קבוצת אשטרום: הכנסות החברה במחצית הראשונה עלו בכ- 15%

קבוצת אשטרום: הכנסות החברה במחצית הראשונה עלו בכ- 15% לכ- 1.45 מליארד שקל; הרווח הסתכם בכ- 38.1 מיליון שקל.

הכנסות החברה ברבעון השני עלו לכ- 693.1 מיליון שקל; הרווח הסתכם בכ- 9.8 מיליון שקל.

צבר העבודות של הקבוצה מסתכם בכ-3.7 מיליארד שקל.

קבוצת אשטרום, שהינה קונצרן הבנייה הגדול בישראל, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני של שנת 2014 עם גידול בהכנסות.

הכנסות קבוצת אשטרום במחצית הראשונה של שנת 2014 עלו בכ-15% לכ-1.45 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.27 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. הגידול בהכנסות נבע מצמיחה שנרשמה ברוב מגזרי הפעילות, ובעיקר מגידול של כ-39% בתחום יזמות נדל"ן למגורים בישראל לכ- 433 מיליון שקל, מעלייה של כ- 21% בתחום קבלנות הבנייה לכ- 850.8 מיליון שקל, עלייה של כ- 19% בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובגרמניה (באמצעות חברת אשטרום נכסים) לכ-131.1 מיליון שקל, ומגידול של כ-12% בהכנסות מתחום תעשיות לכ- 217.5 מיליון שקל.

לקבוצה צבר עבודות בהיקף של כ-3.69 מיליארד שקל, המיועד לביצוע ברובו בשנים
2014-2015.

הרווח הגולמי של קבוצת אשטרום במחצית הראשונה של שנת 2014 הסתכם בכ- 217 מיליון שקל, לעומת כ-240.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי של הקבוצה ירד לכ-14.8% במחצית המדווחת, לעומת כ-18.9% במחצית המקבילה אשתקד. ירידה זו נבעה בעיקר מתמהיל הפרוייקטים שאוכלסו במגזר היזמות למגורים בתקופת הדוח, ומכך שאשתקד הוכר עיקר הרווח הגולמי בגין יחידות דיור בפרויקט "טריו" בחיפה בעקבות עיסקה לרכישת חלק השותף בזכויות בפרוייקט. כמו כן, בדוחות אשתקד נכלל רווח גבוה בצורה חריגה מפרוייקט שביצעה החברה.

בשורה התחתונה סיימה קבוצת אשטרום את המחצית הראשונה של שנת 2014 עם רווח של כ-38.1 מיליון שקל (כ-8.6 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות) , בהשוואה לכ- 85.7 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד (כ-47.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). הירידה ברווח נובעת, בין היתר, מכך שאשתקד נכללו בדוחותיה הכספיים של החברה רווחים בסך של כ-37 מיליון שקל מרכישת זכויות מהשותף בפרוייקט "טריו" בחיפה על ידי אשדר וכ- 11 מליון ש"ח מרכישת מניות מהשותפים בחברת סיטיפס. כמו כן, כללה החברה אשתקד הכנסה בסך של כ-18.6 מיליון שקל הנובעת בעיקר מעליית ערך נדל"ן להשקעה המיוחסים לפרוייקט בבלגרד, בעוד שבמחצית הראשונה של 2014 כללה החברה הפרשה בסך של כ-11 מיליון שקל בגין ירידת ערך נדל"ן בדורטמונד ובגין השקעה שבוצעה בקניון בת-ים.

ברבעון השני של 2014 רשמה קבוצת אשטרום עלייה בהכנסותיה לכ-693.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-678.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע מצמיחה שנרשמה ברוב מגזרי הפעילות.

הרווח הגולמי של קבוצת אשטרום ברבעון השני של שנת 2014 הסתכם בכ-95.3 מיליון שקל, לעומת כ-124.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי של הקבוצה ירד לכ-13.7% ברבעון המדווח, לעומת כ-18.3% ברבעון המקביל אשתקד, וזאת בעיקר בשל תמהיל פרוייקטים שונה, ובעקבות הכללת רווח גבוה בצורה חריגה מפרוייקט שביצעה החברה, ושנכלל בתוצאות אשתקד. 

בשורה התחתונה סיימה קבוצת אשטרום את הרבעון השני של שנת 2014 עם רווח של כ-9.8 מיליון שקל (הפסד של כ- 3.7 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות) , לעומת רווח של כ-70.6 מיליון שקל ברבעון השני בשנת 2013 (כ-43.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). הירידה ברווח נובעת, בין היתר, מכך שאשתקד נכלל בדוחותיה הכספיים של החברה רווחים, כאמור, מרכישת זכויות מהשותף בפרוייקט "טריו" בחיפה על ידי אשדר. כמו כן, כללה החברה אשתקד הכנסה, כאמור, בגין עליית ערך נדל"ן להשקעה המיוחסים לפרוייקט בבלגרד, בעוד שברבעון המדווח כללה החברה הפרשה בגין ירידת ערך נדל"ן.

ממאזן הקבוצה עולה, כי ההון העצמי של קבוצת אשטרום , נכון ליום ה-30 ביוני 2014, הסתכם בכ-1.67 מיליארד שקל (כ-1.14 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). כמו כן, בקופתה של החברה, נכון ליום המאזן, מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ- 968.9 מיליון שקל. סעיף נדל"ן להשקעה במאזן החברה הסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל.

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום, מסר: "קבוצת אשטרום מסכמת את הרבעון השני של שנת 2014 עם צמיחה בהכנסות במרבית מגזרי הפעילות שלה בישראל ובחו"ל ועם צבר עבודות גבוה, המבטיח את המשך מגמת הצמיחה בפעילות החברה גם בהמשך השנה ובשנת 2015. אנו ממשיכים לפעול להגדלת צבר העבודות של הקבוצה בכל תחומי פעילותה, ובוחנים במקביל עיסקאות שונות להשקעה ולרכישת פעילויות כדי להרחיב את היצע המוצרים והשירותים שמציעה הקבוצה ללקוחותיה".

קבוצת אשטרום מעורבת בשורה ארוכה של פרוייקטים מוכרים. בתחום המגורים הקימה הקבוצה, בין היתר, את הפרוייטקים : "טריו" בחיפה, "סמייל בפתח-תקווה, מגדל הגימנסיה בתל-אביב, "אשדר וקאנטרי" בנתניה, "רחובות ההולנדית" ברחובות ו"המרינה הכחולה" באשדוד. פרוייקטים נוספים שהקבוצה הובילה את הקמתם: מלון בראשית במצפה רמון, מלון רויאל ביץ' באילת, מלון אגמים באילת, פרוייקט מנהרות הכרמל, חלקים מכביש 6, חלק מכביש 531, נמל היובל באשדוד, הרכבת הקלה בירושלים, בתי המשפט בלוד, בהרצליה, אשקלון ופתח-תקוה, פרוייקט V-Tower ברמת גן, המרינה באשדוד, גשר גלילות, הגן הטכנולוגי בירושלים, קרית הממשלה בחיפה ובבאר שבע, מגדל המיון בבית החולים הדסה ובית חולים לילדים שניידר, וכן שורה ארוכה של בתי ספר, מבני ציבור ובתי חולים רבים אחרים.
בשווקים הבינלאומיים פועלת קבוצת אשטרום בתחומי הקבלנות, הייזום למגורים והנכסים המניבים במספר מדינות, ביניהן: ארה"ב, גרמניה, ניגריה, ג'מאייקה וסרביה.

השליטה בקבוצת אשטרום נמצאת בידי 5 משפחות (נוסבאום, גירון, משורר, רובין וליפשיץ), המחזיקות יחד בכ-58.12% ממניות הקבוצה, ובנוסף מחזיקה קבוצת ההשקעות אלייד, בראשות פרופ' יצחק סוארי, ב-18.99% נוספים ממניות הקבוצה. כיו"ר החברה מכהן מר רמי נוסבאום, ומנכ"ל החברה הוא מר גיל גירון.
 

על המחבר
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר