מכללת נתיבים
הסמכה: 
קורסים מקצועיים
אזור: 
כל הארץ, תל אביב והמרכז
תאריך: 
11/11/2019
מכללת נתיבים
הסמכה: 
קורסים מקצועיים
אזור: 
כל הארץ, תל אביב והמרכז
תאריך: 
18/06/2019
מכללת נתיבים
הסמכה: 
קורסים מקצועיים
אזור: 
תל אביב והמרכז
תאריך: 
14/05/2019
מכללת נתיבים
הסמכה: 
קורסים מקצועיים
אזור: 
תל אביב והמרכז
תאריך: 
19/03/2019
מכללת נתיבים
הסמכה: 
קורסים מקצועיים
אזור: 
תל אביב והמרכז
תאריך: 
18/03/2019
מכללת נתיבים
הסמכה: 
קורסים מקצועיים
אזור: 
כל הארץ, תל אביב והמרכז
תאריך: 
20/12/2018
נתיבי ישראל
הסמכה: 
קורסים מקצועיים
אזור: 
תל אביב והמרכז
תאריך: 
02/09/2018
מכללת נתיבים
הסמכה: 
קורסים מקצועיים
אזור: 
תל אביב והמרכז
תאריך: 
13/08/2018 עד 14/08/2018
נתיבי ישראל
הסמכה: 
קורסים מקצועיים
תואר: 
הנדסה אזרחית/בניין
אזור: 
תל אביב והמרכז
תאריך: 
31/07/2018
מכללת נתיבים
הסמכה: 
קורסים מקצועיים
תואר: 
הנדסה אזרחית/בניין
אזור: 
תל אביב והמרכז
תאריך: 
26/06/2018

עמודים