מכרז: שירותי ניהול, תאום תכנון ופיקוח מתחם תעסוקה כורזין, עיריית גבעתיים.

מספר המכרז: 6/2018
תאריך אחרון להגשה: 23/07/2018
תחום: כללי
 

שם המכרז:  שירותי ניהול, תאום תכנון ופיקוח מתחם תעסוקה כורזין, גבעתיים.

מפגש הבהרות ושאלות חובה: יתקיים ביום 24.6.18 בשעה 13.00בחדר ישיבות לשכת מנכ"ל בבניין העירייה, ברחוב שנקין 6 , גבעתיים.

שאלות הבהרה: ניתן יהיה לשלוח עד ליום 2.7.18 עד השעה 14.00 בלבד לדוא"ל: [email protected].

עיריית גבעתיים מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת שאלות הבהרה עד ליום 12.7.18 עד השעה  14.00 והגשת הצעות  עד ליום 23.07.2018 שעה 12:00 למכרז מס' 6/2018 - שירותי ניהול, תאום תכנון ופיקוח מתחם תעסוקה כורזין, גבעתיים.
                                        
לתשומת ליבכם, על החברות להיערך ליום ראיונות שיתקיים בתאריך ה-29.07.2018, הזמנה למציעים שעונים על התנאים תישלח מבעוד מועד.

סכום נדרש: 1,000 ₪

טל' לפרטים מר יובל ארבל טל' 054-6651659, בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00. 

תשומת לב המציעים לשינויים ו/או תוספות  במפרט דרישות העירייה והמשפיע על תנאי הסף. 

 

הוסף תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.