התמונה של zivsimon.pm
זיו סימון

מתכנן ערים. זיו סימון - ניהול פרויקטים.
בעל ניסיון של 17 שנים בניהול פרויקטים, תיאום תכנון וניהול ביצוע עבור יזמים וקבלנים
ניסיון במבני מגורים ומבנים ציבוריים שונים לרבות משרדים, מבני מסחר ותחנות תדלוק.
בעל ניסיון בליווי הנדסי דיירים בפרויקטים של תמ"א 38
מתן שרותי ניהול עבור יזמים בפרויקט תכנון ביצוע

תכנים שכתבתי

מאמר זה ידון בהכרת השלבים והפעולות הדרושות לטיפול באישור חדר טרנספורמציה (טרפו) בפרוייקט בנייה (עבור חח"י).

מאמר זה עוסק בהכרת השלבים והפעולות הדרושות להשלמת חיבור החשמל עד לגמר הפרויקט.

זיו סימון עם דגשים שיסייעו לכם להתמודד עם הליך קבלת טופס 4 לפרויקט שלכם. 

מטרת המאמר להצביע על החשיבות של מסמך הפרוגראמה בניהול הפרויקט. הפרוגראמה מהווה בעצם את ה-DNA של הפרויקט, לכל אחת מנקודות קבלת ההחלטה הדרושות בייזום, אפיון, שיווק, תכנון וביצוע הפרויקט.

אפילו במסירת הפרויקט ואחזקתו יש לפרוגראמה יכולת להשפיע על תהליך המנוהל נכון ובצורה חלקה.

מטרת מאמר זה הינו הכרת השלבים והפעולות הדרושות לביצוע תקין ויעיל של מנגנון תיאום ושינוי דיירים.

במאמר זה מוצגת הקדמה ורקע כללי, ובהמשך עיקרי התנעת התהליך בתחילת פרויקט.