מיהו יועץ חשמל

מי הוא יועץ התאורה?  האם הוא זה שמגדיר את עצמו בעצמו כ-"יועץ תאורה"?

מה זה אור? מה זה גוף תאורה? מה זה כיוון אור? מה הנוחיות של האדם בסביבה שתתקבל?

האם כל אחד ש"חושב" שהוא יודע את אלה הוא יועץ תאורה? האם המקצוע תלוי באנשים שמקבלים את ה"יועץ" כמבין בנושא?
מי יגיד לנו, ההדיוטות, מה כמות האור הנדרשת? מי הוא המוסמך לתת את נקודות כוון האור ? איזה גוון לתת לאור לפי צרכי המקום? ובאיזה אביזר להשתמש ?

כבר מקושיות אלו רואה מי שמבין כי יש מקצוענות גם במקצוע פשוט לכאורה כזה של תורת האור.
לא בתורה אנו עוסקים ולא במעשה בראשית, התאורה היא נושא חשוב ביותר שמשפיע על המשתמש ויכול להיות גורם מטיב או מזיק בכל פגישה של אדם וחברו.

המקצוע כמקצוע והתואר כתואר אקדמי עבור יועץ תאורה אינו מוגדר.
עלינו לכן לפעול ולמצוא מוסדות אקדמיים שיעניקו תארים במקצוע זה של תכנון תאורה. על סמך תואר אקדמי נוכל למסד את הענף.
אדם שקיבל או יקבל תואר במקצוע התאורה, אפילו יהיה זה תואר משני להתמחות וכדומה, יוכל לתכנן תאורה ולארגן דרישות תאורתיות.

בעל מקצוע עם תואר אקדמי מוסמך, יוכל בהחלט לתת גושפנקא למקצוע, הוא יהיה האחראי בצורה רשמית, ומעוגנת בחוק, לנושאים התאורנים. הוא יהיה אחראי עם האדריכל לייצוב תאורה לפי צורכי המקום, הוא יהיה אחראי לבחירת טיפוסי הגופים ועקומות האור, הוא יהיה אחראי לחלוקת הגופים ומיקומם הוא יהיה אחראי לתפוקות האור של מקור האור וגווני האור המתאימים ביותר.
אדם בעל כישורים וסמכות אקדמית נרכשת כזאת יוכל בהחלט לייעץ בענייני תאורה.

אך מה קורה במדינה הדמוקרטית שלנו? כל דכפין יכול לקום בבוקר ולהחליט בעצמו להיות יועץ תאורה. מכאן ואילך להתיימר להיות מומחה לתאורה. מכיוון שאצלנו עדיין אין כללים תקינים לבחירת יועצים, יכולים להשתמש בשרותיו צרכנים שונים בתמימות או בכוונה תחילה. כל דבר מותר אם המזמין או נציגו "חושב" שהוא יכול לסמוך על יועצו.

במקצוע התאורה אין כל סיכון בטיחותי, לכן יכול המזמין לסמוך על כל "אומן" כפי שהוא עושה בבחירת ציור זה או אחר.
אזכיר כאן שבאופן שיוצא מהדרך המקובלת, קמה בארץ ועדה לבחינת הנושא התכנוני, נכון שהיא עוסקת בענייני בטיחות (וכבר אמרנו שתאורה היא לא בעיה בטיחותית) למרות זאת אצטט כמה נקודות מעניינות מהדו"ח ומהמסקנות של ועדת השופט (בדימוס) ורדימוס זילר, שפורסמו לאחרונה וכבר נשכחו:

1. צוין כי רוב התקלות בביצוע נובעות מהתכנון ההנדסי. המהנדס אחראי לכל, אך גם אלו שבחרו בו אחראים לתוצאות.
2. יועצים: "נוכחות היועץ חשובה כדי להאיר את עיני המתכנן הרלוונטי (בדרך-כלל מתכנן השלד או האדריכל) להיבטים שעליו ליתן את הדעת עליהם, ושבהם הוא אין הוא בקיא דיו."
3. "הרי היועצים אינם מתכננים מערכת מוגדרת כלשהי, אלא עומדים על המתכננים לשרתם במתן מידע או עצה על היבט מסוים הכלול בתכנון, שבו לא תמיד יש למתכנן בקיאות מספקת."
4. "שלא כמתכננים, שרובם הם אדריכלים או מהנדסים בהכשרתם, לא כל היועצים הם מהנדסים, ולא כולם הם בעלי הכשרה מיוחדת בתחום התמחותם."
5. "שכר נמוך של מהנדס אינו מפחית מאחריותו"
6. "שכר נמוך של מהנדס אינו אומר שהוא לא אחראי לכל מה שמסביב."
7. "שכר נמוך לא משחרר את המהנדס מהחובה להתריע על כל דבר שבמסגרת העבודה שלו."
8. "שכר מהנדס החשמל המתכנן צריך לקחת בחשבון את תכנון כלהמערכות למרות שיש נגיעה בהם גם לאנשים אחרים."

אוסיף כי בנושא מסוכן ביותר בנושא החשמל, במקרה זה רק לתאורה, על אחת כמה וכמה.
ולפי דו"ח הועדה ובהתייחס לחומרה בה רואים אנשי הועדה את הקשר בין ה"יועץ" לבעל המקצוע ה"מהנדס" אפרט את דרך התכנון הנכון שיש להתחיל ליישם בפועל. הדבר נכון בכל הפרויקטים קטנים וגדולים שבדרך כלל מנוהלים ונמצאים באחריות מהנדסים מענף זה או אחר.

אם כך מה צריך לעשות המהנדס? הפעם אתייחס אל "מהנדסי החשמל" ולא אל "יועצי החשמל", למתכנן חשמל טוב ואחראי ששכרו נאות?

ראשית וחובה לקבל, לאסוף, לדרוש, לחייב, את כל בעלי המקצוע האחרים בפרויקט לתת לו אינפורמציה חשמלית מלאה לגבי כל המערכות שלהם, המתקנים שלהם, שבסופו של פרויקט יתקשרו לחשמל.

למשל, וללא סדר לפי חשיבות, אנו מדברים על מכונות למיזוג, מערכות של משאבות, מכשירים להגנה פנימית או היקפית, מכשירים לתקשורת מכל הסוגים מחשבים, טלפוניה, אינטרקום, גילוי אש, החזקה, סגירה וגם פתיחת דלתות. תאורות מיוחדות בבנין פנימה וגם בחוץ, אל הבית או אל מונומנטים אחרים.

ניתן לקבוע כי מהנדס החשמל יד כל בו וידו בכל. תפקידיו רבים בארגון כל המערכות ולא רק בחשמל נטו. מהנדס שמוותר על טיפול כולל כזה מוריד מערך המקצוע אך בעיקר מערכו כמהנדס בעל אחריות ו"ראש גדול".

אם התאורה היא הנושא המרכזי במאמר קצר זה, כדוגמא לשאר שצוינו, אציין כי יועץ התאורה, עם או בלי תואר אקדמי, לא מוסמך ואסור לו לרשום פרטים טכניים הנוגעים בחשמל, יועץ התאורה לא יכול לבחור גופי תאורה או כל אביזר אחר ללא ליווי של מהנדס החשמל. בוודאי שיועץ תאורה לא יכול לתת הנחיות טכניות למבצעים.


תאורה בבריכת שחייה בחולון אדריכל שלמה גנדלר.

 

מזמין העבודה היזם רשאי ומוסמך לרצות לדרוש ולבחור יועץ תאורה כנפשו כל זמן שהוא סומך עליו לגבי התוצאות התאורניות. יועץ התאורה שנבחר רשאי לתכנן את התאורה המיוחדת על פי רעיונותיו וכושר הדמיון שלו. הכול מותר בתחום התאורה והאור. אך עד כאן, מנקודה זאת נעבור למהנדס.
היועץ יפנה למהנדס לבדוק, על פי הידע ההנדסי, התאמת הדרישות לציוד שצריך להיבחר כמתאים. למשל עמידה בתקן בדרישות המפרט והאיכות שצריך לקיימם. חוק החשמל הוא חוק חמור ביותר שצריך להבין ולהכיר.

צריך לבדוק פיזור חום ועמידה בהלם חום, צריך גם לשים לב ליעילות המתקן, הציוד שבתוכו, צריך לבדוק את מבנה האביזר מבחינת הציוד דרגת ההגנה הידועה בסימן ה IP שלה. גם צורת התקנה על פי מקום ההתקנה, החוזק המכאני, סוג החומר ממנו בנוי האביזר.שער כניסה לאמפיתיאטרון העתיק בשוני אדריכל מיקטרנר.

 
אנחנו מגיעים למסקנה שחייבת להיות חלוקה ברורה מאד בין בעלי המקצוע השונים ושיתוף פעולה מקצועי מלא לטובת הלקוח, כל אחד יעזור במקצועו עם חלוקה ושיתוף פעולה גם בתוך הדיספלינות השונות.

מהנדס חשמל בתוך התאורה, מהנדס חשמל במתקני המיזוג הגדולים תמיד, מהנדס חשמל אצל האינסטלציה מבחינת הפעלות ומתקן החשמל שלהם, מהנדס חשמל בכל המתקנים האלקטרו מכאניים האחרים, מהנדס חשמל בכל מערכות הלוואי תקשורת והגנות שונות.

האחריות ההנדסית החשמלית של הפרויקט, ולא חשוב באיזה מיתקן, היא תמיד על מהנדס החשמל. מהנדס החשמל אחראי מבחינת החשמל על הכול, על האספקות, ההזנות, ספקי הכוח וכול הציוד האחר הקיים היום.

מיהם יועצי התאורה המוכרים היום: אנשים שיודעים למכור אביזרים ללא תואר בכלל, אנשים שיודעים למכור אביזרים עם תואר כל שהוא, אנשים טובים שניסיונם לימדם, אנשים שהם "אדריכלים" ללא תואר, אנשים שהם אדריכלים עם תואר אקדמי, אנשים שהם מהנדסי חשמל בעלי תואר אקדמי, אנשים שהם בעלי תואר כפול בהנדסה ובאדריכלות.

לפי הרשימה הלא שלמה אפשר לתת שמות למקצועות: מתכנן אדריכל יועץ תאורה, מתכנן מהנדס חשמל ותאורה, מתכנן תאורה בעל תואר בתאורה בלבד, יועץ תאורה.

ברגע שהגדרות האלו יכנסו לשימוש לא תהייה בעיה בחלוקת המשאבים.
ויפה שעה אחת קודם.
על המחבר
תגיות
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר