צבי ערד

את לימודי בטכניון התחלתי כסטודנט מן המניין בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול. לאחר מלחמת יום כיפור, החל המשק הישראלי להראות סימני התאוששות ותנופה הבנייה בארץ נתנה את אותותיה.

משחקי הכוחות בין רשות מקרקעי ישראל לתנועה הקיבוצית, נעשים על חשבון הציבור ומהווים עוד הוכחה שהמדינה לא באמת מעוניינת להוריד את מחירי הדירות וממשיכה להתנהל לפי עיקרון הברזל שלה לשמירת הפער בין הביקושים להיצע הדירות במשק.