שינוי עמדות של מומחה

 

מצפים ממומחה כי יהיה לכל הפחות למראית עין עקבי בקביעותיו המקצועיות. והנה, בתיק בו אני מטפל כיועץ, נקרה בדרכי מומחה הממונה מטעם בית המשפט המשנה את גישתו תוך כדי הדיון המשפטי שטרם תם, ולאור חומרת הדברים, אביאם בדייקנות הראויה - בשלב זה (בטרם פסק דין) ללא פרטים מזהים.
 
מדובר במדרגות פנימיות שנבנו שלא כדין בדירת מגורים בגבעת עדה, על ידי קבלן שהציג עצמו גם כמהנדס.
 
המדרגות נמצאו לקויות - בין היתר בהיבטים הבאים - כפי שבדקתי אותן:

א. מזקף ראש במדרגות יוצר סיכון של פגיעה בראש בהיותו קטן מהנדרש בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל - 1970, התוספת השנייה, שיכונו להלן: "התקנות", כדלקמן:
  • מזקף הראש הנדרש על פי תקנה 3.36 הוא 210 ס"מ לכל הפחות.
  • מזקף הראש מעל מדרגה רביעית הוא 186 ס"מ ומעל מדרגה שלישית הוא 205 ס"מ.
ב. המדרגות הפנימיות הן משולבות - חלקן ישרות וחלקן טרפזיות. על המדרגות הטרפזיות חלה תקנה 3.47 לפיה רוחב השלח במקום הכי צר לא יפחת מ- 17.5 ס"מ - בפועל המדרגה השמינית בעלייה מלמטה וכן מדרגה מס` 11, הן בעלות רוחב שלח אפס (ראה תמונות 1, 2) הדבר מהווה אי התאמה לתקנות ומפגע בטיחותי.
 
ג. מדרגה מס` 12 ממוקמת במרחק 57 ס"מ מהקיר - מרחק הפוחת והולך - ראה תמונה מס` 2, דבר היוצר סיכון ואי התאמה: שיפוע לא אחיד במדרגות, בניגוד לתקנה 3.47, וסיכון בשל ריחוק מהמעקה.
 
ד. רום המדרגה העליונה הוא 24.5 ס"מ בעוד רומי המדרגות האחרות הם 17 ס"מ - אי אחידות הרומים מהווה סיכון בטיחותי, אי התאמה לתקנות (תקנה 3.38) וביצוע גרוע ורשלני.
 
ה. הבסיס לליקויים הללו הוא הקצאת חלל קטן מדי לביצוע המדרגות, כפי שיומחש בהמשך.
 
במצב דברים זה, המסקנה אליה הגעתי הייתה אחת:
 
מדובר בעבודות של שינויים פנימיים בדירה שהן על פי טיבן ומהותן מחויבות בתכנון ומעוגנות בחישובים – דבר שלא נעשה. העבודות הן בניגוד לתקנות ולתקנים מחייבים, בוצעו ברשלנות ובגימור נחות, מהוות סיכון למשתמש, אין לעשות שום שימוש בחלל גג הרעפים שנשנה ובמדרגות, ודרוש לפרק ולבצע מחדש כולל ולאחר תכנון מפורט.
 
והנה, הגיע מומחה מטעם בית המשפט המהנדס א"ד, בדק את המדרגות, וקבע בחוות דעתו כי אי אפשר לתקן את המדרגות ולכן כל מה שדרוש אלו רק שיפורים מינוריים תוך השארת הפגמים העיקריים של אי התאמה לתקנות עקב מגבלות המבנה...
 
במצב דברים זה, עמדה בסכנה המסקנה שלי כאילו אני קובע משימות הנדסיות שאינו בנות ביצוע, כאילו אני מכין חוות דעת למטרת תביעה ולא למטרת אכיפת חוקי הבנייה, וברשות בית המשפט, משרדי תכנן את מה שצריך לבצע וגם פיקח על העבודות שעלותן תאמה בהפרש זניח את הערכותיי הכספיות.
 
והנה התוצאה:

 

הגיע מומחה בית המשפט המהנדס א"ד, הביט במדרגות, וכדי להציל את כבודו האבוד, איתר אי התאמות וקבע - כי הן לקויות, כדלקמן: 
  • המדרגה הראשונה [התחתונה] בעלת רום גדול משאר המדרגות - והרי הדבר מכוון מראש לכך כי הושאר מרווח לביצוע ציפוי רצפה שלאחריו יהיו הרומים שווים...
  • המדרגה העליונה הינה בעלת רום קטן משאר רומי המדרגות  והרי הדבר אינו נוצר אלא מפני שהמזמין והמתכנן רואים פני עתיד, ומתחשבים בציפוי עתידי לרצפה שבמפלס העליון...
  • nשאר המדרגות רומיהן בסביבות 17 ס"מ עם סטיות עד 4 מ"מ - סטיות אלו מותרות על פי התקנות - ראה בעניין זה תקנה 3.2.2.13 לתקנות התכנון והבנייה [בקשה להיתר, תנאיו ואגרות] תש"ל - 1970, התוספת השנייה, המתירה סטיות יותר גדולות, וזאת בהתחשב ברמת הדיוק הנדרשת בעבודות בניה...
  • nהמעקה - רחמנא ליצלן! (בעברית: אלוהים יצילנו!) - גובהו 87 ס"מ במקום 90 ס"מ, והרי עיניכם הרואות כי טרם הותקן בו בית-אחיזה, שישלים את גובהו לכדי הגובה החוקי של 90 ס"מ...
 ומה החליט המומחה מטעם בית המשפט א"ד לאחר בדיקתו את המדרגות החדשות?
 
ניחשתם נכון: להרוס אותן, ולבנות מחדש... 
 
כלומר, אותו מומחה שהשאיר בחוות דעתו על מכונן את המדרגות המסוכנות, שינה עמדה עקרונית וקבע כאן - בשל הסטיות המותרות, ובשל ההתחשבות בחיפויי רצפה עתידיים - ובמצב בו המדרגות ניתנות בפרוטות לכיוון כי הן פלטות עץ על מסגרת פלדה - להרוס...
 
אותו מומחה שקבע כי אי אפשר (או: לא סביר) להרוס מדרגות בעלות מזקף ראש הקטן בעשרות ס"מ מהמינימום הנחוץ בתקנות בניה מחייבות - מינף אי דיוקים מותרים בביצוע כדי להחליט על הריסת מדרגות תקינות ובטוחות לשימוש...
 
ועל כך - המומחה א"ד ייחקר, והמדרגות החדשות הנן, כמובן, בשימוש (דבר שלא היה בטרם תיקונן) - לתועלת הדיירים.
תגיות
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר