י.ח. דמרי: ההכנסות ברבעון הראשון של 2014 צמחו בכ-178%

מהדוחות הכספיים שפרסמה דמרי עולה, כי במהלך הרבעון הראשון של שנת 2014 מכרה החברה 132 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-165.6 מיליון שקל, לעומת מכירות של 98 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-116.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במונחים כספיים, מדובר בגידול של כ-42% בתמורה הכספית ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מתחילת חודש אפריל ועד תאריך חתימת הדוח מכרה החברה 47 יחידות דיור נוספות בתמורה כספית של כ-65.7 מיליון שקל.

נכון ליום ה-31.03.2014, החברה בונה כ-1,534 יחידות דיור ב-20 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 777 יחידות דיור בתמורה כספית כוללת של כ-986.2 מיליון שקל.

הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2014 עלו בכ-178% לכ-198.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-71.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע רובו ככולו בהכרה בהכנסות ממכירת דירות שהסתכמו בכ-195.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-68.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הגולמי של החברה ברבעון הראשון של 2014 גדל בכ-180% לכ-49.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-17.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עלה לכ-25%, בהשוואה לכ-24.8% ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי של החברה ברבעון הראשון לשנת 2014 גדל לכ-37.2 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-10.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, אז נרשמה ירידת ערך פיננסי בסך של כ-16.8 מיליון שקל, בגין חוסר היכולת לגבות דמי ההלוואה בסכום האמור.

בשורה התחתונה, סיימה חברת דמרי את הרבעון הראשון של שנת 2014 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-22.5 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-6.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. כאמור, הצמיחה ברווח הנקי נבעה מגידול בהיקף המסירות ברבעון הנוכחי וכן מהפסד חד פעמי בגין ירידת ערך פיננסי בסך של כ-16.8 מיליון שקל שנרשם ברבעון הראשון של שנת 2013. נכון ליום ה-31.03.2014, לחברה יתרת מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בסך של כ-127 מיליון שקל, בהשוואה לכ-55.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה גדל לכ-536.3 מיליון שקל המהווה כ-19% מסך המאזן.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו:

  • במאי 2014, זכתה החברה, במסגרת מכרז של רשות מקרקעי ישראל, בזכויות לבניית 54 יחידות דיור בבניה רוויה באשקלון, בתמורה לסך כולל של כ-7 מיליון שקל.
  • באפריל 2014, החברה הודיעה על מימוש הסכם אופציה לרכישת 168 יחידות דיור באשקלון, בתמורה לסך כולל של כ-29 מיליון שקל.
  • באפריל 2014, החברה מכרה את זכויותיה לבניית 121 יחידות דיור בעיר ימים בנתניה, בתמורה לכ-95 מיליון שקל (חלק החברה). העסקה צפויה להניב לחברה רווח לפני מס בסכום של כ-69 מיליון שקל.
  • במרץ 2014, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסכום של כ-20 מיליון שקל, ששולם בחודש אפריל השנה.
  • מרץ 2014, החברה גייסה בהנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ד') סכום ברוטו של כ-42.5 מיליון שקל.
  • בינואר 2014, החברה הודיעה על מימוש הסכם אופציה לרכישת 112 יחידות דיור באשקלון, בתמורה לסך כולל של כ-20 מיליון שקל.

אודות חברת י.ח. דמרי

י.ח. דמרי, שבשליטת יגאל דמרי, היא אחת מחברות הבניה הגדולות והוותיקות בישראל. החברה פועלת בישראל החל משנת 1989 ועוסקת היום בתכנון וביצוע פרויקטים למגורים ברחבי הארץ, בהיקף כולל של אלפי יחידות דיור וכן עוסקת בייזום פרויקטים למסחר, מלונאות ותעשייה. בנוסף, מחזיקה י.ח דמרי במספר נכסים מניבים בישראל. החברה בנתה ואכלסה מעל 7500 יחידות דיור בכל הארץ. לחברה פרויקטים בארץ בשלבי ביצוע ותכנון, עתודות קרקע ופרויקטים מותלים ופרויקטים בהתחדשות עירונית בהיקף כולל של כ- 9,000 יחידות דיור. בין הפרויקטים המרכזיים של החברה "דמרי טאוורס", "מגדל דמרי טאוורס" "פסגת דמרי" ו"דמרי הילס" במודיעין, "מגדלי סוקולוב" ו"דמרי GARDENS" בבאר שבע, "דמרי טריו", "דמרי באגמים", דמרי סנטרל" ו"דמרי בשמורת ים" בנתניה, "צמרות דמרי" בראשל"צ, "נווה דמרי", "דמרי WEST" ו"דמרי NINE" באשקלון ו"דמרי הרובע החדש" באשדוד, "נופי דמרי" בנתיבות, "דמרי בצורן" בקדימה צורן ועוד.
 

על המחבר
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר