BIM- מידול מידע הבניין (Building Information Modeling)

שיטת שיתוף, חלוקת והפצת המידע בין כל הגורמים הקשורים לפרויקט בנייה או תשתיות 

למידע נוסף על BIM לחץ כאן

אין תגובות