6BEAVERS | AFLALO ניהול ופיקוח נדל"ן | Aura Air | B&S - Real estate group | B4B | BST | DISTOMAP | GLOBAL-RAISE | GSL | HRR | IEC | Innogration | INTEL | INTSITE | JTLV | Kornit Digital | Ninja Media | Opanadlan | OZPRO | PGL | rachel wind | SBA | Shirininvestments | SHUNTONG | SL נדל"ן | Solarise Energy | Soltell Systems | Tech Together | Volach & Co - Law Office | WECON | WXG | Xypex | yaniv | א שדה פרויקטים | א.אפשטיין | א.כצמן מהנדסי בניין | אגד חברות שבירו | אדוונס הנדסה | אדם-אטיאס | אוליצקי תשתיות | אוניברסיטת בן גוריון | אורית רוב | אזורים | אחים אום | אחים מרגולין | אחים רזניקוב | איל רוטברט הנדסה וניהול | אישיו סי אס | אכברט מהנדסים | אל-הר הנדסה ובניין | אלומלייט | אלקטרה דנקו | אסותא תשתיות | אפקון בניה | אפריקה התחדשות עירונית | אפריקה ישראל מגורים | אקסייט ישראל | ארגון נכי צה"ל | ארז אבוהב, משרד עורכי דין | ארז מהנדסים | ארזי בר שדה | אריאל גבאי | אשטרום ירושלים | ב. דוד הנדסה ובניה | ב.ס.ט | בורגר סאלון | בורשטיין מהנדסים | בטון דרוך למזה"ת | בלנק לרר מהנדסים | בנטל הנדסה | בסט | ברוש בניה | ברעלי לויצקי | גאודע בקרת בנייה | גב-ים לקרקעות | גוזלי | גילאר | גינדי החזקות | גרין מבנים | גשם החזקות | דוד מהנדסים | דוד רז | דניאל וינד מהנדס אזרחי | דרך חדשה בתנועה | האחים אום | הנסון (ישראל) | הנקו בניה | זיו סימון ניהול פרויקטים | זיוה אש | ח.פ.ת הנדסה | חיל האויר | חרמון מהנדסים | טמבור | י. שני מהנדסים | י.ב.ניר בניה | יגאל ארנון | יובל פרידמן | יועץ בטיחות אש | ינון מחקר ופיתוח | יניב הנדסה | יסקי מור סיון | יעקב מזרחי | יצחק שטרן | ירון שמעוני שחם מהנדסים יועצים | כלל מוצרי בטון | ל.ל לוי פיקוח ויזמות בנייה | ליב הנדסה | לקס הנדסה | מ.א דרום השרון | מ.ג.א.ד | מגאסון | מליסרון | מנרב | מנרב בוטיק | מסד עוז ניהול והנדסה | מעגן עבודות ימיות וצלילה | ניהול ופיקוח - חברת החשמל | נילי פרידמן | ניצן ענבר ניהול פרויקטים | ניצן קול | נתיבי ישראל | סולל בונה | סיון ביצוע | סלומון מהנדסים | סמנטו טכנולוגיות | עדיא | עומר | עומר הבונים | עומר הנדסה ובנייה | עיריית תל אביב | עלי חוארי מהנדסים | עמית לויתן | עמית מערכות | ענפ הנדסה | עץ השקד | פיינאלי קונטרול פיננסים | פייסט אדריכלים | פילו אש | פקר שפי ברזל בניין | פרסייס | צוות קאופמן | צרפתי - רגבים | קב' צליח רוטשילד | | קבוצת אודור | קבוצת אשטרום | קבוצת ב.ס.ר | קבוצת גבאי | קבוצת חנן מור | קבוצת טויל | קבוצת סופרין | קבוצת עזריאלי | קבוצת ענק חיפויים | קבוצת שיבולת | קדמור מהנדסים | קו מדידה, גבריאל לוטן מהנדסים | קובטי יוסף | קוואנטק | קידר מבנים | קיקה ברא"ז אדריכלים | קרדן נדל"ן | קרן דנון פתרונות פשוטים בנדלן | קרן יסודות | קרן ריאליטי | רגבים רגבים | רם אדרת | רמי צרפתי | ש.ז.ר ניהול והנדסה | שגראוי ליבוביץ | שי גיל פרוייקטים | שיכון ובינוי | שלומי ראובן | שמוליק שיווק פרוייקטים ליזמים | שער ניהול פרויקטים ומכרזים | שרביב | תדהר | תצפית נדל"ן | אלקטרה בנייה | דניה | ניצני העמק | לבני מהנדסים

קבוצת אשטרום: הכנסות החברה ברבעון הראשון צמחו בכ- 29%

אתמול השלימה החברה בהצלחה את הנפקתה בבורסה וגייסה כ-1.5 מיליארד שקל במניות ובשתי סדרות אג"ח. מניות החברה צפויות להכנס למדד ת"א 100.

קבוצת אשטרום, שהינה קונצרן הבנייה הפרטי הגדול בישראל, המנוהלת על ידי רמי נוסבאום, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, וגיל גירון, מנכ"ל החברה, פירסמה את תוצאות הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2014 עם גידול בהכנסות וברווח הנקי.

הכנסות קבוצת אשטרום ברבעון הראשון של שנת 2014 צמחו בכ-29% לכ-763.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-592 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע מצמיחה שנרשמה ברוב מגזרי הפעילות, ובעיקר מגידול של כ-29% בתחום התשתיות בישראל לכ-414.6 מיליון שקל, מעלייה של כ-28% בתחום יזמות נדל"ן למגורים בישראל (באמצעות חברת אשדר) לכ-192 מיליון שקל ומעלייה של כ- 27% בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובגרמניה (באמצעות חברת אשטרום נכסים) לכ-68.9 מיליון שקל.
לקבוצה צבר עבודות בהיקף של כ-3.9 מיליארד שקל, המיועד לביצוע ברובו בשנים 2014-2015.

הרווח הגולמי של קבוצת אשטרום ברבעון הראשון של שנת 2014 עלה בכ-4.8% לכ-121.4 מיליון שקל, לעומת כ-115.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי של הקבוצה ירד לכ-15.8% ברבעון המדווח, לעומת כ-19.5% ברבעון המקביל אשתקד. ירידה זו נבעה בעיקר בעקבות תמהיל העבודות שנכללו בתחום הקבלנות והתשתיות בישראל, וכן מתחום יזמות נדל"ן למגורים, שהושפע בעיקר מתמהיל הפרוייקטים שאוכלסו בתקופת הדוח, ומאכלוס יחידות דיור בפרויקט "טריו" בחיפה, שעיקר הרווח הגולמי בגינו הוכר ברבעון השני של שנת 2013.

בשורה התחתונה סיימה קבוצת אשטרום את הרבעון הראשון של שנת 2014 עם רווח של כ-28.3 מיליון שקל (כ-12.3 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות) , גידול של כ- 86% לעומת כ-15.2 מיליון שקל ברבעון הראשון בשנת 2013 (כ-3.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). הרווח הושפע מקיטון של כ- 14.4 מיליון שקל בהוצאות המימון נטו שרשמה החברה ברבעון הראשון של שנת 2014, כתוצאה מירידה במדד המחירים לצרכן, מירידת שיעור הריבית במשק.

ממאזן הקבוצה עולה, כי ההון העצמי של קבוצת אשטרום , נכון ליום ה-31 במרץ 2014, הסתכם בכ-1.46 מיליארד שקל (כ-931 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). כמו כן, בקופתה של החברה, נכון ליום המאזן, היו מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ- 716.2 מיליון שקל. סעיף נדל"ן להשקעה במאזן החברה הסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל.

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום, מסר: "קבוצת אשטרום פותחת את שנת 2014 עם המשך מגמת הצמיחה בהיקפי הפעילות שלה ועם צבר עבודות משמעותי לביצוע בישראל ובחו"ל בשלוש השנים הקרובות, דבר המבטיח לנו תזרים תקבולים יציב לשנים הקרובות. בנוסף, אנו פועלים כדי להעמיק את עסקינו בישראל ובשווקים הבינלאומיים בכל מגזרי הפעילות שלנו. אתמול השלמנו בהצלחה הנפקת מניות ואיגרות חוב ראשונה בתולדותיה של קבוצת אשטרום, ותמורת ההנפקה תאפשר לנו להאיץ את קצב הפיתוח של הקבוצה, ובמקביל לשפר את נזילותה ולהוזיל את עלויות המימון שלה". בהזדמנות זו, ברצוני להודות שוב לציבור המשקיעים על הבעת האמון בחברה, בפעילותה ובהנהלתה. אנו רואים בציבור המשקיעים שותף מלא ואמיתי לטווח ארוך, שייהנה מהמשך צמיחתה והתרחבותה של קבוצת אשטרום".

אתמול, כאמור, השלימה החברה בהצלחה את הנפקתה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בסך הכל גייסה החברה כ-1.5 מיליארד שקל, מתוכם כ-1.2 מיליארד בשתי סדרות אג"ח המדורגות בדירוג A על ידי מעלות ו- כ- 270 מיליון שקל במניות. 

בשני שלבי ההנפקה של קבוצת אשטרום נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של למעלה מ-2.25 מיליארד שקל, בעקבותיהם הגדילה החברה את היקף סדרת החוב המונפקת מ-900 מיליון שקל בתכנית המקורית לכ-1.2 מיליארד שקל.
שווי החברה לאחר הכסף נקבע בהנפקה לכ-1.25 מיליארד שקל (כ-1 מיליארד שקל לפני הכסף), כך שמניות הקבוצה צפויות להכלל במדד ת"א 100. בנוסף, התחייבה החברה במסגרת התשקיף, כי תבצע תוך 4 חודשים הנפקת זכויות בה יוכלו להשתתף כל המחזיקים במניה, למעט בעלי המניות בחברה עובר להנפקה, ובמסגרתה תינתן הטבה לבעלי המניות.

קבוצת אשטרום מעורבת בשורה ארוכה של פרוייקטים מוכרים. בתחום המגורים הקימה הקבוצה, בין היתר, את הפרוייטקים : "טריו" בחיפה, "סמייל בפתח-תקווה, מגדל הגימנסיה בתל-אביב, "אשדר וקאנטרי" בנתניה, "רחובות ההולנדית" ברחובות ו"המרינה הכחולה" באשדוד. פרוייקטים נוספים שהקבוצה הובילה את הקמתם: מלון בראשית במצפה רמון, מלון רויאל ביץ' באילת, מלון אגמים באילת, פרוייקט מנהרות הכרמל, חלקים מכביש 6, חלק מכביש 531, נמל היובל באשדוד, הרכבת הקלה בירושלים, בתי המשפט בלוד, בהרצליה, אשקלון ופתח-תקוה, פרוייקט V-Tower ברמת גן, המרינה באשדוד, גשר גלילות, הגן הטכנולוגי בירושלים, קרית הממשלה בחיפה ובבאר שבע, מגדל המיון בבית החולים הדסה ובית חולים לילדים שניידר, וכן שורה ארוכה של בתי ספר, מבני ציבור ובתי חולים רבים אחרים.
בשווקים הבינלאומיים פועלת קבוצת אשטרום בתחומי הקבלנות, הייזום למגורים והנכסים המניבים במספר מדינות, ביניהן: ארה"ב, גרמניה, ניגריה, ג'מאייקה וסרביה.

השליטה בקבוצת אשטרום נמצאת בידי 5 משפחות (נוסבאום, גירון, משורר, רובין וליפשיץ), המחזיקות יחד, עם השלמת ההנפקה, בכ-59.35% ממניות הקבוצה, ובנוסף מחזיקה קבוצת ההשקעות אלייד, בראשות פרופ' יצחק סוארי, ב-19.39% נוספים ממניות הקבוצה. כיו"ר החברה מכהן מר רמי נוסבאום, ומנכ"ל החברה הוא מר גיל גירון.

הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר