הידיעה היא חלק מאחריותך

"אכן, טענותיו של הנאשם אשר הועלו במספר הזדמנויות בפני בתי המשפט הנכבדים, ולפיהן קיימת בעיה פרוצדוראלית כלשהי הנובעת מאי תשלום אגרה על ידו וכי פנה לרשם המהנדסים והאדריכלים ולא קיהל מענה ענייני, הנן טענות סרק אשר נטענו על ידו ללא כל בסיס [והדברים נכונים במיוחד להעלאתן של טענות אלה במסגרת ההליך השני והשלישי, כמפורט לעיל]. זאת, גם אם יש לקבל את גרסתו, לפיה התייחס בדבריו אלה לעצם רישומו בפנקס [במובחן מסוגיית הרישוי] וכי הדברים נבעו מחוסר בקיאותו בעניין זה. יודגש כי מצופה ממהנדסים ומאדריכלים להכיר היטב את הליכי הרישום והרישוי ואת הדרישות הקבועות בחוק בעניין זה והדברים נכונים ביתר שאת מקום בו עסקינן במהנדס הממונה כמומחה מטעם בית המשפט הנכבד באופן תדיר".

[וועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלית בהכרעת דין של מדינת ישראל נ' XXXXXXXXX (פרסום הכרעת הדין הותנה בעילום שמו של הנאשם) מיום 16 ליולי 2012].

 

להבנת הכרעת הדין, נדרש הסבר-רקע:

המהנדסים רשומים ברשם המהנדסים בשתי רמות:

מהנדס רשום - הוא מהנדס טרם עבר התמחות וטרם עמד בבחינות רשם, והוא מוסמך לתכנן מבנים פשוטים בלבד.

מהנדס רשוי - [ר' קמוצה] - או: מהנדס בעל רישיון - הוא מהנדס אשר בנוסף לתוארו האקדמי ורישומו אצל רשם המהנדסים והאדריכלים, הוא גם עבר תקופת התמחות ועמד בבחינות לשביעות רצונו של רשם המהנדסים. הניסיון הנדרש בתקופת ההתמחות הוא ניסיון בתכנון, ורק כאשר המהנדס עומד בדרישות ומוכיח כישורים, ניסיון וידע, הוא מקבל רישוי כמהנדס רשוי [בעל רישיון] ומוסמך לתכנן כל מבנה.

 

הנאשם בתיק הנ"ל, השתמש במתן חוות הדעת כמומחה מטעם בית המשפט בחותמת "רישיון מס' _____" - ובכך התחזה כמהנדס רשוי, בעל רישיון, בעוד בפועל ולמעשה לא היה כזה: מעולם לא עבר תקופת התמחות, מעולם לא עבר בחינות רשם, ודרך קבע לא עוסק כלל בתכנון מבנים.על כך הוגשה תלונה לרשם המהנדסים, היא התלונה בה וועדת האתיקה הביעה בקורת קשה כמובא במוטו לעיל על התנהלותו של המומחה ולא התקבלה טענתו כי הוא לא ידע מהם תנאי הרישום והרישוי: היה עליו לדעת...

לאמור, ההתחזות היא חמורה גם אם נעשתה עקב אי ידיעה ובתום לב, כפי שניסחה ועדת האתיקה בציטוט לעיל באופן שלא משתמע לשתי פנים.

לאור הכרעת דין זו, מתבקשים אלפי מהנדסים האוחזים שלא כדין בתואר מהנדס בעל רישיון בתכנון מבנים, להיענות לפניית רשם המהנדסים [ששוגרה אליהם זה מכבר] - ולעדכן את מדור הרישום/הרישוי שלהם אצל הרשם, וזאת, למען לא תיווצר אנומליה בה מהנדס מים מוסמך לתכנן מבנים, או: מהנדס תחבורה/קרקע/ניהול הבניה וכו' - יורשה לחתום על היתרי בניה כאחראי לתכנון שלד המבנה, כאילו הוא קונסטרוקטור המוסמך לתכנן מבנים, לרבות מבנים שאינם פשוטים.

יש בינינו אלפי מהנדסים שאינם עוסקים בתכנון, לא למדו מעולם לתכנן מבנים - והם: מהנדסי תעבורה, אינסטלציה, הידרולוגיה, מכניקת הקרקע, ניהול וכיוצא בזה, אשר הם במעמד של מהנדס רשוי במדור מבנים - רק בגלל שלא עדכנו את רישומם השגוי ברשם המהנדסים והאדריכלים והתעלמו מפנייתו.
 

הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר