משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם קול קורא לשיפור הבטיחות בעבודה באתרי בנייה

מכרז מס' 41/16

המינהל  יוזם ומגבש את דרישות הבטיחות באתרי הבניה, בחוק, בתקנות ובהוראות שונות. אוכף ומפקח בתחומי הבטיחות והבריאות בעבודה. לרשות המינהל מערך של 17 מפקחי עבודה העורכים ביקורי פיקוח באתרי בנייה ברחבי הארץ (על פי נתוני המינהל , בישראל ישנם כ-12,000 אתרי בנייה פעילים), ובסמכותם להוציא צווי בטיחות (הפסקת עבודה) וצווי שיפור (דרישה לעמידה בדרישות החוק לשיפור הבטיחות), בהתאם לצורך. המינהל מבצע גם חקירות של תאונות עבודה קשות ושל אירועים מסוכנים, של מחלות מקצוע והפרות של הוראות חוק, ומכין הצעות לכתבי אישום..

זמן ביקור של מפקח עבודה באתר בנייה תלוי במורכבות הסיכונים ונע בין שעתיים לארבע שעות פיקוח.במהלך 2015 ביצעו מפקחי המינהל למעלה מ-6,000 ביקורים באתרי בנייה והטילו במהלכם מעל ל-500 צווים.

על מנת לייעל ולהגביר את הפיקוח באתרי הבנייה בהם קיים חשש לקיומו של מפגע בטיחותי, המינהל מעוניין לקבל שירותים של איסוף מידע בעזרת הטכנולוגיות המתקדמות (דיגיטליות), אשר בעקבותיו ניתן יהיה למקד את הפיקוח האנושי לאתרים שזוהה בהם חשש למפגע בטיחותי וכן לשקול לעשות שימוש במידע שיופק במסגרת מתן השירותים לצרכים נוספים, בהתאם לשקול דעתו של המשרד.    

השירותים הנדרשים:

1. מהות השירותים– על מנת שהמשרד יוכל למקד את הפיקוח האנושי לאתרים שבהם קיים חשש למפגע בטיחותי, על נותן השירותים לאתר ולזהות מפגעים באתרי בנייה על בסיס איסוף, ניתוח ועיבוד נתונים באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים.

2. פירוט השירותים - כחלק מהשירות יידרש הזוכה לספק זיהוי חד-חד ערכי של פרטים מזהים על האתר שבחן (כגון: פרטים של החברה המבצעת/מנהל עבודה), מיקום המבנה/ים (קואורדינטות/כתובת/גוש חלקה) והמפגעים שזוהו (מתוך רשימת המפגעים הבטיחותיים הפוטנציאליים באתרי בנייה - נספח ח'), לרבות מיקומם במבנה.      

זיהוי המפגעים ייעשה באמצעות טכנולוגיות מתקדמות שיציע הזוכה במסגרת מכרז זה, ובהתבסס על כלים המצויים בשימושו (להלן: "הכלי הטכנולוגי"), אשר לא נדרש לבצע בהם התאמות משמעותיות לצורך התאמתם לצרכי המשרד. דוגמאות לטכנולוגיות אפשריות- אך לא מחייבות- מצורפות בנספח ט'.

הספק ינתח את הנתונים שאסף ולאורם יסווג את האתר באחת משלוש רמות בטיחות הבאות: גבוהה, בינונית, נמוכה.

3. המידע שיספק הזוכה יכלול מדדים מדוייקים למפגעים בטיחותיים פוטנציאליים באתר הנבדק (תמונות, דוח, מיקום), מדד כללי לרמת הבטיחות באתר ומידע מזהה על האתר. מתכונת אספקת השירותים – במסגרת ההצעה, על המציע להציג את המלצתו לאופן  בו יסופקו השירותים  למשרד, לדוגמא: באמצעות  דוח דיגיטלי, תמונות, מאגר מידע , אפליקציה,  וכד'. 

 

 

​ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום באמצעות אתר המכרזים.

 

מכרז מס' 45/16

​הפעולה המונעת והמחקר בבריאות ובבטיחות בעבודה, מזמין בזאת להגיש הצעות למכרז לביצוע מחקרים ותוכניות יישומיות מתחומי הבטיחות והבריאות בעבודה.

להלן רשימת הנושאים להגשת הצעות:

  1. פתרונות הנדסיים לשיפור הבטיחות בתהליכים מסוכנים או שיטות עבודה להגנה מפני מפגעי בטיחות וגהות.
  2. אמצעים, שיטות וכללים לשיפור הבריאות התעסוקתית של עובדים.
  3. פיתוח שיטות ותהליכים לזיהוי גורמי סיכון תעסוקתיים על בסיס עיבוד נתונים דיגיטליים (כולל אפליקציות).
  4. פיתוח תכנית הדרכה ייחודית בבטיחות ובבריאות בעבודה לילדים בבתי ספר יסודיים בשיתוף אנשי חינוך.
  5. פיתוח והוכחת היתכנות של תכנית לקידום בטיחות עובדים במקומות עבודה.
  6. קידום הידע בנושאי בטיחות, גהות ובריאות תעסוקתית בישראל על בסיס ידע קיים בעולם.

 

תקופת ההתקשרות והתקציב

​הצעות בנושאים מספר 1-5 ניתן להגיש לתקופת ביצוע של עד שנתיים ובתקציב של עד 150,000 ₪ כולל מע"מ,  לשנה.

הצעות בנושא מספר 6 ניתן להגיש לתקופה של עד שנה אחת ובתקציב של עד 50,000 ₪ כולל מע"מ.

הצעות בנושאים מספר 5 ו-6 ניתן להגיש רק בהתאם להסכם מס' 1.

 

מסמכי המכרז

​ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום באמצעות אתר המכרזים.

שאלות והבהרות בכתב בלבד יש לשלוח עד לתאריך 30.11.2016 בשעה 12:00, באמצעות דוא"ל:

לסיגלית יגל Siglait.yagel@economy.gov.il או רועי גורנשטיין roy.gorenshtein@economy.gov.il

התשובות יפורסמו באתר האינטרנט בכתובת הנ"ל החל מתאריך 15.12.2016. התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

הצעות ראשוניות יש להגיש עד יום חמישי, כ"ט בכסלו התשע"ז 29.12.2016 עד השעה 12:00.

מציעים שההצעות הראשוניות שלהם עברו את שלב המיון המוקדם בהצלחה, יתבקשו להגיש "הצעה מפורטת". מועד הגשת ההצעות המפורטות יימסר למציעים בעת מתן ההודעה על מעבר שלב המיון המוקדם והזכאות להגשת הצעה מפורטת.

על המחבר
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר