בניה עצמית, שלבי גמר

תוכן
מבוא

שיטות בניה
בניית השלד
אינסטלציה, סניטציה
חשמל, תאורה ותקשורת
טיח, צבע וחיפויים
איטום המבנה

מבוא

בין אם בחר היזם בקבלן יחיד העובד בשיטת "עד מפתח" ובין אם בחר בהתקשרויות נפרדות עם בעלי המקצוע השונים, נחוצה הבנה מסוימת בתהליכי הבניה - אם לצורך עריכת חוזי ההתקשרויות, ואם בשל הצורך לבצע בקרת איכות.

הפרק מפרט את שיטות הבניה הנפוצות ואת שלבי הבניה הבסיסיים. ניתוח השלבים יעשה ע"פ התקדמותה הכרונולוגית של הבניה באתר: שלד, אינסטלציה, חשמל, איטום, טיח, צבע וחיפויים. בכל שלב ניתנות עצות ונקודות למחשבה ולביקורת.

 
בניית השלד מתבצעת בארץ בשתי שיטות עיקריות: בניה קונבנציונלית ובניה מפלדה.
 
 • הבניה הקונבנציונלית המוכרת מאופיינת בהקמת יסודות, רצפות בטון התלויות על קורות, וקירות העשויים בלוקים. זוהי השיטה הנפוצה באזורנו, הן בשל המרכיב הנמוך יחסית בעלויות חומרי הבניה (החול והמלט), והן בשל כוח העבודה הזול, המיומן בטיפול בחומרים אלה. ניתן לשלב בבניה כזו קירות גבס במקומות בהם דרושה גמישות אדריכלית.
 • בניית שלד פלדה מחייבת ביסוס רגיל והקמת רצפת בטון. לאחר מכן יוקם שלד הפלדה. התקרות הבאות יוכנו מקורות פלדה הכוללות ציפוי עליון של בטון. בשלב הבא יצופה המבנה מבחוץ ברשתות טיח, או אבן. חומר מבודד יפריד בין הטיח החיצוני ללוחות הגבס הפנימיים. יתר הגימורים דומים לאלה של הבניה הרגילה. ישנן כיום מספר חברות העוסקות בתחום. חברות אלו מציעות, לרוב, בנייה בשיטת "עד מפתח".
לבניית מבנה מפלדה, בהשוואה לשיטה הקונבנציונלית, יתרונות וחסרונות. היתרונות מתבטאים במהירות הבניה, ביתר הגמישות המתקבלת בעיצוב הפנים, בנוחות השחלת התשתיות וברווח של שטח בתוך הבית בזכות קירות חיצוניים בעובי 15 ס"מ בלבד, לעומת 22 ס"מ בבניה רגילה.

החסרונות יתבטאו בערך מכירה עתידי נמוך עקב שמרנותו של השוק: המבנה פשוט לא נותן תחושה "מוצקה" בשל עובי הקירות ובשל השימוש בציפוי גבס. אמינותה של השיטה "קפצה מדרגה" בשנים האחרונות אך עדיין נדמה שקשה לה להידמות לזו של הבניה הרגילה. השיטות דומות באופן הבידוד התרמי, האקוסטי ובחישוב העלויות.

ניתן לשער בקלות עד כמה מקצועיותו של קבלן השלד קריטית לבנייה איכותית. בנייה תקינה של השלד חשובה לא רק מהפן הבטיחותי אלא גם כהכנה טובה לבעלי המקצוע הנוספים. קירות ואלמנטים יצוקים נקיים וישרים יקלו על עבודות הטיח והריצוף- ויוזילו אותן. עמידה בלוח הזמנים שנקבע תוזיל את עלויות המימון.

בבחירת קבלן שלד חשוב מאוד לקבל המלצות מאדריכל המבנה וממכרים שעברו את החוויה. יש לבדוק בנוסף כי קבלן השלד רשום

בפנקס הקבלנים

את הצעת המחיר בונה קבלן השלד ע"פ תכניות העבודה שמגישים לו אדריכל המבנה ומהנדס הקונסטרוקציה. הצעת המחיר בבניה קונבנציונלית תושפע מכמות מפלסי הבית, עובי התקרות ושטחן (ראה פרק `חישוב עלויות`).

בכל מקרה כדאי לקחת מספר הצעות מחיר ולהשוות את תוכנן: האם ההצעה כוללת את פתוח השטח (חפירות, קירות תומכים, גדרות בנויות, משטחים)? לרוב, ההצעות לא יכללו את פתוח השטח, ואת עבודות האיטום, אך יכללו בתוכן את עב` החפירה. יש לקבל ממהנדס הבניין מפרט של הבלוק הרצוי ולוודא את הימצאותו בהצעה. בכל מקרה יש לשלול על הסף הצעות הנראות נמוכות באופן מתמיהה.


בכדי לקבל את אפקט שמירת האנרגיה בבניה בבלוק איטונג יש לבצע "חזית לבנה" מושלמת: לא די לבנות מאיטונג רק את הקירות, אלא בנוסף יש לעטוף גם את האלמנטים היצוקים בטון בתבניות איטונג ייעודיות. בניה זו יקרה יחסית לבניה הרגילה, לכן מומלץ לבדוק היטב אם היתרונות היחסיים בשמירת האנרגיה ובמהירות ההתקנה מצדיקים את התוספת לעלויות. במבנים הממוקמים בתנאי אקלים קיצונים עולה משקלה של התועלת ביחס לעלות.

בחוזה אשר יערך (באמצעות עו"ד) מול הקבלן יש לציין, בין השאר, את הנקודות הבאות:
 • תכניות האדריכל והמהנדס הנן חלק בלתי נפרד מההסכם. בתכניות השונות מופיעים כל פרטי הבניין הנחוצים וכך תימנע השאלה "באחריות מי הביצוע"?, אלא אם בעת עריכת ההסכם מסכים היזם להוריד פרט זה או אחר מאחריותו של הקבלן.
 • יש לציין שבמידה וקיימת אי התאמה בין התכניות לבין הנעשה בשטח על הקבלן להתייעץ עם מפקח הבניה טרם בצוע היציקה.
 • על הקבלן להיות מודע לכך שאין בסמכותו לצקת ללא אישור ממהנדס הבניין, מפקח הבניה, אדריכל המבנה והזמנה של מעבדה מוכרת לדגימת הבטון.
 • יש לפרט את לוחות הזמנים לביצוע המפלסים השונים ולקבוע שאופן התשלום יהיה בכפוף לביצועם.
 • כדאי להשאיר סכום גדול ככל האפשר לסיום הבניה (הסיום ייקבע באישור מפקח הבניה). כך יבטיח היזם את עצמו מפני סיכונים אפשריים.
 • במידה ולא מונה ע"י היזם מנהל עבודה לאתר, יש לדרוש מקבלן השלד למנות מנהל מטעמו עד לסיום עבודותיו.
 להלן נקודות לבדיקה בשלבי בניית השלד:
 • טרם תחילת הבניה יש להקים גדר זמנית למניעת כניסה לאתר למי שאינו מורשה לכך. כדאי להקפיד על כך משום שפציעה של אורח, מלבד היותה אירוע מצער, עלולה לגרום לתביעת נזיקין.
 • לפני התחלת קידוחי היסודות יש לוודא שהמודד הגיע ומיקם את גבולות המבנה עבור הקבלן. לא כדאי, וגם לא חוקי לסמוך על הקבלן בביצוע המשימה הזאת.
 • במידה ונבנה מרתף - יש לוודא שאנשי האיטום מעורבים בכל שלב. (על נושא האיטום - ראה בהמשך)
 • על מנהל העבודה לוודא שהחשמלאי והאינסטלטור מעורים גם הם בתהליך כבר בשלב זה.
 • בכל מקרה- אין לצקת ללא אישור ממפקח הבניה וממהנדס הבניין אשר נוכחותם הפיזית דרושה בשטח. גם ביקור של אדריכל המבנה בשטח טרם היציקה בוודאי שלא יזיק, למרות שאין מתפקידו לערוך פיקוח צמוד.
 • לאחר יציקת אלמנטים מבטון יש להרטיב אותם במים (`אשפרה`) בד"כ כ - 7 ימים.
 • בזמן היציקה תילקח דגימת בטון ע"י המעבדה המאושרת לצורך בדיקת עמידותו ללחץ. יש לזכור שהבטון מגיע לשיא עמידותו רק כעבור 28 יום.
 • לאחר ביצוע היציקה של רצפת הכניסה (בגובה 0.00) יש להזמין שוב את המודד ע"מ לוודא שלא נעשתה סטייה. מדידה זו חשובה הן לשקט הנפשי של המעורבים והן משום שהיא אחד מהתנאים לקבלת אישור אכלוס (טופס 4) בסיום הבניה.
 • כדאי לבקש מחברת החשמל לבצע חיבור זמני לצורך העבודות (באמצעות טופס 2). לא רצוי - וגם לא בטיחותי - להסתמך על כבל לא תקני שיימשך מחצר השכנים.
בעת יציקת משטח בטון המשמש כבסיס למרפסת הצמודה ליציאה מהסלון, או בפטיו המחובר למבנה העיקרי - דאגו שמהנדס הבניין יסמן בתוכניות להנמיך את פני היציקה העליונים של המרפסת, כלפי פני היציקה הקיימים במבנה עצמו, ב-2 ס"מ.

וכך, גם במקרה בו חדרו מי גשמים אל מתחת לריצוף המרפסת, לא יתאפשר להם `לזחול` אל מתחת לריצוף הסלון. אפשרות נוספת למניעת ה`זחילה`: יציקת סף בטון בגובה 7 ס"מ מתחת למשקוף הויטרינה/ דלת.

קבלן האינסטלציה יעבוד ע"פ תכניות שיספק לו היועץ הסניטרי. במידה ולא מונה כזה יש לדאוג לקבלן בעל מוניטין. על קבלן זה להיות מעורב בבניה כבר בעת יציקות השלד: הוא יכניס למקומות הדרושים את צינורות הביוב ואת צינורות ניקוז הגשם מהגגות (צמ"גים). הקבלן ילווה את המבנה עד להתקנת הכלים הסניטריים (אותם בוחר וקונה היזם). להלן הדגשים הנחוצים לעבודתו:
 • רצוי לבקש צנרת מים מסוג רב שכבתי (כגון "sp" המיוצר ע"י "מצרפלס", או MULTYGOL/ מולטיגול המיוצר ע"י "גולן"). זוהי צנרת גמישה העשויה שלושה רבדים: את צינור האלומיניום החזק והגמיש, עוטפות 2 שכבות של חומר פלסטי מרוכב. השכבה הפנימית מונעת הצטברות אבנית, עמידה בקורוזיה, בעלת משקל נמוך ומבטיחה זרימה בחיכוך מינימלי. שכבת המגן החיצונית משמשת להגנה על האלומיניום. לפי ת"י 2242 חלק 2 (הוראות התקנה לצנרת רב שכבתית) אין חובה להכניס את הצינורות לשרוול או צינור מתעל, אבל יש חובה לבודד את כל קווי המים החמים במבנה. הצינור לא אמור להיות עמיד בתקני אש.  בכל אופן, כדאי לשקול להשחיל את הצנרת ב `שרוול` עד למרכזיה, כך שבמקרה של `פציעת` הצינור ההחלפה תתבצע בשליפה קלה ("פקסגול" שם המותג ב - "גולן").
 • יש לדרוש צנרת עם תו תקן.
 • יש לדרוש עטיפת צנרת המים החמים בחומר מבודד.
 • יש לוודא הכנה למדיח כלים, למכונת כביסה, הכנת צנרת לפליטת אוויר ממייבש הכביסה, הכנות למטבחונים עתידיים והכנות ניקוז למזגנים.
 • כדאי להתקין ניאגרה נסתרת לאסלות (או לפחות לזו שבשירותי האורחים). בשנים האחרונות הן זכו למנגנונים אמינים והמראה הנקי שווה את הכסף.
 • יש לדרוש צנרת ביוב מסוג `גיבירט`. בניגוד לצנרת הפלסטיק הנפוצה - בצנרת זו יש אחוז מסוים של גומי המקנה לה גמישות ועמידות בלחצי כיפוף.
 • יש לדאוג להתקנת מסנן בפתחם של קולטני הגשם, וצינורות אוורור לקולטני השפכין.
 • מוצא הצמג"ים יהיה 40 ס"מ מעל פני הקרקע העתידיים. שרברבים רבים מתקינים את המוצא, מטעמי נוחות, מעל ליציקת ה- 0.00. זו טעות היות ולפעמים פני הגינון הצפוי נמוכים הרבה יותר מכך. התוצאה: במקום קיר נקי מקבלים פתח של צינור הגבוה בהרבה מפני הגינון.
 • במרתף יש לחשוב מראש על מיקום משאבת ביוב חשמלית.
 • דוד המים בחלל הרעפים יקבל אגן לניקוז דליפה.
 • כל חומרי השרברבות והניקוז יעמדו בתקן הישראלי (1205).
ההתקשרות עם בעלי המקצוע השונים בשלב הגמר תהיה כך שהחומר "השחור"- חול, טיט, מלט וכד` כלול בהצעת המחיר ואילו את החומר "הלבן" (לדוגמה: אריחי הריצוף, או טיח מגוון) מביא היזם. כך נשארת בידי היזם הגמישות הרצויה בבחירת החומרים.

גם בהתקשרויות אלו, חשוב לקבל המלצות ולערוך חוזה שיפרט לוחות זמנים ותנאי תשלום. יש להשאיר סכום גדול ככל האפשר לגמר העבודה, באישורו של מפקח הבניה.


חשמל, תאורה ותקשורת

גם קבלן החשמל ילווה את הבניה כמעט מיומה הראשון. החשמלאי (המוסמך!) ידאג בעת היציקות להנחת צינורות השחלה מה `פילרים` ברחוב (ארונות הסעף) של חברת חשמל, בזק והכבלים, לכיוון ארון החשמל הביתי. כדאי גם להעביר צינור נוסף עם חוט משיכה לתשתית עתידית. החשמלאי ידאג לכבל `הארקה` מהארון הביתי לצנרת המים.
באופן עקרוני יעבוד החשמלאי מול תכנית חשמל, תקשורת ותאורה אשר יספק לו האדריכל. לתכניות אלו רצוי לתת כמה הדגשים לביצוע:
 • הכנות לכבלי חשמל ואינטרקום בשער הכניסה ובשער החניה החשמלי.
 • הכנסת גופי תאורה שקועים לתוך יציקות התקרה, בקירות ובגדר הבנויה.
 • הכנת לוח חשמל נפרד לקומה א`, או ליח` נפרדת.
 • הכנה למסכי LCD תלויים . הכנה לרמקולים תלויים קדמיים ואחוריים ולסאב וופר.
 • התקנת מפסקים מחליפים בחדרי השינה (לשליטה על האור גם מאזור המיטה) .
 • תיאום מוקדם נחוץ בין החשמלאי לחברת המזגנים (עדיפות למיזוג מרכזי בשטחים הציבוריים ולמזגנים קטנים מפוצלים בחדרי השינה).
 • תיאום מוקדם נחוץ בין החשמלאי והחברה המתקינה את מערכות האזעקה (עדיפות לגלאי "וילון" מחוץ למבנה) וגילוי האש.
 • במידה וקיימת הכנה ל"בית חכם"- יעבוד החשמלאי בתיאום עם החברה המתקינה (גם אם אין- כדאי לפחות למשוך כבל רשת לכל חדר).
 • המפסקים המומלצים להתקנה הם מסוג `גביס`. את כל האביזרים: חשמל תקשורת ותאורה, יתקין החשמלאי לאחר ביצוע הצבע הפנימי. עם סיום הבניה יגיש החשמלאי את המבנה לאישור חברת החשמל.
 • כל החומרים יעמדו בתקן למניעת דלקות (775, 921).
ביצוע הריצוף, הקרמיקה, האבן, הגבס והצבע מרוכז בד"כ ע"י קבלן אחד. מדובר בהיקף עבודה רב אשר איכות ביצועו תשפיע מאוד על חזותו של המבנה. מדובר גם בהוצאה משמעותית של ממון, לכן יש לנהוג משנה זהירות בבחירת הקבלן המתאים. להלן נקודות להתייחסות מיוחדת, ע"פ שלבי העבודה:
 • קודם למריחת הטיח- בכל נק` החיבור בין בלוקים לאלמנטים יצוקים (אופקיים ואנכיים) תותקן רשת טיח מיוחדת למניעת סדקים.
 • לאחר התקנת הרשתות יתבצע הטיח הגס ה `שחור`. את החומר מספק הקבלן.
 • בעת התקנת ספי החלונות והמעקות יש לדאוג שספים אלו מותקנים בזוית מזערית לצורך ניקוז הגשם לכיוון הרצוי. יש לחרוץ `אף` מים בחלקו התחתון הבולט של הסף, אשר תפקידו למנוע נזילת מים ע"ג הטיח. אם נתקלתם בעבר בכתמים שחורים בטיח המצוי מתחת לספי חלונות- הסיבה היא העדרו של `אף` מים.
 • לפני סיום הטיח יש להתקין משקופים עיוורים לדלתות ולחלונות. תפקידם- לאפשר התקנה מדוייקת של מסגרות האלומיניום והעץ.
 • קיימים מגוון סוגי גימור לטיח הצבעוני. יש להתייעץ עם האדריכל בבחירת הגוון והטקסטורה הסופיים. הקבלן ידאג לעריכת `טסט` על אחד מקירות המבנה, ע"מ לאבחן כיצד מתקבלים הגוונים בפועל, ורק לאחר מכן תתבצע ההזמנה. את החומר עצמו על היזם לספק. חשוב שהקבלן יהיה בעל ניסיון רב ע"מ לערוך הזמנה מדויקת.
 • רצוי לא להשתמש בחול לצורך המילוי מתחת לריצוף אלא בגרגרי אבן "סומסומית" קטנטנים. הסיבה: אם, כתוצאה מאיטום לקוי, חודרים מים אל מתחת לריצוף, למצע המכיל חול תהיה נטייה לאגירת הלחות לטווח ארוך. התוצאה תהיה עליית הרטיבות לטיח שמעל לפנלים, קילופים וריח טחב חריף.

הבטון המוחלק הולך ותופס מקום של כבוד בפנים הבית, על חשבונו של הריצוף המסורתי. יתרונו במהירות ביצועו, במחירו היחסי ובמראהו הנקי.
האפקט המתקבל הוא של משטח מעוצב ומיוחד. חובבי העיצוב התעשייתי יסתפקו באפור הטבעי. לעומת זאת, ניתן גם לגוון בצבעים יפהפיים, ולבצע צריבה המקנה לבטון טקסטורה מאוד מיוחדת ומרשימה. הצריבה מתבצעת באמצעות החדרת מלחי מתכת המעורבים בתמיסת חומצה, תוך יצירת ריאקציה כימית עם רכיב הקלציום. מתקבלת צריבה אשר הופכת לחלק אינטגרלי מהבטון. כדאי לקחת בחשבון שכחלק מהמראה הטבעי של הבטון נוצרים לפעמים סדקים קלים בחלקו העליון של המשטח.

 • אם הוחלט על התקנת רצפת פרקט- יש לבצע ריצוף סוג ב` המונמך ע"פ עובי הפרקט כך שניתן לפלס אותו עם יתר הריצוף בבית.
 • יש לבצע סף שיש מוגבה בכל מקום בו יש מעקה קל. סף זה ימנע ממי שטיפה להישפך ע"ג הטיח.
 • לפני צביעת הקירות יש להשתמש בפריימר. בצביעה עצמה ייעשה שימוש בצבע דוגמת `סופרקריל` של `טמבור` או ש"ע- בשתי שכבות. גם כאן- יש לעשות `טסט` בנוכחות מעצב הפנים/ אדריכל לפני ההזמנה. לאחר הצביעה ניתן להתקין את האביזרים השונים בבית.
בשבילים או במשטח המרפסת ניתן להשתמש בבטון מוטבע במקום באבן או בקרמיקה המסורתיים. למעשה זהו משטח בטון עם גוון וטקסטורה של אבן בעל מראה נעים למדי.
האפקט מושג באמצעות החדרת פיגמנטים לשכבה העליונה של הבטון והטבעתו ע"י תבניות ייעודיות. לאחר ציפויו ב`סילר` משטח זה אינו סופג כתמים ולכלוך כמו אבן אמיתית. אם נשווה את עלותו אל מול יציקת משטח בטון רגיל אשר עליו ריצוף אבן סטנדרטי (ונכלול גם את עלות העבודה עצמה), הרי שהבטון המוטבע זול ,עמיד ומהיר יותר לביצוע. ניתן, בנוסף, לשלב בתוך היציקה חומרים אחרים כגון אדני רכבת, אבן, קרמיקה וכו`.
נושא האיטום הוא נושא כאוב. איטום לא תקין הוא אחת הסיבות הנפוצות למפח נפש, בחורף הראשון, בקרב בוני הבתים. במיוחד אמורים הדברים לגבי איטום מרתפים ואיטום המתבצע מתחת לריצוף במרפסות פתוחות או בחדרי רחצה. ניסיון מאוחר לתיקון לא תמיד צולח.
 • דאגו להעסיק קבוצה בעלת `גב`, עם המלצות, אשר עובדת ע"פ תקן iso, ומשתמשת בחומרים תקניים.
 • במידה ונבנה מרתף- יש לוודא שאנשי האיטום עובדים ע"פ פרטים שמנפק מהנדס הבניין. אחד הפרטים החשובים: צינור שרשורי העובר מסביב לרצפת המרתף, אוסף אליו מים אשר חלחלו לאורך הקירות ומנקז אותם לכלונס ניקוז (מעין בור ספיגה). יש לוודא ביצועו.
 • דאגו לביצוע של יריעות איטום בכל הגגות השטוחים, ובאזורים בו נושק המבנה אל הקרקע עד לגובה של 40 ס"מ מעליה. דרשו יריעות משופרות (המכונות יריעות ביטומן "משוכללות"). להבדיל מהיריעות הרגילות, הארוגות סיבי זכוכית, היריעות המשוכללות מכילות תוספים פולימרים המקנים להן גמישות וחוזק נוספים.
 • דאגו לערוך מבחן הצפה.
 • ערכו חוזה מסודר בעצת עו"ד ובקשו תעודת אחריות למספר רב ככל האפשר של שנים.
על המחבר
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר