השר פרץ דורש לקיים דיון על הוצאת ארגוני הסביבה מוועדות התכנון

השר להגנת הסביבה, ח"כ עמיר פרץ, פנה לראש הממשלה, בנימין נתניהו, ודרש לקיים דיון דחוף ועקרוני בממשלה בעניין ההחלטה להוציא את ארגוני הסביבה מוועדות התכנון. השר ציין במכתבו כי למרות משמעויותיה מרחיקות הלכת של ההחלטה, לא נעשתה לגביה עבודת תיאום סדורה מול המשרדים הנוגעים בדבר, לא הוצגו ולא נבחנו בדיון ההצדקות שבשמן נטען כי יש לקבלה, ההרכב הסופי שהוצע על ידי מינהל התכנון הונח לפני החברים רק במהלך הדיון עצמו וגם הצעה קודמת בעניין נשלחה רק מספר ימים לפני כן. השר ביקר התנהלות זו והדגיש כי היא "אינה משקפת עבודת מטה ראויה כאשר מדובר על החלטה כה משמעותית וכבדת משקל".

השר להגנת הסביבה, ח"כ עמיר פרץ: "ההרכב החדש אינו משקף איזונים ראויים בין כל האינטרסים וסותר את התמהיל שקבע המחוקק בעניין. מדובר בהחלטה בלתי סבירה אשר חותרת תחת התכליות, האיזונים והבלמים שנקבעו במערכת התכנון על ידי המחוקק ועלולה להוביל לפגיעה בציבור, בבריאותו, באיכות הסביבה והחיים, וכן בשיתוף הציבור בהחלטות עקרוניות המשפיעות עליו".

בישיבתה השבוע החליטה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בהתאם להצעת משרד הפנים, לגרוע את נציגי ארגוני הסביבה מוועדת המשנה המשמעותית של המועצה, הולנת"ע (ועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים). בהתאם להצעה שאושרה, עלה באופן משמעותי ייצוג גורמי הממשלה מ-10 מתוך 18 (55%), ל-9 מתוך 13 (70%). במקביל לכך ובהתאם להצעת משרד הפנים, קוצץ דרסטית משקל נציגי הציבור ונציגים מקצועיים ובלתי תלויים מ-5 מתוך 18 לאחד בלבד מתוך 13. גם נציג זה הינו נציג רשות הטבע והגנים שהינו, למעשה, נציג של גורם שלטוני. 

השר פרץ אמר לאחר החלטת המועצה הארצית כי "שום דירה נוספת לא נבנתה היום במועצה הארצית, אבל מיליוני פיות הושתקו". מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, דוד לפלר, השתתף בישיבה והתנגד בתוקף להצעת משרד הפנים. יודגש כי נושאים אלה לא תואמו עם המשרד להגנת הסביבה והם מהווים פגיעה קשה בזכותו של האזרח לשטחים פתוחים ולטבע.

הוסף תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.