוכשרים שהופקדו על מימוש ההדמיה שבתמונה הקודמת. מימין: איציק שמיר שמנהל את מבנה השו"ב (שליטה ובקרה) הגדול שכבר נבנה ובסטטוס פעיל במתחם. מבנה השו"ב הוא מרכז העצבים של המתחם ומחוצה לו. הוא משלב בתוכו טכנולוגיות מתקדמות שתפקידן לשלוט על אמצעי התקשורת, האיתות והבקרה של הרשת המסילתית. באמצע: גולן בליטי, מנהל אזור צפון של אגף הביצוע ברכבת. גולן צבר פרויקטים רבים ומגוונים תחת ניהולו כשאת מרכז תשומת הלב תופסות ההפרדות המפלסיות בעלות החשיבות הבטיחותית הרבה - הפרדות שמצילות חיים. משמאל: מנהל הקו, רונן דנון. בקריירה המקצועית של רונן נרשמים אירועים משמעותיים ביותר: קו הרכבת החשמלי לירושלים וקו החוף הדרומי אשר רשם אירוע חסר תקדים. פתיחת 5 תחנות רכבת חדשות ביום אחד ותחנה משודרגת באותו אירוע. תודתנו לשלושת האלופים שבתמונה על האירוח בפרויקט ועל ההסברים המקצועיים.

עוברים לתיאור חבילות התכנון (DP). בחבילה 1 שביצועה הסתיים נמצאת הקמתם של מבנה המסילאים, מבנה ההשנאה והרציף המכין. ברציף המכין מתבצעות עבודות ניקיון של הרכבת לפני יציאה לנסיעה, שאיבת ביוב ומילוי מים. עוד בתכולת DP1 - סלילת כביש אורך במתחם מהכיכר ועד הקצה הדרומי, סלילת 1.3 ק"מ מסילות והתקנת 4 מפלגים. סה"כ כ-1,200 מ"ר בנוי. קבלני ביצוע של החבילה: א.מ.ח.ז ו-"ג.רעם". אומדן קבלני - 40 מלש"ח.

מבנה המסילאים שביצועו הושלם במסגרת חבילה 1.

אנו בחבילה 2 וזו כוללת בינוי בעיקרה. במסגרת חבילה זו מוקמים שלושה מבנים. האחד יכיל מחסן תקשורת, משרדים וחדרים לרווחת העובדים. במבנה השני יימצאו מבנה אחסנה אוטומטית, משרדי אגף לוגיסטיקה ורכש פנים של הרכבת. המבנה הנוסף יהיה מחסן ראשי לאחסנה גבוהה של משטחים ומארזים.

חבילה 2 נמצאת בביצוע מתקדם ועתידה להסתיים ברבעון הראשון של 2023. שטח הבינוי בה כולל 6,500 מ"ר. הנה שלט הפרויקט.

הגענו לחבילה 3 המשמעותית שבה נמצאת ליבת הפעילות של סדנאות הקישון. החבילה כוללת הקמה של סדנה לשיפוץ חוגונים ואת הרחבתו של הגשר המעביר הצפוני, שאותו נראה בתמונה הבאה. בנוסף, החבילה כוללת תוספת של מעל 4 ק"מ מסילות, שדרוג של מאות מטרים של מסילות קיימות והתקנת 21 מפלגים (8 מהם זמניים). בין מבני הסדנה יימצאו מבנה לשיפוץ חוגונים, מבנה לאחזקת קרונות ומבנה עזר נוסף שיכיל מעבדות, מחסן, משרדים וחדרי עובדים.

הגשר המעביר הצפוני. על הגשר נמצאת מסילה ועליה הציוד הנייד שמוכנס למוסך באמצעות קטר עיתוק שזה תפקידו. הגשר נע על מסילות שנמצאות לכל אורכו של מוסך ה-H. הוא מאפשר את הכנסתו של קרון/קטר בודד למוסך בכל פעם. בצידו הימני של הגשר ניתן להבחין בקטר העיתוק אשר מכניס את הציוד הנייד אל המוסך.

אומדנה הקבלני של החבילה עומד על 92 מלש"ח. החבילה נמצאת בביצוע "קן התור" ועתידה ע"פ הצפי להסתיים ברבעון השני של 2024. בתמונה מופיע המוסך שחזיתו תשומר  ועליה ניתן להבחין בצבעי ההסוואה של המבנה מהתקופה המנדטורית.

חבילה משמעותית נוספת היא חבילה 4 שאליה תצורף חבילה 9ב'. חבילה 4 כוללת פיתוח כבישים והקמת 5 מבנים ע"פ הפירוט הבא: מבנה להרחבת אגף קרונות המשא, גשר מעביר דרומי, מבנה צביעה, מבנה לניקוי חול (משמש במנגנון הבלימה של הרכבת) ומבנה שטיפה. בחבילה 9 ב' נכללת עבודת מסילות: הנחה של כשלושה ק"מ מסילות ו-21 מפלגים. אומדן קבלני לשתי החבילות: 112 מלש"ח. סטטוס: בתכנון מפורט.

