יחסי הגומלין בין תנועת התחבורה הציבורית המועדפת לתנועת הולכי הרגל בצמתים מרומזרים עירוניים - חלק א'

 

 

יחסי הגומלין בין תנועת התחבורה הציבורית המועדפת לתנועת הולכי הרגל בצמתים מרומזרים עירוניים - חלק ב

פרופ"ח שלמה בכור | פרופ"ח תומר טולדו - פקולטה להנדסה אזרחית, טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

1. תקציר

מאמר זה בוחן את יחסי הגומלין בין תנועת הולכי הרגל לתנועת התחבורה הציבורית המועדפת במרחב העירוני בצמתים מרומזרים. 

המאמר מחולק לשני חלקים:

בחלק  הראשון מוצג תמציתו של סקר ספרותי מקיף ובו נסקר מיטב החומר המקצועי הקיים על הנושא מהארץ ומחו"ל. סקר הספרותי מוצג בטבלה מסודרת בה ניתן למצוא את התועלות הבטיחותיות והתנועתיות של כל אחד מהאלמנטים העיקריים בתכנון של מערכת תחבורה עתירת נוסעים (מתע"ן) ביחס לתנועת הולכי הרגל.

בחלק השני מוצג שימוש בכלי MESCOP(Balasha& Toledo 2015)אשר משלב סימולציה מיזוסקופית (MESOSCOPIC SIMULATION) ואלגוריתמים אופטימיזציה גנטי (GA) כדי לבחון את יחסי הגומלין במקרה בוחן של צומת קיים ומתפקד בחיפה.

המסקנות הם שיש לקחת בחשבון את תנועת הולכי הרגל, בעיקר במרכזי הערים בהם חלקם היחסי גדול ביחס לשאר משתמשי הדרך והשפעתם על זמני העיכוב הכולל בצומת הינם משמעותיים.

2.   רשימת סמלים וקיצורים

ר"ת בעברית

   פירוש בעברית

פירוש באנגלית

ר"ת באנגלית

תצ"מ

תחבורה ציבורית מועדפת

Transit Signal Priority

TSP

מתע"ן

מערכת תחבורה עתירת נוסעים

Mass Rapid Transit System

MRTS

אומ"ר

אוטובוס מערכתי

Bus Rapid Transit

BRT

רק"ל

רכבת קלה

Light Rail Transit

LRT

תח"צ

תחבורה ציבורית

Public Transportation

PB

מת"צ

מסלול תחבורה ציבורית

Busway

 

נת"צ

נתיב תחבורה ציבורית

Bus lane

 

 

נתיב מועדף

Priority Lane

 

 

3.   הקדמה

בעשרים השנים האחרונות חלחלה בקרב מקבלי ההחלטות בישראל התפיסה כי יש לשפר באופן משמעותי את רמת השירות של התחבורה הציבורית, את פריסתה ואת נגישותה לכלל תושבי ישראל. התפיסה הזו גובשה לאחר שנים רבות של השקעות ממשלתיות בתשתיות כבישים מהירים, מחלפים, גשרים, מנהרות וחניונים שנועדו ברובם לשרת את הרכב הפרטי. ההשקעה בתחבורה הציבורית הצטמצמה להשקעה במערך אוטובוסים עם מנועי דיזל מזהמים ברמת שירות נמוכה לנוסע. ההשקעה הנמוכה בתחבורה הציבורית וההשקעה הגבוהה בתשתיות כבישים עודדה את האזרחים לרכוש רכבים פרטיים, והעלייה בהיצע הרכב פרטי עודדה שוב את ההשקעה בתשתיות עבור הרכב הפרטי שצמצמה עוד ועוד את השטחים הפתוחים וה"ראות הירוקות" של ישראל.

ב-2011 החל עידן חדש בתחום התחבורה הציבורית בישראל. פתיחתו לתנועה של הקו האדום של הרכבת הקלה (LRT) בירושלים (איור1), היה הראשון שהוגדר בישראל כמערכת תחבורה עתירת נוסעים (מתע"ן), אשר מאפשרת להעביר 140 אלף נוסעים ביום ברמת שירות גבוהה. בקיץ 2013  נפתח לתנועה בחיפה מיזם המטרונית (איור 2), שהוא הראשון מסוגו בישראל למערכת אוטובוסים רבי קיבולת (BRT=BUS RAPID TRANSPORTATION). האוטובוסים נעים על מסלולים ייעודיים, מופרדים משאר הרכבים, ומקבלים העדפה בצמתים המרומזרים על ידי מערכת גלאים וחישה. פרויקטים נוספים  צפויים להיפתח בשנים הקרובות במטרופולין תל אביב, נתניה, אשדוד, רמה"ש ואשקלון.

תיאור: תיאור: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Jerusalem_Light_Rail_15.jpg

איור 1: הרכבת הקלה בירושלים- פרויקט ה-LRTהראשון בארץ (מקור: תכנית אב לתחבורה ירושלים (2011)

תיאור: תיאור: http://images1.ynet.co.il/PicServer3/2013/08/19/4809042/4809038099984640360no.jpg

איור 2: המטרונית - פרויקט ה-BRTהראשון בארץ (מקור: יפה נוף (2013))

4.   העדפה

אחד הנושאים החשובים ביותר שיש לקדם כאשר מתכננים מתע"ן הוא נושא ההעדפה. ההעדפה למתע"ן מתבטאת בשני מימדים עיקריים:

א - מימד המקום - בדר"כ מתע"ן מקבל מסלול מופרד משאר כלי הרכב, מה שמאפשר לו להיות בלתי תלוי בעומסי התנועה במשך היום.

ב - מימד הזמן - בדר"כ מתע"ן  זוכה לאור ירוק עודף במע' הרמזורים  על פני שאר כלי הרכב.

ומדוע ישנה צורך להעדפה למתע"ן? העדפה לתחבורה הציבורית מביאה לשיפור השירות בה מבחינת: יעילות, איכות שירות, אמינות, עלויות ותדמית(Public Transport Authority Western Australia 2015). מתן העדפה לתחבורה ציבורית מוביל לשימוש מוגבר בתחבורה ציבורית, ובכך צמצום העומסים במרכזי הערים, הפחתת התלות בדלקים פוזיליים ושיפור איכות האוויר (Smith et al. 2009).

תיאור: C:\Users\eyal\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg

איור 3: אילוסטרציה של השטח הציבורי הנתפס על ידי כלי הרכב הפרטיים לעומת השטח הנתפס על ידי הולכי הרגל

(Public Transport Authority Western Australia 2015)

עם זאת, העדפה לתחבורה הציבורית שאינה מתחשבת בשאר משתמשי הדרך עלולה לפגוע במטרה הבסיסית שבשבילה תוכננה ההעדפה- העברה של יותר משתמשי דרך, ברמת שירות גבוהה יותר ובזמן קצר יותר. הדבר מתבטא באופן חריף יותר כאשר מדובר בהעדפה לתחבורה ציבורית שעלולה לפגוע בתנועת הולכי הרגל. משתמשי התחבורה הציבורית הם בראש ובראשונה הולכי רגל שצריכים להגיע לתחנת התחבורה הציבורית, ומתן העדפה גדולה מדיי לתחבורה הציבורית עלולה לגרום לעיכובים רבים מדיי  של הולכי הרגל בחציית הצמתים לצורך כך.

אם כך, ניתן להגיע למסקנה כי יש לתכנן העדפה לתחבורה ציבורית תוך בחינת סך העיכובים למשתמשי התחבורה הציבורית- עיכובים הנוצרים בחציית הצומת כהולכי הרגל, וכן לעיכובים הנוצרים בתנועת התחבורה הציבורית.תיאור: C:\Users\eyal\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.png

איור 4: מציאת האיזון בין הרצון להעדפה לתחבורה ציבורית לבין שמירת רמת שירות טובה להולכי הרגל

5.   סיכום סקירה ספרותית

בשלב זה יוצג תמצית סקירה ספרותית בשני נושאים עיקריים הקשורים לנושא המאמר:

1.       יחסי גומלין המתקשרים לנושאי תנועה.

2.       יחסי גומלין המתקשרים לנושאי בטיחות.

טבלה 1 מציגה את התועלות הבטיחותיות והתנועתיות עבור כל אחד מן האלמנטים התכנונים הפיסיים ותזמון הרמזורים הקשורים לתכנון תחבורה ציבורית מועדפת. הטבלה מתבססת על מיטב החומר המקצועי הקיים ברחבי העולם.

את הסקירה הספרותית המלאה ופירוט הפניות המידע ניתן לראות בעבודת הסמינריון בנושא עבודה זו.

טבלה 1

אלמנט תכנון

תועלות בטיחותיות

תועלות תנועתיות

סוג תחנות תחבורה ציבורית מועדפת

רכב התצ"מ -

תחנות לפני הצומת (NEAR SIDE STOP)(איור 6)

כלי התצ"מ חוצה את הצומת במהירות נמוכה יחסית .

 

הולכי הרגל -

תחנות מעבר אחד של הצומת (FAR+NEAR SIDE STOP) (איור 5)

לא דורש מעבר ארוך של הולכי רגל בין רציף לרציף עם  סיכונים רבים בחציות

רכב התצ"מ -

תחנות לאחר הצומת (FAR SIDE STOP)( איור 6)

מתן העדפה לתצ"מ ללא צורך הערכה של זמן השהייה בתחנה (תלוי במס' הנוסעים וקצב עלייתם לתצ"מ).

מיקום רציפים (צד ימין או שמאל) עבור תחבורה ציבורית מועדפת

הולכי הרגל -

רציפים בצד שמאל לרכב התצ"מ (במסלול מרכזי)לא דורשים מעבר של הולכי רגל מרציף לרציף דרך מסלול תצ"מ ולכן בטוחים יותר (איור 9,10).

אין תועלות תנועתיות מיוחדות הקשורות למיקום הרציפים.

סוג מסלול העדפה

הולכי הרגל -

נת"צ ימיני - מאפשר מיקום תחנות בצד ימין של המסלול ולא מצריך חציית הצומת ע"י הולכי הרגל (איור 11).

לכלי רכב -

מת"צ מרכזי - מפחית קונפליקטים בין רכב תצ"מ לכלי רכב פרטיים(איור 7-11, 5)

כלי רכב+ תצ"מ -

מת"צ מרכזי- מפחית קונפליקטים עם כ"ר (תועלת בטיחותית עם כ"ר) ומשפר את זרימת התנועה.(איור 7-11, 5)

נתיבי עקיפה בנתיבי התחבורה הציבורית המועדפת (איור 9)

לא מהווה תועלת בטיחותית עקב הסיכון של קונפליקט כלי תצ"מ המשתלב בנתיב עם כלי תצ"מ עוקף.

תצ"מ -

משפר את זרימת התנועה באופן משמעותי- מאפשר שילוב של קווים מדלגים

"גל ירוק" להולכי רגל בחציית הצמתים (חצייה רציפה)

מאריך זמני מחזור על מנת לאפשר את החצייה הרציפה ובכך מגדיל את העיכובים של הולכי הרגל בקצה מסלולי החצייה. הגדלת עיכובים מתקשרת להגדלת הסיכוי לחצייה באדום ופגיעה בבטיחות.

מצד שני- מצמצם המתנת הולכי רגל במפרדה ובכך תורם לבטיחות.

עלול לפגוע בזרימת התנועה לתצ"מ.

מאפשר פינוי מהיר של הולכי רגל ממרחב הצומת.

 

איור 5: תצורת תחנת תצ"מ מעברו האחד של הצומת (FAR+NEAR SIDE STOP) (מקור: משה"ת (2015))

תיאור: C:\Users\eyal\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image013.jpg

איור 6: תצורת תחנת תצ"מ בצד ימין של המסלול (Barker et al. 2003)

תיאור: תיאור: https://c1.staticflickr.com/7/6113/6259018356_5dce5e338b_b.jpg

איור 7: תחנות BRTסגורות בקוריטיבה, ברזיל

תיאור: תיאור: http://urbanist.typepad.com/.a/6a00d83454714d69e2017d3cf6acd4970c-800wi

איור 8: תצורת התחנות BRTבדלהי, הודו

תיאור: תיאור: http://www.miamiherald.com/news/traffic/e29aq4/picture31544819/ALTERNATES/LANDSCAPE_1140/Foto2

איור 9: תצורת התחנות BRTב-TranMilenioבוגוטה, קולומביה

תיאור: תיאור: https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2014/07/brt-basics.jpg

איור 10: תצורת התחנות BRTקיטו, אקוודור

תיאור: תיאור: http://austinrailnow.files.wordpress.com/2013/10/arn0_otw-bus-brt-oc-transpo-bus-queue-mackenzie-bridge-20110921_errol-mcghion_otw-sun.jpg

איור 11: מסלול מת"צ ימיני (לצד אבן שפה) באוטווה קנדה

6.   סיכום ומסקנות

מתוך התבוננות בפרקים שנסקרו במאמרים ניתן להגיע למסקנות הבאות:

1.       נושא העדפה הינו נושא קריטי ובלתי נפרד בתכנון של מערכת תחבורה עתירת נוסעים.

2.       קיימות מגוון אפשרויות תכנון עבור העדפה כאשר באים לתכנן מערכת תחבורה עתירת נוסעים אל מול תנועת הולכי הרגל במרחב האורבני.

3.       לעיתים רבות תכנון העדפה מסיבית של תנועת התחבורה הציבורית באה על חשבון העדפה ו/או בטיחותם של הולכי הרגל, וההפך.

4.       על המתכנן לתפור "חליפת תכנון" מתאימה בהתאם להכרתו עם תנאי המקום, תרבות הנהיגה המקומית, תנועת הולכי הרגל, תנועת התחבורה הציבורית וצרכי האוכלוסייה.

5.       יש לשאוף לתכנון נכון, יעיל תנועתי ובטוח למשתמשי הדרך. נדרש להגיע לאיזון בין הרצון לספק רמת שירות גבוהה למשתמש בתחבורה הציבורית המועדפת לבין שמירה על הצרכים הבטיחותיים של שאר המשתמשים.

במאמר הבא (חלק 2) יוצג מקרה בוחן אשר מציג את יחסי הגומלין המוזכרים במאמר ע"י שימוש בכלי מזוסימולציה משולב אלגוריתמים אופטימיזציה גנטית (GA) – MESCOP(Balasha& Toledo 2015)

על המחבר
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר