התמונה של noamzvieli
נעם צביאלי
טלפון:
0542471386
אינג' נעם צביאלי הוא מהנדס בכיר בתחום תנועה ותחבורה וראש צוות במשרד לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"מ. לנעם ניסיון רב בתכנון תנועתי ותחבורתי בנושאים רבים: תכנון מערכות תחבורה עתירת נוסעים- מתע"ן (מת"צ מטרונית נשר, ברמת תכנון מוקדם, מת"צ מטרונית חיבור הדר לבת גלים) כולל תכנון מערכות העדפה אקטיבית בצמתים (Transit signal priority)/ תכנון מרכזי תחבורה משולבים ברחבי הארץ (multi-modal interchange transportation center)/ תכנון פיסי, תנועה, תיאום תשתיות ושילוט בפרוייקטים עירוניים לרשויות המקומיות/ תכנון מערכות רמזורים בפרויקט "מהיר לעיר" למתן העדפה לתחבורה ציבורית בחיבור בין ערי הלווין של מטרופולין דן למרכז/ ניהול ותכנון פרויקטים תחבורתיים אורבניים כמוביל צוות התכנון ("מתכנן מוביל")/ הכנת דו"חות בדיקת השלכות תחבורתיות (בה"ת) בשילוב עם נספחי תנועה סטטוטוריים לתכניות שכונות מגורים, איזורי תעסוקה ואיזורי מסחר/ הכנה נספחים סטטוטריים לנושא הניקוז וטיפול במי נגר עיליים / הכנת תסקירי בטיחות (safety audit) ודו"חות מוקדי סיכון עבור רשויות התכנון/ תכנון תנועתי עבור מפעלים ואיזורי תעשייה, יישובים כפריים וקיבוצים/ תכנון תכניות אב לתחבורה ותכניות אסטרטגיות נוספות לפיתוח תחבורתי/ ייעוץ תנועה לרשויות מקומיות במסגרת האצלת סמכויות לפי תקנות התעבורה/ השתתפות בצוות התכנון של משרד התחבורה להנחיות לתכנון רמזורים בישראל.
תכנים שכתבתי

במאמר הקודם הוצג נושא יחסי הגומלין בין תנועת התחבורה הציבורית המועדפת לבין תנועת הולכי הרגל בצמתים מרומזרים עירוניים. 

סקר ספרותי מקיף ובו נסקר מיטב החומר המקצועי הקיים על הנושא מהארץ ומחו"ל. סקר הספרותי מוצג בטבלה מסודרת בה ניתן למצוא את התועלות הבטיחותיות והתנועתיות של כל אחד מהאלמנטים העיקריים בתכנון של מערכת תחבורה עתירת נוסעים (מתע"ן) ביחס לתנועת הולכי הרגל.