חבילה 5. הגענו לחבילת הביצוע המעניינת והיקרה ביותר בפרויקט. עלותה הקבלנית נאמדת ב-240 מלש"ח והיא כוללת הקמת מוסך ענק לטיפול ברכבות חשמליות, הקמת מעבר תת"ק להולכי רגל וביצוע כבישים ומסילות באורך 2.7 ק"מ. במקור, תוכנן מוסך זה לטפל גם ברכבות דיזל וגם בחשמליות, אך המעבר ההולך וגובר לציוד חשמלי הוביל לשינוי תכנון וכעת המוסך מתוכנן לטיפול בציוד חשמלי בלבד. בחבילה 5 יהיו כ-13,500 מ"ר בנוי. אורך המוסך החדש יגיע ל-450 מ' והוא עתיד להיות המוסך הגדול בארץ. סטטוס החבילה - לקראת פרסום מכרז.

לפני שממשיכים עם תיאור תכולתן של החבילות, כמה תמונות 'אווירה' מהמתחם. בתמונה זו מופיע ציוד נייד שחונה באזור שבו הושלם ביצוען של 8 מסילות דיור. ניתן להבחין שעל החוגונים מופיע הכיתוב "למוזיאון". המוזאון הוא מוזאון הרכבת כמובן, וממתחם הקישון נשלח לא אחת ציוד שהתיישן אל המוזאון או לגריטה.

מבנה האבן ההיסטורי אשר משמש כיום כמבנה המשרדים של חטיבת הנייד של הרכבת. מבנה זה עתיד להישאר במתחם בדיוק כפי שהוא.

קרונות מיוחדים שעליהם מונחים מפלגים בשיפוע. בשינוע מפלגים נמצא כי הם חורגים מהרוחב המותר ולכן הובאו לשם כך קרונות אלו אשר פותרים את הבעיה. שמם באנגלית: Switch Tilter.

עוד במתחם - קטר עיתוק דו מצבי. ברשותה של הרכבת שלושה קטרים כאלה שמונעים באמצעות סוללה ושניים נוספים מאותו יצרן. שני הנוספים הם קטרים גדולים יותר ועם הנעת דיזל.

הגענו לחבילה 6. בחבילה זו נכללים הקמת 4 מבנים ע"פ הפירוט הבא: מבנה שער הכניסה למתחם, מבנה לאחסון גלגלי הרכבות, מבנה חדר אוכל תפעול ובקרה ומגדל בקרה. זה האחרון הוא המעניין ביותר. מדובר במגדל שמראהו מזכיר מגדל פיקוח בשדות תעופה ושכמותו נמצאים מגדלים דומים בבאר שבע ובלוד. כמו במגדל פיקוח, גם ממגדל זה ניתן לצפות ולבקר את כל התנועה שמתנהלת במתחם. בנוסף, חבילה 6 כוללת פיתוח כבישים ומערכות. סטטוס: לקראת פרסום מכרז. משך הביצוע המתוכנן - 25 חודשים. אומדן קבלני - 37.5 מלש"ח.

מסילות ומפלגים הם מרכיב הביצוע המרכזי של חבילות 7, 8, 10 המאוחדות. יימצאו בהן 51 מפלגים ומעל 12 ק"מ של מסילות חדשות ומשודרגות. בנוסף, בחבילות אלו נמצא ביצועם של שביל הולכי רגל וסלילת דרך פטרולים. האומדן הקבלני של החבילות עומד על 40 מלש"ח. סטטוס: בתכנון מפורט.

קטרי דיזל מסוג יורו 4000 במתחם הקישון. מספרם צפוי להתמעט בשנים הקרובות עקב המעבר ההולך וגובר בציוד נייד חשמלי.

אנו עוצרים כעת בחבילה 9א'. חבילה צנועה יחסית זו כוללת את המסילות הצפון-מערביות שמתחברות אל מוסך ה-H. אומדן קבלני - 8.5 מלש"ח. סטטוס: בתכנון מפורט.

מבנה המחרטה התת קרקעית עומד במרכז הביצוע של חבילה 11 אשר כוללת גם את הקמת מאגר איגום וחלחול למי נגר עילי. על גלגלי הרכבת מופעלים כוחות רבים במהלך נסיעה אשר חושפים אותם לשחיקה ולבלאי. לפיכך, תפקיד המחרטה הוא להתאים מחדש את הגלגלים לפרופיל המסילה.

הדמיית מרכיבי חבילה 11 ומיקומם במתחם.

נדלג על חבילה 12 הצנועה שעוסקת בהתקנת עמודי מצלמה (בקרה מתחמית) וכך גם על חבילה 13 שעוסקת בהקמת שני גשרי הולכי רגל - האחד מעל המסילה ברחוב חלוצי התעשייה והאחר מעל המסילה ורחוב יגאל ידין מכיוון ביה"ס הטכני של חיל האוויר. חבילה 12 נמצאת לפני פרסום מכרז השנה, בעוד חבילה 13 נמצאת עדיין בתכנון מוקדם. מן הראוי לציין, כי ביצוען של חבילות 10 ו-12 תלוי בין היתר גם בשת"פ מצידה של עיריית חיפה. את הסקירה נסיים בתמונה מבפנים של מבנה המחרטה. בשונה מהמחרטה הגרמנית של מוסך סימנס באשקלון, מחרטה פולנית זו יודעת לבצע את מלאכתה כשהגלגלים עדיין מורכבים על הנייד ואין צורך בפירוקם, כפי שנעשה במוסך הגרמני. קטר עיתוק שנראה בעומק התמונה, מסייע בהכנסת והוצאת הנייד אל/מ המבנה. בהחלט פיתוח מעניין ומפתיע. להתראות בסקירה הבאה.

על המחבר
תגיות
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר