מגדילים את מרחב הפעילות של החברות הזרות - מעתה גם בתשתיות

מערכת CivilEng

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 04 בפברואר 2018:

בהתייחס להחלטות הממשלה מס' 317 מיום 13 ביולי 2015, מס' 147 מיום 12 במאי 2009, מס' 642 מיום 2 בספטמבר 2001, מס' 1321 מיום 24 במרץ 2016, החליטה הממשלה לקבוע הוראות בעניין העסקת עובדים זרים לצורך ביצוע עבודות בתחום הבנייה והתשתיות ולתקן את החלטות הממשלה האמורות כדלקמן:-

1. לתקן את סעיף 4 להחלטה 642, כך שמיום קבלת ההחלטה, הממונה, כהגדרתו בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, יהיה רשאי ליתן היתרים להעסקת עובדים זרים גם לצורך ביצוע עבודות בתחום הבנייה והתשתיות עבור הממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, תאגידים עירוניים ותאגידים שהוקמו בחוק.

2. לבטל את סעיף 5 להחלטה 642 ואת סעיף 14(א) להחלטה 147, שעניינם איסור על העסקת עובדים זרים במכרזי בנייה ותשתיות, ולהנחות את החשב הכללי במשרד האוצר לבטל הנחיות שנתן מכוחם.

3. לתקן את סעיפים א(4)(א), (ב), (ג) ו-(ה) להחלטה 317, כך שיחולו גם על בינוי תשתיות.

4. יובהר כי העבודות שבהן ניתן להעסיק עובדים לא ישראליים בענף הבנייה בישראל, ובכלל זה בבנייה למגורים ותשתיות, הינן עבודות רטובות בלבד.

5. בהחלטה זו, "תשתיות" משמעותו כל אחד מאלה - מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה או כבישים וגשרים; "בנייה למגורים" משמעותו כל אחד מאלה - דירות, בנייה רוויה או בתים צמודי קרקע; "מבנה משולב" משמעותו כל אחד מאלה - מבנה מגורים המורכב ממספר פונקציות משולבות; "מבנה ציבור" משמעותו כל אחד מאלה - מוסד חינוך, מתנ"ס, שלוחתו או חדר חוגים, אולם תרבות או מופעים, אולם ספורט או מגרש ספורט, בריכת שחייה, ספריה, מרכז לצעירים או לגיל הרך, מועדון נוער או קשישים, מעון יום, בית כנסת, מקווה, מוסד בריאות או בית חולים.

6. לתקן את סעיף 1(ב) להחלטה 1321, כך שבנוסף למכסה המרבית הכללית הקיימת בסך 16,500 של עובדים זרים בענף הבניין, תינתן מכסה מרבית נוספת ונפרדת בסך של עד 6,000 עובדים זרים לטובת חברות הבנייה הזרות, כך שלכל אחת מ-6 חברות הבנייה הזרות שנבחרו בקול הקורא יותר להביא עד 1,000 עובדים, לצורך העסקתם בעבודות רטובות בלבד בפרויקטים של בנייה למגורים ולתשתיות.

 

 

הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר
קהילות CivilEng
הרשמה לניוזלטר CivilEng