מדריך לביצוע יעיל ואיכותי של "פתיחת קומה"

 

שימו לב: אין בכתוב הנחיות עבודה אלא המלצות ודוגמאות בלבד, הכל בכפוף לאישור מתכנן הפרויקט ולהערותיו.

 

"פתיחת קומה" הינה השלב הראשוני והחשוב ביותר טרם תחילת העבודות בפרויקט, עיקרה תכנון העבודות קדימה תוך בחינת והתאמת כלל תוכניות הביצוע, פרטי היועצים, היתרים וכד', זאת על-מנת לאפשר רצף ביצועי מתמשך, תוך הקפדה על איכות הביצוע ועמידה בלוחות הזמנים. ההכנה המקדימה טרם תחילת העבודות, הינה קריטית ומהווה נקודת התחלה אשר תקבע את יכולת הפרויקט להתקדם בעבודות בצורה סדירה ואיכותית.

חלק מעבודתו של מהנדס הביצוע היא ניהול ותכנון ביצוע של אותן מלאכות באתר בהתאם לסדר הפעולות המתאים ביותר, הנקבע בהתאם לסוג הפרויקט בכפוף ללוחות הזמנים, איכות הביצוע ולתכניות הביצוע. במאמר זה אנסה להציע מספר דרכים ודגשים לביצוע תיאום תכנון והכנה מקדימה לפתיחת הקומה טרם תחילת ביצוע עבודות השלד.

 

המדריך להזמנת ברזל יעילה ונכונה >> | פרויקט מתגלגל >> 

 

1. בדיקת התאמת תוכניות הביצוע להיתר בנייה

תוכניות הביצוע הינן כלל תוכניות היועצים השונים (אדריכלות, קונסטרוקציה, אינסטלציה ועוד) אשר נמסרות ומאושרות לביצוע, לרוב על-ידי ניהול הפרויקט (חברת הפיקוח), וכפופות להיתר הבניה המאושר. תכנית ההיתר היא תכנית מקיפה אותה מגיש האדריכל בשלב מקדים ומאושרת ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבנייה של האזור בו נמצא הפרויקט. היתר הבנייה מהווה אישור לכך שתכניות ההיתר מבוצעות לפי התב"ע המאושרת. בהיתר הבנייה מופיעים בין היתר חישובי שטחים, תכניות קומה, חתכים של המבנה, חזיתות של המבנה והקלות שאושרו במסגרת היתר הבנייה. כל חריגה מהיתר הבנייה הינה עבירה פלילית. ועל-כן חשוב לבצע בדיקה מקדימה של התאמת תכניות הביצוע להיתר הבנייה ומתן התרעה במידה וקיימות אי התאמות (לדוג'- קונטור מבנה, גבהים שונים – פיתוח, גגות ועוד). 

 

2. בדיקת התאמת תוכניות הביצוע לגרמושקות / נספחים השונים

מלבד מסמכי ההיתר, ישנם נספחים נוספים כגון הג"א, בטיחות, תנועה, אשפה וכו' בהן נדרש לעמוד. טרם הביצוע יש לוודא התאמה בין נספחים אלו לבין תכניות הביצוע. 

 1. נספח הג"א - נספח שמצורף למסמכי ההיתר בו מופיעות תכניות המרחבים המוגנים בפרוייקט (ממ"קים/ממ"דים). יש לוודא אחידות בין נספח זה לבין תכניות הביצוע בדגש על מיקומי פרטי המסגרות, כיווני פתיחה, התאמה בין פרטי המסגרות לעובי הבטון ואפיון סוגי הפריטים (לדוג' סוג הדלת- הדף דירתית/ הדף רסיסים/ הזזה). בדיקה זאת צריכה להערך בשלב מוקדם על מנת לאפשר הזמנת מסגרות מתאימה טרם ביצוע היציקות (על פי הנחיות פיקוד העורף את פרטי מסגרות הממ"ד יש לחבר בנעילות ברזל מתאימות טרם ביצוע היציקה)
 2. נספח בטיחות - נספח המפרט את הנחיות הבטיחות בפרוייקט וכולל בתוכו את דרכי הגישה, דרכי המוצא, חלוקת הבניין לאגפי אש, עמידות נדרשת באש של האלמנטים השונים, סידורי אספקת מים לכיבוי, סידורי שליטה בעשן בכל אחד מחלקי הבניין, מיקומי ציוד כיבוי אש, הנחיות למיקומי ספרינקלרים, מיקומי שלטי הכוונה ותאורת חירום, מיקומי לוח פיקוד כבאים ולוח חשמל לחירום, הנחיות בנושא מעליות בזמן הפסקת חשמל והנחיות בנושא מערכות כריזה
 3. נספח סניטרי - נספח המפרט את מיקומי ומהלכי הביוב והניקוז האופקיים והאנכיים ומפרט את סכמת המים של המבנה
 4. נספח תנועה וחניה - נספח הכולל את תכנית דרכי הגישה לפרוייקט, טבלת פירוט חניות נדרשות לפי תקן אל מול כמות החניות בפועל  (רכב פרטי, נכים, רכב תפעולי, אופנועים ואופניים), תכנית עם סימוני סוגי החניות לפי צבעים, סימון רמת השירות של החניות ופירוט מיקומי המדרגות וגבהם

