אלקטרה בע"מ ממשיכה במגמת הצמיחה

בתשעת החודשים של שנת 2014 גדלו רווחי אלקטרה בע"מ מפעולות נמשכות בכ-31.9% לכ-95.6 מיליון שקל, ההכנסות טיפסו בכ- 10.1% לכ- 2.84 מיליארד שקל, צבר העבודות של הקבוצה עלה לכ-9.32 מיליארד שקל.

איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה בע"מ: "אלקטרה בע"מ מממשיכה את מגמת הצמיחה המאפיינת אותה ברבעונים האחרונים, וזאת בזכות הצלחת האסטרטגיה להרחבת סל השירותים והפתרונות שהקבוצה מציעה ללקוחותיה במגוון רחב של פרוייקטי בניה ותשתית. צבר העבודות, שהיקפו מתקרב ל-10 מיליארד שקל, מבטיח לקבוצה המשך זרם יציב של הכנסות במהלך השנים הקרובות, כאשר במקביל בכוונתנו להמשיך ולהעמיק את נתח השוק שלנו בכל תחומי הפעילות, וכן להתמודד על פרוייקטי זכיינות חדשים שהמגזר הציבורי יקדם בשנה הקרובה".

קבוצת אלקטרה בע"מ, בניהולו של איתמר דויטשר, ממשיכה את מגמת הצמיחה בעסקיה גם ברבעון השלישי של שנת 2014. אלקטרה סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2014 עם עלייה בהכנסותיה לכ-990.1 מיליון שקל, לעומת כ-874.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה ממרבית מגזרי הפעילות של החברה ובעיקר מגידול בהכנסות במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ובמגזר שירות, אחזקה וסחר. הגידול בהיקפי פעילותה של אלקטרה בע"מ מתבטא גם בצבר העבודות של הקבוצה, שהמשיך לצמוח, והגיע לכ-9.32 מיליארד שקל.

בשורה התחתונה, סיימה קבוצת אלקטרה בע"מ את הרבעון השלישי של שנת 2014 עם גידול של כ-36.8% ברווח מפעולות נמשכות שעלה לכ-35.9 מיליון שקל, לעומת כ-26.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 35.1 מיליון שקל, לעומת כ-73.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, שכלל רווח של כ-48.8 מיליון שקל בגין פעילות שהופסקה, המיוחס למכירת חברת דוויס הבלגית.

בתשעת החודשים של שנת 2014 רשמה אלקטרה בע"מ עלייה של כ-10.1% בהכנסותיה לכ-2.84 מיליארד שקל, לעומת כ- 2.58 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר העלייה נבע מגידול בהכנסות במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ובמגזר שירות, אחזקה וסחר.

הרווח התפעולי של אלקטרה בע"מ בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 עלה בכ- 8.4% לכ-153.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-141.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה, סיימה החברה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 עם גידול של כ-31.9% ברווח מפעולות נמשכות שעלה לכ-95.6 מיליון שקל, לעומת כ-72.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 הסתכם בכ- 93.6 מיליון שקל, לעומת כ-123 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, שכלל רווח של כ-54.5 מיליון שקל בגין פעילות שהופסקה, המיוחסת למכירת חברת דוויס הבלגית.

מבחינת החלוקה למגזרים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014, הסתכמו ההכנסות במגזר הפרוייקטים למבנים ותשתיות בישראל לכ- 1.91 מיליארד שקל, גידול של כ- 14%, לעומת כ- 1.68 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של המגזר עלה בכ- 22% לכ-83.6 מיליון שקל, לעומת כ-68.5 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013. הגידול בהכנסות וברווח התפעולי במגזר זה נבע בעיקר מגידול בפעילות חברת אלקטרה בניה ופעילות המערכות האלקטרו מכניות.

במגזר השירות, האחזקה והסחר, הכולל, בין היתר, את הפעילות בתחום ה-Facility Management, נרשמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 הכנסות בהיקף של כ- 739.1 מיליון שקל, גידול של כ- 12% לעומת כ- 657.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מגידול במרבית הפעילות במגזר. הרווח התפעולי של המגזר הסתכם בכ- 74.1 מיליון שקל, לעומת כ-78.6 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013. הירידה נובעת בין היתר מעדכון הפרשה בגין מלאי איטי בסך של כ-5 מיליון שקל בתחום הסחר.

מגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום, הניב לחברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 הכנסות בהיקף של כ-27 מיליון שקל, גידול של כ- 32.1% בהשוואה לכ-20.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013. הרווח התפעולי של המגזר בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 עלה לכ- 10.4 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-9.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר ההכנסות נבעו מהכנסות דמי שכירות בגין נדל"ן מניב.

הכנסות מגזר פרוייקטים למבנים ותשתיות בחו"ל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 הסתכמו בכ-172.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-242.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013. הרווח התפעולי של המגזר הסתכם בכ-15 מיליון שקל, לעומת כ-25.2 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013. הירידה נובעת מקיטון בהיקפי הפעילות של הקבוצה באירופה ומסיום מספר פרויקטים גדולים בחברה בת בניגריה.

ממאזנה של אלקטרה בע"מ עולה, כי החברה נהנית מנזילות גבוהה. נכון ל-30 בספטמבר 2014, יתרות המזומנים והשקעות, מזומן מוגבל ופקדון נאמנות הסתכמו לסך של כ- 349.1 מיליון שקל. עוד עולה מהמאזן, כי ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון לסוף חודש ספטמבר 2014, הסתכם בכ-853.1 מיליון שקל.

קבוצת אלקטרה בע"מ, בניהולו של איתמר דויטשר, נחשבת לאחת הקבוצות הקבלניות המובילות בישראל. הקבוצה פועלת כיום, באמצעות החברות הבנות שבבעלותה, ב-5 מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בארץ; פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל; שירות, אחזקה וסחר; פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום, ומגזר הזכיינות.

על המחבר
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר