היבטים הנדסיים של חיזוק מבנים לרעידת אדמה - לפי תמ''א 38

הערה: כותב המאמר, מהנדס אליעזר וואיצ`ק מחברת "קובוס - תוכנות להנדסה ישראל" - מעביר הדרכות במגוון תחומים הקשורים לחישוב קונסטרוקציות ובין היתר, חיזוק מבנים לעמידה ברעידות אדמה. הדגש המיוחד ניתן במאמר לתחום המיוחד של "חישוב מבנים מחוזקים". המאמר מבוסס על השימוש בתוכנה MivneCAD של CUBUS המופעלת בתוך AutoCAD.


תהליך תכנון וחיזוק של מבנים קיימים:


 
 
 
 
בדיקה של מבנה לפי ת"י 2413 (רמה II):

 
 
 
 
 
בדיקה של מבנה לפי ת"י 413 (רמה III):
 
 

 
 
תכנון של המבנה המחוזק:

הוספת שתי קומות חדשות למבנה, התקרות יושבות על הקירות החדשים ועל העמודים:

 
המצב הנוכחי: המבנה הישן עומד בעומסים סטטיים, לעומת זאת, החישוב מוכיח שהמבנה לא עמיד ברעידות אדמה. נדרש, שהמבנה הישן לא יעמיס על קונסטרוקציות החיזוק ומהצד השני - העומס הססמי יתקבל על ידי המבנה המחוזק כולו.

 
 
 
 
 
1. המבנה הישן:
היות והקונסטרוקציות של המבנה הישן כבר מועמסות, התוכנה מבצעת את החישוב של המאמצים הסטטיים באותן הקונסטרוקציות ומשתמשת בהם בשלב מאוחר יותר.
2. המבנה המחוזק:
החישוב הסטטי התוכנה מציגה את המאמצים הפנימיים בחלקים הישנים והחדשים של ממבנה המחוזק.העומסים הסטטיים של המבנה הישן, לא מעמיסים את הקונסטרוקציות של המבנה החדש.
3. חישוב סיסמי של כל המבנה
עמס הסיסמי מתקבל, להבדיל מעומס הסטטי, ע"י כל הקונסטרוקציות ביחד.
 
 
תכנון אלמנטים של המבנה נעשה לפי צירופי המאמצים סטאטיים + סיסמיים בהתאם לדרישת התקן.
 
 
 

בתקרה קיימת, שאינה מועמסת ע"י קונסטרוקציות חדשות, לא מופעים מאמצים או שקיעות. בקומות שהתווספו, מופיעות על המסך תוצאות החישוב: מאמצים ושקיעות.
 
ריאקציות בעמודים הישנים ובקירות החדשים: 

התוצאה: .ok

 
 
 
 
מאמרים נוספים שכתבתי