התמונה של avi07
אבי גנח
טלפון:
052-8461313

הנדסאי מוסמך משנת 1988, חבר קבוע בועדה המרכזית לתקני הבניה 100 ,חבר ועדה טכנית חיפוי וריצוף 110 חבר ועדה טכנית תכנון כללי 117, חבר ועדת מומחים 11022 חיפוי בקיבוע מכאני של מכון התקנים הישראלי, מומחה בתחום איטום מבנים תת קרקעים ומבנים ,יועץ בטיחות מבנים , לווי ויעוץ פרוייקטים בתחום שיחזור, חיזוק , ושיקום המבנים. משמש כיועץ בכיר לארגונים שונים, וכעד מומחה בבתי המשפט. ממונה בטיחות וגהות .מנכ"ל ברת "אחוזת בית הנדסה ובינוי ".

תכנים שכתבתי

מה דעתך על ענף הבנייה בארץ ? - הענף מתקדם בצעדי ענק ומשווע לאנשי מקצוע מעולים...

בסדרת המאמרים הבאה, נסקור ונכיר את בעלי התפקידים המשתתפים בתהליכי הבנייה. בכל פרוייקט (החל מהקמת וילה, כביש, מחלף או קו סניקה) ולכל אורך הקמתו, מלווה התהליך בסדרה של אנשי מפתח, החל מיועצים, דרך מהנדסים...

מובאת לפניכם המשך הסקירה אודות השחקנים בשדה הבנייה, והפעם ירחיב מר אבי גנח אודות מתכנן המבנה ה"קונסטרוקטור", מתכנני המערכות והיועצים.

לשם ביצוע העבודה נזקק הקבלן לא רק לכוח עבודה (עצמי או של קבלני-משנה), אלא גם לחומרים ולאביזרים. בדגם הקלאסי של קבלן ראשי, הוא אחראי גם לאספקת החומרים והמוצרים הנדרשים לשם ביצוע העבודות לפי התכנון והמפרטים.

תמ"א 38 הינה תוכנית מתאר ארצית אשר מטרתה לקבוע הסדרים תכנונים, כחלק ממכלול רחב של הסדרים כלכליים חוקיים ואחרים לשיפור מבנים וחיזוקם לצורך עמידותם בפני רעידות אדמה. התוכנית אושרה במהלך חודש מאי 2005...

אחת מהמערכות האיטום ידועה בשמה איטום הגבישי (או קריסטלי) של חברת זייפקס העולמית Xypex. מערכת זו היא מערכת ייחודית המעניקה טיפול לעומק הבטון, טיפול זה יחיד במינו המיושם בעיקר על פני השטח לאיטום והגנה על הבטון.