 

3. התאמת מועדי התקנים הרלוונטים לפרויקט

כל פרויקט מחוייב למהדורות התקנים הרלוונטיים לפי תאריך הגשת מסמכי "הבקשה להיתר".

 

 

"פתיחת קומה"

4. תכניות עדכניות לביצוע 

טרם תחילת עבודת תכנון הביצוע ולמידת קומת הביצוע חשוב לוודא כי כלל תכניות הביצוע קיימות ומעודכנות בהתאם למהדורה האחרונה על-פי דוח רשימת תוכניות ומהדורות של היועצים השונים. במידה וישנו חוסר בתכנית כלשהי נדרש לעדכן בנושא את ניהול הפרוייקט ואת היועצים הרלוונטיים. ככל שתיאום זה ייערך בשלב מוקדם יותר הוא יאפשר בירור מעמיק יותר ועדכון תכניות מתאימות טרם תחילת העבודה.

 

5. סופר פוזיציה - בדיקות התאמה בין התכניות לביצוע 

בדיקת התאמה בין תכניות אדריכלות וקונסטרוקציה

 1. בדיקת מיקום וגאומטריה בין אלמנטים אנכיים (קירות ועמודים) - שוני בין גאומטריית אלמנטים תשפיע על גודל אלמנטי הזיון אשר יוזמנו לקומה
 2. סימון אלמנטים אדריכליים על גבי תוכניות הביצוע - במידה וחלקם יבוצעו מבטון יש לאשר פרטי ביצוע מול הקונסטרוקטור ולקחת זאת בחשבון בשלבי הזמנת הברזל , חשוב לוודא את דרישות היועצים השונים כי לא קיימת דרישה כלשהי (אקוסטית/ תרמית) לביצוע אלמנטים אלו מחומרים אחרים. אפיון מוקדם של כלל האלמנטים ופרטי הגמר במבנה יאפשר הכנת תכנית עבודה מתאימה וקיצור לוחות זמנים
 3. בדיקת גבהים ותיאום "שפה משותפת" - ראשית רצוי לבדוק כיצד מבוצע סימון גבהים בתוכניות (גובה אבסולוטי אשר נמדד ביחס ל-00.00 פני הים או גובה יחסי לפרויקט אשר לרוב פ.ר. קומת קרקע מוגדר כ-00.00 ומצוין בתוכניות יחס 00.00 פרויקט ל-00.00 אבסולוטי) ולאחר מכן רצוי לוודא התאמות גבהים (מפלסי קומות, גובה קומות, גובה מעקה עליון, גגות עליונים וכד')

תיאום פתחים ומעברים

לרוב ישנם פתחים טיפוסיים אשר חוזרים על עצמם במספר קומות. אך לעיתים קיימים מקרים שונים, לרוב בקומת המערכות / טרנספורמציה, ובהם יש לאפיין את הפתחים עם קבלני המשנה הרלוונטים.

 1. ישיבת תיאום פתחים עם קבלני המשנה - רצוי לבצע ישיבת תיאום פתחים יחד עם כלל קבלני המשנה הרלוונטים (חשמל, אינסטלציה, איוורור, מיזוג אוויר, סולארי וכד') על-מנת שכל קבלן יסמן את מיקומי הארונות והמערכות שלו בלובאים ובדיקת גודל הפתח המצויין בתוכנית ביחס לצרכים שלו, הן מעברים בתקרות והן בקירות. על ישיבה זאת כדאי לחזור לפני כל שינוי בטיפוסי הקומות
 2. אישורים - ווידוא כי כלל הפתחים הנדרשים מאושרים על-ידי קונסטרוקטור הפרויקט
 3. תוכנית פתחים לביצוע - את כלל המידע רצוי למקם על-גבי תוכנית המציגה את כלל הפתחים הנדרשים (קירות ותקרות) ולהעבירה לביצוע לקבלן השלד בפרט ולקבלני המערכות בכלל. התוכנית תהייה על-גבי הקומה הרלוונטית הכוללת את כלל מידות ומיקומי הפתחים של כלל המערכות, יש לקחת בחשבון כי לרוב הפתחים יהיו גדולים ממידות המערכות בהתאם לצורכי קבלני המשנה אשר הועברו בישיבת תיאום הפתחים

תכנית פרטים

לעיתים קרובות היועצים מייצרים תכניות פרטים הכוללות דגשים נוספים לביצוע העבודה שלא בהכרח מופיעים בתכנית הקומתית (לדוג': חתכי מרפסות, חתכי מסתורי כביסה, פרטי גמר שונים וכו'). טרם ביצוע העבודה יש לוודא התאמה בין תכניות הביצוע השונות לתכניות הפרטים.
 

6. הכנות ותכנון למלאכות עתידיות

 1. הכנות למערכת סמכים חיצונית על קירות בטון - במידה ומתוכננים פיגומים ומערכות הגנה היקפיות בזמן השלד, יש לוודא עם הקונס' שקירות הבטון ההיקפיים יודעים לשאת את העומסים הנדרשים, ובמידת הצורך לחזק אותם כך שיתאימו לעומסים אלו
 2. הכנות לפיגומי חוץ - במידה ובפרוייקט עתידים להשתמש בפיגומי חוץ, יש לוודא מול הקונס' שהרצפה עליה מונחים הפיגומים יודעת לשאת את העומסים הנדרשים, ובמידת הצורך לחזק אותה כך שתתאים לעומסים אלו
 3. הכנות לפיגומים תלויים - במידה ובפרוייקט עתידים להשתמש בפיגומים תלויים, יש לוודא מול הקונס' שהקירות/ המעקות ההיקפיים יודעים לשאת את העומסים הנדרשים,  ובמידת הצורך לחזק אותה כך שתתאים לעומסים אלו

לאחר תיאום כלל המערכות יש לקבל תכניות עדכניות ומתואמות לביצוע. את התכניות החדשות יש להעביר למודד לצורך סימון הקומה.

 

7. יישור קו בנושא בקרה

לאחר ביצוע ההתאמות הנדרשות בתכניות, יש לוודא מול היועצים האם קיימות הנחיות נוספות מלבד עבודה בהתאם לתכניות הביצוע, לדוגמא:

 1. יישור קו מול היועצים השונים בנושא אלמנטים הדורשים פיקוח עליון בשטח.
 2. יישור קו בנושא פרוגרמת בדיקות חיצוניות נדרשות ע"י מכון חיצוני כדוגמאת מכון התקנים (בדיקות בטונים, בדיקות אינסטלציה וכו').

 

8. הזמנות ציוד וחומרים

במקרים רבים זמני אספקה ארוכים עלולים לפגוע בקצב הביצוע, לכן כדאי להפגש מראש עם הספקים השונים ולהבין מה הם זמני האספקה עבור כל פריט. דוגמאות להזמנות אותם נדרש לבצע טרם תחילת העבודה בקומה:

 1. הזמנות ברזל
 2. הזמנת HBT
 3. תבניות וציוד טפסנות נלווה (דיקטים, קרשים, לוחות, חוט שזור, פיגומים, מעקות, רגליים, מגדלי אקרו, שמן תבניות, דיוידגים, צינורות מרירון, שומרי מרחק ועוד)
 4. בלוק שחור במידה ומבוצעת בנייה בבלוקים בשלב השלד
 5. לוחות אדקס במידה ונדרש
 6. משולש אף מים
 7. הזמנת כלים עבור הפועלים במידה וסוכם כי הנושא באחריות הקבלן הראשי

 

סיכום

ביצוע הכנות מקדימות איכותיות טרם תחילת העבודה יאפשרו לעבודה באתר להתנהל באופן רציף ללא עיכובים מיותרים, כך שניתן יהיה להתרכז בעבודה ובפתרון הבעיות השוטפות.

 

אהבתם?! בואו לקרוא מאמרים נוספים של נתנאל רחימי:

 

גזור ושמור - למאמרים נוספים

רוצה לחלוק ולשתף מהידע שלך ? שלח מאמר דומה

 

על המחבר
תגיות
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר