התמונה של shamir
אליעזר שמיר
טלפון:
03-5706886
מייל:

BSc הטכניון מ.ט.ל. 1967, הנדסה אזרחית - קונסטרוקציות. לימודי MSc הטכניון מ.ט.ל. 1970 - קונסטרוקציות.

תכנים שכתבתי
הנדסה אזרחית

מה התפקיד והמטרה לשמן הוקמו מכוני הבקרה ? מהם הקשיים והאתגרים שעשויים לצוץ בעקבות הקמתם ? על כל אלה, במאמר דעה של מהנדס אליעזר שמיר (שמיר-פוזנר-בראון מהנדסים)

הניהול ההנדסי של הפרויקטים ובעיקר ברמה הלאומית, צריך שייעשה על ידי בעלי מקצוע מתאימים (Competent Professionals) בלבד. הדברים אינם נשמעים מופרכים מראש, שכן הדעת נותנת שבכל תחום...

מן המוסכמות והמקובלות היא שכאשר רצים למסור לביצוע עבודת בנין או תשתיות לידי קבלן, הדבר נעשה בתהליך של מכרז. זהו הליך מקובל בשוק הפרטי, מחויב על פי אמות מידה של שמירת תקנת הציבור...