הגדרת התפקידים סביב מתודולגיית BIM

כאשר מיישמים מתודולוגיית BIM בפרויקט מתעורר צורך במספר סוגי תפקידים. באנו לעשות קצת סדר בהגדרת התפקידים השונים הנגזרים מתוך העיסוק במודל תלת ממדי.

זה כבר כמה שנים ש-BIM אינה עוד Buzzword. השימוש במתודולוגיה הולך ותופס נפח ברבים מהפרויקטים המשמעותיים במשק. גופים רבים, ציבוריים ופרטיים הכניסו את השימוש ב-BIM כתנאי להשתתפות בפרויקטים חדשים תוך התווית דרישות מוגדרות מראש לאופן העבודה עם המודל. המצב, נכון להיום הוא כזה שלכל ארגון יש רשימת דרישות משלו ואין אחידות ברמת ההגדרות שלכאורה צריכות להיות אחידות (למעט הבדלים בסיווג התכנון, קרי תשתיות, מבנים וכד') המצב עומד להשתנות עם עבודת צוות באיגוד המהנדסים בה לוקחים חלק מיטב העוסקים ב-BIM בארץ, שאמורה לעשות סדר לפחות מההיבט הזה. בעקבות כניסת מתודולוגית BIM לעולם הבניה והתשתיות, נולד מקצוע חדש "ניהול מודל" שכרגע עדיין נתפס (לרוב) כרע הכרחי לפרויקט עקב דרישת המזמין.

 

הגופים המעורבים בכל פרויקט אשר בהם נדרשת עבודת ניהול BIM ברמה כלשהי:

  • המזמין
  • מנהל הפרויקט (שלב תכנון)
  • מנהל מודל
  • משרדי התכנון
  • מתאם מערכות
  • מנהל פרויקט (שלב ביצוע)
  • קבלן

 

בניהול BIM ישנם שני תפקידי מפתח: מנהל BIM ומנהל מודל. מנהל BIM יהיה אחראי ל הגדרת מימוש מתודולוגיית BIM בארגון בו הוא נמצא ומנהל מודל יהיה אחראי למימוש המתודולוגיה עבור המזמין.

 

מנהל BIM

מנהל BIM נדרש בכל ארגון אשר צורך או מספק שירותים המתבצעים במתודולוגיית BIM ולמעשה בכל אחד מהגופים הרשומים לעיל, כשבכל אחד מהגופים תפקידו יהיה שונה.

מנהל BIM אצל המזמין: יהיה אחראי להגדרת צרכי המזמין אשר יוגדרו במסמך OIR ( Organization Information Requirements). במסמך זה יוגדר אופן הבנייה והשימוש במודל, ומה מצפה המזמין לקבל מהעבודה בסביבת BIM. ההגדרות מתייחסות לציפיות המזמין לשימוש במודל במשך מעגל חיי הפרוייקט (תכנון, הכנה למכרז, ביצוע, תחזוקה וכד'), הגדרת פלטפורמת העבודה המשותפת (ענן, עבודה בלתי מקוונת במקרה של פרוייקט מסווג), הגדרת כלי העבודה הנדרשים בפרוייקט (שונים בין פרוייקטי בינוי ותשתיות), דרישות ניסיון מקדימות מהמתכננים ועוד.

מנהל BIM אצל מנהל הפרוייקט-תכנון/ביצוע: עם תחילת השימוש ב-BIM בפרוייקטים (בעיקר במורכבים והגדולים), מנהלי הפרוייקט לא ידעו איך להשתמש במתודולוגיה החדשה, מה גם שלא הבינו את התועלת והערך המוסף ש-BIM מוסיף לפרוייקט. עם הזמן, גופי ניהול הפרוייקטים (בעיקר הגדולים שבהם) הזמינו הדרכות למנהלי הפרוייקטים על מנת שיידעו מה לדרוש הן מהמתכננים/מבצעים והן ממנהל המודל הפרוייקטלי תוך כדי תהליך העבודה. לאחרונה אנו רואים כי משרדי ניהול הפרוייקטים החלו להעסיק מנהל BIM משרדי אשר ירכז וינהל את תהלכי העבודה בכל הפרוייקטים בהם המשרד מעורב.

 

מנהל BIM נדרש בכל ארגון אשר צורך או מספק שירותים המתבצעים במתודולוגיית BIM

 

מנהל BIM אצל ספק ניהול מודל: ספק ניהול מודל הינו מומחה במתודולוגיית BIM. למעשה מכל הגופים המעורבים בפרוייקט הוא מחזיק בידע הרחב ביותר כיוון שבמסגרת תפקידו הוא יכול לנהל את נושא ה-BIM בכל אחד מהגופים הרשומים לעיל. ואכן, היום המצב הוא שרוב ספקי ניהול המודל נותנים שירותים לכל המעורבים בפרוייקט (כמובן שלא לכולם עקב ניגודי עניין כמו ביצוע לעומת תכנון וכד'). מנהל ה-BIM אצל ספק ניהול אחראי על כל מנהלי המודל בפרוייקטים אותם מנהל המשרד. הוא אחראי על כתיבת פרוטוקול העבודה BEP (BIM Execution Plan) עבור הפרוייקטים אותם מנהל המשרד, על תחזוקה וניהול הרשאות בענן אשר בו מתארחים הפרוייקטים אותם מנהל המשרד. בד"כ ספק ניהול המודל יחזיק ענן משלו בו יארח את הפרוייקטים השונים אך גם ינהל את המודל בפרוייקטים בהם המזמין מארח את המודל על ענן משלו (בד"כ גופים מוסדיים).

מנהל BIM אצל משרדי תכנון: תפקיד מנהל ה-BIM במשרד תכנון הוא להיות החולייה המקשרת בין מנהל המודל לבין המתכננים אשר עובדים בפועל על כלי ה-BIM . הוא מפרש להם את הכתוב בפרוטוקול העבודה (BEP) אותו מנפק מנהל המודל. מנהל BIM המשרדי אחראי על בניית טמפלט משרדי, על הדרכת אנשי הצוות בכל הנוגע לעבודה המשותפת בענן וכד'.

 

מתאם מערכות

מכל הגופים המעורבים בפרוייקט מתאם המערכות הוא המקצוע היחיד אשר לכאורה אינו דורש מנהל BIM מהעובדה הפשוטה שעקב המומחיות בניהול המודל נוצר מצב (כמעט בכל הפרוייקטים) בו מנהל המודל הוא גם מתאם המערכות. גישה שביסודה היא מוטעית, כיוון שמתאם מערכות חייב להיות מומחה בהבנת כלל המערכות הנמצאות בפרוייקט, מה שלא תמיד קורה. החיבור ההיסטורי נוצר על ידי המזמינים מתוך רצון לחסוך בעלויות.

 

עם התקדמות התכנון נכנס מתאם המערכות לעבודה. לרוב יהיה זה אדם בעל רקע במערכות אשר יעבוד לצד מנהל המודל ובדרך כלל יהיה מאותו ספק, אם מנהל המודל הוא בעל רקע במערכות יש סיכוי סביר שהוא יבצע את שני התפקידים במקביל. מתאם המערכות יקים מודל חדש אשר יכיל את מודלי כל המתכננים גם יחד על מנת לקבל תמונה מלאה של הפרוייקט. מתאם המערכות יקים אף מודל ייחודי לצורך מיקום הפתחים אשר יוטמעו לאחר תהליך אישור מוסדר ומובנה במודלי האדריכלות/קונסטרוקציה. תהליך התיאום יבוצע על גבי המודל תוך שימוש בכלים חיצוניים או על גבי הענן (אם ישנם כלים לכך).

 

מנהל מודל

מנהל מודל יופיע רק אצל ספק ניהול מודל והוא ילווה את העבודה לאורך חיי הפרוייקט. לעיתים הוא ילווה את כל הפרוייקט, חלק (כפי שיפורט בהמשך) באופן פעיל ולעיתים כמפקח על מנהל מודל של אחד מהגופים הפעילים בפרוייקט.

בשלב התכנון מנהל המודל יהיה אחראי לקבלת הגדרת מימוש BIM מהמזמין (OIR) והפיכתה לפרוטוקול עבודה (BEP) אשר בו יפורטו היעדים למימוש צרכי המזמין והדרכים לביצוע. ב-BEP יוגדרו קודים לשיום הפרוייקט, המודלים השונים, וכד'. יוגדר אופן ביצוע המודל כך שיוכל להתאים (לפי כוונת המזמין) להוצאת כתבי כמויות, רשימת חדרים, חיבור ללוחות זמנים, שימוש בעת הביצוע ואפילו שימוש לתחזוקת המבנה/תשתית לאחר סיום הבניה. מנהל המודל אף מגדיר לצוות התכנון את מבנה המודלים המרכיבים את הפרוייקט (חלוקת המבנה למס' מודלים וכד').

 

 

מנהל המודל יערוך פגישת התנעת מודל בה יפורטו הדרישות והיעדים, ולאחר מכן בעבודה השוטפת יפקח על צוות המתכננים כדי לוודא שהדרישות מתקיימות. לצורך כך מבצע מנהל המודל בדיקות "בריאות" למודל, בו נבדקת תקינות המודל מבחינה תוכנה (אזהרות מערכת וכד'), תקינות מודל מבחינה מבנית (אלמנטים כפולים, אלמנטים לא נפגשים/חופפים), ועוד.

מנהל המודל עורך בד"כ גם פגישה עם צוות ניהול הפרוייקט להדרכה בנושא צפייה במודל בענן. הענן משמש כלי מצוין עבור אלו אשר אינם עובדים בכלי BIM ואשר רוצים לצפות בפרוייקט בכל רגע נתון. צוות התכנון מקבל ב-BEP הגדרה עבור יצירת מבטים בענן אשר ישרתו את צוות ניהול הפרוייקט, בד"כ מבטים דו ממדיים הנגזרים מתוך הפרוייקט.

מנהל המודל משתתף בד"כ בישיבות התכנון על מנת להנגיש את המודל לצוות תוך כדי הפגישה ועוזר למנהלי ה-BIM של משרדי התכנון בפתרון בעיות.

בשלב הביצוע ניהול המודל מתחלק ל-2 ראשים. מנהל המודל מטעם המזמין יפקח על מנהל המודל מטעם הקבלן אשר יפרט ב-BEP את אופן העבודה על המודל כפי שנדרש על ידי המזמין ופורט במסמך הנלווה בד"כ למסמכי המכרז. מנהל המודל מטעם הקבלן ילווה את תהליך הביצוע ויטמיע על גבי מודל הביצוע את מה שהתבצע בפועל עד לרמת פירוט גבוהה, כך שבסיום הבניה יתקבל מודל מייצג את ה AsMade האמיתי של הפרוייקט.

על המחבר
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר