רשמים מקורס 'בקרה תקציבית'

שתף: node_link

יוצרים שינוי בענף בענף הבנייה !

איכות   •   בטיחות   •    מקצועיות   •   חדשנות 

הקורס יקנה למשתתפים מיומנויות שיסייעו להם בהבנת מונחי היסוד, ליטוש צמתי ההחלטה של היזם והקבלן טרם הביצוע ובדגש על הפן התקציבי, הכנות נדרשות להקמת תשתית שהיא "ברת בקרה" לפרויקט, קיום בקרה שוטפת תוך ניהול תקציב ושליטה בנתוני הביצוע, מתן תחזיות ואומדנים ודיווחם לבעלי העניין הרלוונטים.