פרויקט מתגלגל: שיטת ברנוביץ (חלק 15)

כניסה לחלק א` - מבוא לשיטת ברנוביץ` כאן

ראיון עם ממציא ומפתח שיטת ברנוביץ` מר מוטי ברנוביץ` כאן

 

הערות
1. על מנת להציג את מגוון האפשרויות לביצוע קירות בשיטת ברנוביץ` ומאחר ואין עדיין תקינה רשמית בנושא (יש הצעה לתקן) אסקור ואציג בפרק זה של פרויקט מתגלגל, תמונות ודוגמאות שאספתי מפרויקטים אחרים - על מנת להציג בפניכם תמונה רחבה יותר לשימוש בשיטה.

2. אין הנכתב במאמר מהווה משום המלצה/דעה אישית או מפרט לעבודות חיפוי ו/או עבודה אחרת. תכנון החיפוי, שיטת הביצוע, פיקוח ובקרה - תיעשה על ידי מהנדס קונסטרוקציה בלבד.

 
חיפוי קשיח / שיש
עובי האבן: על מנת להבטיח את אורך חייהם, תפקודם ושלמותם של מערכת העיגון ואבן החיפוי, חיפוי המבנה ייעשה באמצעות אבן שעובייה אינו נופל מ 3 ס"מ. בנוסף, מאחר ועל מנת לעגן את האבן לבטון (ראה הסבר בהמשך) יש לחרוץ ולקדוח בדופן האבן, 3 ס"מ אלה יבטיחו עובי דופן מספיק ונאות, גם לאחר החלשת איזור זה (החלשה מקומית באיזור החירוץ והקידוח).

 

קידוח וחירוץ: על מנת להתאים את האבנים המתקבלות לאתר, כמו גם לבצע קידוחי וחירוץ עבור ווי העיגון, נוכל למצוא בכל פרוייקט - מכונה לקידוח וחירוץ אבן. הקידוח והחירוץ נעשה באופן מכאני (דיסק ומקדח) ובתזמון מפעיל המכונה. כל לוח אבן נכנס לתושבת המכונה, נקדח ונחרץ משני צדדיו. בתום התהליך, האבן מוכנה ליישום על הטפסות.

בתמונה: החץ הירוק מצביע על דיסק חירוץ האבן והחץ האדום על המקדח. פעילות המקדח והדיסק - נעשים במקביל.

 


גיאומטריה: גיאומטריית האבנים תקבע בדרך כלל על ידי האדריכל, אולם תבדק על ידי מתכנן השלד, בעיקר על מנת לוודא כי מערכת העיגון המתוכננת מתאימה לצרכי הוראות האדריכל. מטעמי ביצוע וחיתוך האבן, מקובל כי תקבע מידת רוחב אבן אחידה (מידה זו תקבע גם את רוחב ומיקום הפוגות - ראה בהמשך) ואורך האבן יהיה חופשי. בפועל מקובל כי אורך האבן לא תפחת מ1.5 פעמים רוחב האבן (כלומר במידה ונקבע כי רוחב האבן יהיה 30 ס"מ, לא יותקנו אבנים שאורכם קטן מ 45 ס"מ).

בתמונה: איזור קבלת ומיון האבן.

 


מיון האבן: לפני שמחליטים לקדוח ולחרוץ את האבן, מומלץ לערוך מיון הסתכלותי ראשוני של האבנים.  מאחר ואבן היא חומר טבעי, יש לעיתים אבנים באיכות ירודה - אותן יש לנפות. המיון הראשוני יהיה של עובי האבן, בו נוודא כי העובי אינו נופל מ 3 ס"מ. המיון השני יבחן את טיב ואחידות האבן - אבנים שיש בהן גידים וחירוצים טבעיים עמוקים, אבנים מרובות גוונים ונקבים - לא יכנסו להמשך עיבוד ויישום.
 
בתמונה: פריסת משטח אבן, על מנת לבדוק את איכותו ואת כמות האבן שהגיעה לאתר.

 


ווי וחוטי נירוסטה
בעיות: בשל תופעת הקורוזיה (חלודה) והסכנה להחלשות ווי העיגון, יש להשתמש בנירוסטה מסוג 316 שקצב התפתחות הקורוזיה בה נחשב איטי. הופעת הקורוזיה, בנוסף להיותה מסוכנת למערכת העיגון, מהווה גם מפגע אסתטי וזאת בשל העובדה כי עם הווצרותה - יופיעו כתמים שחורים בחזית האבן.

גיאומטריה: קצות ווי הנירוסטה משמשים לעיגון. קצהו האחד של הוו יעוגן בקדח שנוצר באבן וקצהו השני יעוגן בבטון הטרי. סידור ועיגון הווים באופן אחיד ומושלם, ימנע באופן כמעט אבסולוטי כשל במערכת העיגון. לפני סגירת הטפסות (בזמן ההכנות ליציקה) יש לוודא כי כל ווי העיגון נמצאים במקומם ורק אז לאפשר לסגור את הטפסה הפנימית ולאשר את היציקה.
 

טפסות
Layout: לפני תחילת העבודה בשיטת ברנוביץ`, נערך תהליך תכנון מקיף, במהלכו מתאימים את הטפסות לגיאומטריית הבניין. הטפסה משמשת כמעין שבלונה, עליה מונחים בסדר קבוע אבני החיפוי שיהוו לאחר היציקה - את חזית הבניין. התכנון נעשה על ידי ספק הטפסות ובמהלכו נקבע סידור הטפסות (בהתאם לאילוצי הביצוע וגיאומטריית החזיתות) כמו גם סידור האבן על חזית הטפסה. לכל פרוייקט מותאמת מערכת טפסות ייעודית וייחודית המתאימה רק לו, מאחר ואין חזית בניין אחת - הדומה לשנייה. מסיבה זו, אין אפשרות להעביר מערכת טפסות שהתאימה לפרוייקט מסויים, גם לפרוייקט הבא. האפשרות לשימוש חוזר בטפסות בשיטת ברנוביץ` - תהיה רק לאחר שיבוצעו בהן התאמות וסידור מערך התבניות - מחדש. ברוב המקרים, מדובר על כ 30% מהטפסות שניתן יהיה להשתמש בהן - גם בפרוייקט הבא.
 
בתמונה: גיאומטריית חזית הבניין. הטפסות שנקנו משמשות ליציקת חצי מהיקף החציזות, מאחר והמבנה סמטרי סביב הציר המסומן. עם תום היציקה - מועברות הטפסות לחצי הסמטרי הבא.

 


סידור האבן
סידור האבן על חזית הבניין, נקבעת על ידי האדריכל, בתיאום עם מתכנן השלד והיזם. סידור האבן נקבע משיקולים אדריכליים אולם נותן עליו את הדעת גם מתכנן השלד, על מנת לוודא כי האבנים מתאימות במשקלן ובגיאומטרייה שלהן למערכת העיגון המתוכננת (על מנת למנוע את צניחתן והסכנה הכרוכה בכך - בהמשך).

בתמונה: סידור האבן סביב חלונות הממ"ד.


פוגות
מאחר והאבן והבטון שני חומרים שונים הם - נגזרת מכך השונות שלהם בתכונותייהם ונטייתם להתרחב ולהתכווץ (התכווצות והתרחבות בשל שינויי טמפ`, תנאי מזג אוויר וכו`). בכדי לאפשר "חופש" מסויים בין האבנים, נהוג ליישם מיישק הפרדה "פוגה" וליישם בה חומר גמיש ואלסטי.

בתמונה: סידור האבנים על הטפסות. הנחת האבנים נעשית על פרופיל (סרגל) שמשמש כפוגה בין האבנים.

 

 
כיחול פוגות (מישקים)
על מנת למנוע מעבר מים באיזור הפוגות (מישקים) יש מלא אותם באמצעות חומר כיחול. חומר זה יהווה עצר מים פיסי, כמו גם יאפשר גמישות בין האבנים (ראה סעיף "פוגות"). הכיחול ייעשה בפוגות האופקיות, כמו גם בפוגות האנכיות.


איטום גב האבן
בכדי לצמצם עוד יותר את האפשרות לחדירת מים לחלקו הפנימי של קיר החוץ, יש ליישם שכבת איטום בגב האבן. השיטה הנוחה ביותר ליישום שכבת/פילטר האיטום תהיה באמצעות התזת החומר (מומלץ בשתי שכבות).

בתמונה: התזת חומר איטום על גב האבן.

 

ריתום שיש לטפסה
על מנת לאפשר הנפת טפסות, עליהם מסודרות האבנים, יש לרתום את האבנים אל הטפסה. בענף נהוגות כמה שיטות לביצוע הריתום, רובן ככולם מתבססות על רעיון דומה - הצמדת האבן לטפסה באמצעות אבזר זה או אחר. בתמונה העליונה ניתן לראות פסים אנכיים, שהם למעשה פרופילי פלסטיק שנקשר כנגד השיש וכנגד הטפסה ובכך מונע את נפילת האבנים במהלך העבודה והנפת הטפסה - לקומת העבודה.
 
ברזלנות
עם סיום סידור האבנים על הטפסות, מונחות הטפסות על קו המתאר החיצוני של חזית המבנה. בשלב זה ישלימו הברזלנים את סידר זיון הקירות והעמודים ובכך יסיימו את ההכנות לקראת היציקה. עם תום שלב זה ולאחר בדיקת מנהלה עבודה ומהנדס הביצוע את השלמת ההכנות, תסגר הטפסה הפנימית לקראת יציקת הקיר.


בידוד תרמי
שני פתרונות מקובלים ליישום בשיטת ברנוביץ`, על מנת להפחית את המוליכות התרמית של קירות החוץ (הגדלת הבידוד). שיטה אחת תתבצע באמצעות חיפוי פנימי של קירות החוץ של הדירה, באמצעות לוחות גבס כשבחיץ שבין הקיר ללוחות - חומר מבודד. שיטה שנייה היא בניית\הדבקת בלוקי איטונג בחלקו הפנימי של קיר החוץ.
 
פתרון הבידוד בבלוקי איטונג זה ניתן ליישום בשתי שיטות:
1. כחלק מיציקת קיר החוץ - את בלוקי האיטונג מסדרים בסמוך לטפסה הפנימית ולאחר היציקה מתקבל קיר מקשי כשחלקו הפנימי המתקבל של הקיר - בלוקי איטונג. שיטה זו מבטיחה הדבקות מלאה של בלוקי האיטונג ויש הטוענים כי היא קלה יותר ליישום.

 

2. בנייה לאחר היציקה - כחלק מעבודות הגמר, ניתן לבנות את קיר הפנים מבלוקי איטונג, בצמוד לקיר הבטון החיצוני. בניגוד לשיטה שהוזכרה לעיל, בניית הקיר בשיטה זו, מבטיחה כיסוי ובידוד מלא של הקיר, כמו גם אפשרות לזהות כשלים נקודתיים בבטון הקשוי (סגרגציות, כיסי חצץ וכו`) לטפל בהם באופן פרטני ובכך למנוע חדירות מים עתידיות.

בתמונה: בניית קיר בידוד כחלק מעבודות הגמר.

 


יציקה
מאחר ויציקת קירות בשיטת ברנוביץ`, מצריכה זהירות ועדינות רבה (בשל הצורך לשמור על שלמות האבנים ועיגון הווים) מקובל לערוך את היציקות באמצעות דוד בטון. יציקה במשאבה קשה יותר לשליטה מבחינה טכנית (שליטה על קצב ומהירות שפיכת הבטון) ולכן יש נטייה להשתמש בה רק לעיתים רחוקות.
 
בתמונה: סידור טפסות ברנוביץ` בחזית המבנה - לפני היציקה.

 


נקיון וגימור חוץ
עם סיום יציקת חזיתות המבנה, יש לחזור ולטפל בחיפוי הקשיח. הטיפול בחזיתות נעשה באמצעות פיגומים חיצוניים ועל ידי צוות ייעודי שהוכשר לכך (העבודה נעשית באמצעות פיגום תורן או באמצעות פיגום חשמלי תלוי). עבודות גימור החזיתות כוללים את נקיון האבנים (שאריות ו"מיץ צמנט" בד"כ), החלפת אבנים שנפגמו או נשברו, חידוש כיחול שהתקלף או נסדק ובתום התהליך - איטום נקבוביות פני האבנים על ידי מריחת/התזת שכבת סילר.

 

 

בתמונה: מגדל מגורים בעיר ימים (רמת פולג) שנבנה בשיטת ברנוביץ`. קבלן ראשי - סיון Bיצוע, עבור חברות אזורים ושיכון ובינוי.

 

 

בתמונה: 16.01.2011 עדכון התקדמות מה"פרוייקט המתגלגל"

 

 

 


מעניין ? כנסו לכל הפרקים של מיזם פרויקט מתגלגל

על המחבר
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר