עגורן צריח (מרכיב ומגביה את עצמו)

הגבהת העגורן מתבצעת באמצעות הוספת חוליות לתורן העגורן. על מנת לאפשר את הגבהת העגורן, יש לבצע פעולה מקדימה - הרכבת כלוב (Cage). הכלוב הוא למעשה חולייה נוספת, גדולה יותר מהחוליות הרגילות, הפתוחה בחזית הקדמית שלה. אל איזור זה, יובאו החוליות וממנה יכנסו החוליות להגבהה. הכנסת החוליות לכלוב, נעשית באמצעות העגורן עצמו, כשבכל פעם - מוכנסת חולייה אחת. פירוק העגורן - נעשה בשיטה דומה, בסדר הפוך.

 

)

אין תגובות