משלחת מטעם מכון התקנים הישראלי נפגשה עם אנשי מכון התקנים הקפריסאי והדריכה אותם במשך ארבעה ימים בנושא גז טבעי.

המסמך נכתב ביוזמת ישראל ותורם לניצול מרבי של משאבי מים אנרגיה וקרקע ולקידום צמיחה כלכלית

קורה שמתברר כי יש סיכון בביצוע חיפויי אבן בבניינים עקב נשירת אבני חיפוי או על סמך בדיקת התאמה לתקנים החלים...

כאשר מהנדס מתעסק בתחום לא לו, או לחילופין אינו רשוי/רשום - דבר זה יכול להיחשב כהתחזות ולהשלכות חמורות נוספות...

מאמר המתמקד בתיקון הסעיף בחוק העוסק בזכות התיקון ובבעייתיות הנובעת מאופן ניסוחו של סעיף זה...

מחירונים לענף הבניה מהווים לעתים בסיס להכנת חוות דעת, והמומחה המסתמך על המחירונים באופן עיוור - עלול להיכשל ולהכשיל...