מדריך (חלק א'): כל מה שצריך לדעת על חיבורי חשמל בפרוייקט

1. הקדמה

מטרת מאמר זה הינו הכרת השלבים והפעולות הדרושות להשלמת חיבור החשמל עד לגמר הפרויקט.

כל פרויקט חדש, ולעיתים פרויקט שיפוץ במבנה קיים, דורש טיפול בחיבור הפרויקט לרשת החשמל. לפעמים מדובר על חיבור חדש ובמקרים אחרים מדובר על שינוי בגודל החיבור או תוספת חיבורים בגלל שינוי בתמהיל הצרכנים בפרויקט. עבודה זו מתבצעת מול עובדי חברת החשמל לישראל (להלן: "חח"י"). בתורה שבעל פה בניהול הפרויקטים, מתקיים שיח תמידי בין המעורבים בפרויקט סביב טיפול חח"י בחיבורים למבנה והתיאומים הדרושים להשלמתם. מניסיון כותב שורות אלו, הכרת השלבים והגורמים השונים בחח"י, כמו דרישות המערכת הפנימית של נהלי חח"י, עוזרים בהבנת הדרוש על מנהל הפרויקט על מנת לקדם הטיפול בהליך חשוב זה בחיי הפרויקט.

 

רקע על עבודת חברת חשמל והמחלקות השונות

 • חוק החשמל – חברת חשמל פועלת תחת חוק החשמל. היא כפופה לרשות החשמל ומאשרת מול רשות החשמל את נהלי העבודה, שלבי העבודה ואופן ביצוע העבודה מול הצרכן. יש חשיבות קריטית להבין את אופן פעולת חח"י, על מנת לא לצאת מתוך נקודות הנחה לא נכונות ולהבין כי לא ניתן לבצע את העבודה על פי שלבים שונים מהשלבים הקבועים על ידי חברת חשמל. אם לא נגמר שלב א', אין דרך להתחיל טיפול בשלב ב', עד כדי שחרור התיק במערכת המחשבים של חח"י.
 • מחלקה מסחרית – אחראית על הטיפול מול הצרכן. פתיחת הזמנות; שינוי הזמנות; גביה ותשלומים; מידע על הטיפול בהזמנה והיכן היא מטופלת במחלקות השונות בחח"י; ואישורים לחיבור לבתים (להלן: "חל"ב").
 • מחלקת תכנון רשת וחל"ב – לענייננו, אחראית על תכנון רשת החשמל על מנת לספק את הזמנת החשמל שנפתחה על ידי הצרכן. היא מקבלת את ההזמנה ומאשרת אותה עקרונית לפתיחת הזמנה. מתכננת את דרישות הרשת השונות הדרושות על מנת לספק את הזמנה. מבצעת תיאום תכנון לרישוי מול הוועדה המקומית וחברות התשתית לקבלת אישורים לעבודות הרשת. מעבירה למנהלי העבודה בחח"י את התכנון לאחר השלמתו לצורך ביצוע.
 • מחלקת ביצוע – אחראית לקבל את התכנון ממחלקת התכנון, ולהעביר אותו לקבלני משנה לצורך ביצוע העבודות. כיום הוצאת אישורי חפירה והסדרי תנועה לעבודה מוטלת על קבלני המשנה, תחת התכנון המאושר שהועבר ממחלקת תכנון.
 • מחלקת חל"ב – אחראית על החיבור לבתים, ומכאן שמה. במחלקה זו ירכיבו את המונים, יעבירו ביקורת למתקן החשמל ודאגו לחשמול מתקן החשמל הפרטי.

 

2. מושגים מקובלים בתיאום חיבור חשמל בפרויקט

שלב זה הינו עבודה משותפת של מנהל הפרויקט, מתכנן החשמל ואדריכל הפרויקט בהתאם לצרכי היזם. היזם או מנהל הפרויקט, נדרשים להגדיר למתכנן החשמל בפרוגראמת התכנון של הפרויקט, מי הם צרכני החשמל שנדרש לדאוג לחיבור חשמל מול חח"י. כמו כן, חשוב להבין מה גודל החיבור שנדרש להכין לצרכן. יש לערוך מחשבה לאופטימיזציה בהזמנות. הזמנה "כבדה" מדי תדרוש השקעה כבדה בהכנות, כבלים וארונות חשמל שלא לצורך. מנגד, הזמנה "רזה" מדי תחייב שינויים בבינוי ביום החשימול, וכולנו מכירים כי זה מהלך שעלול להיות כבד עד בלתי אפשרי בשלב מתקדם של אכלוס הפרויקט.

 

הכנת רשימת חיבורים לפתיחת הזמנה בחברה חשמל

יש לרכז את רשימת החיבורים הדרושים במצב הסופי של אכלוס הפרויקט. לדוגמא במבנה מגורים, צריכים להיות חיבורים כמספר הדירות לפחות, ועוד חיבור לחשמל ציבורי. לפעמים, יש פיצול בחשמל הציבורי בין מרתפי החניה לציבורי מעל הקרקע. גודל החיבור צריך לקחת בחשבון את שטח הדירות. דירת מגורים 4-5 חדרים מספיק חיבור בגודל 25X3 אמפר. לדירות פנטהאוז 40X3 אמפר. לדירות יוקרה במגדלים זה כבר נתון לפי שטח הדירה וניסיון מתכנן החשמל בתכנון דומה.

במבנה מסחרי יש להכין חיבורים כמספר החנויות העתידיות. יש משמעות ביחס לסוג השימוש אם הוא צרכן חשמל גדול או קטן. קיים הבדל מהותי בין חיבור חנות בגדים (שעיקר צריכת החשמל הינו לתאורה ומיזוג אוויר) לחיבור למאפיה (שבנוסף לתאורה נדרש גם לדאוג לקירור והקפאה ותנורי אפיה שהינם צרכני חשמל כבדים), על אותו שטח מסחרי. עוד חשוב להבין האם מערכת המיזוג הינה של כל צרכן בנפרד, או מערכת מיזוג מרכזית לכלל הפרויקט. במצב זה אי הוודאות גדול יותר ונדרש להכין מקום עתידי להגדלה ושינוי של החיבורים. יש לזה משמעות על דרישות הבינוי כפי שיפורט בהמשך והגמישות הנדרשת לשיווק הפרויקט.

 

סוגי החיבורים השונים בחברת חשמל

 • חיבור במתח נמוך – בתכנון הרשת יכולה לבחון חח"י את הפרויקט, ולהבין כי יש לה מקור הזנה לפרויקט משנאי קיים או עתידי שכבר תוכנן עבור פרויקט אחר. במצב זה, אין היא דורשת הקמת שנאי בתחום הפרויקט. במקרה בו ריכוז החיבורים שהוגשו לחח"י לא מאפשר לה לספק את הדרישה משנאי קיים, היא יכולה לדרוש התקנה של שנאי בתחום הפרויקט. במצב הראשון תכנון הרשת מסתכם בהכנת תיבת חיבורים/גומחה בחזית המגרש במידות של כ-100/40 ס"מ. בעוד שבמקרה שני מדובר על חדר שנאים בשטח של כ-16 מ"ר, עם רצפה כפולה להזנות, חיבור מסיבי של תשתיות שנכנסות ויוצאות מהמגרש, גישה לפריקה של ציוד כבד, גישה להולכי רגל (טכנאי חח"י), אוורור, איטום ועוד כיו"ב דרישות בינוי. במצב בו בפרויקט מוקם שנאי, יכולה חברת החשמל להחליט כי השנאי הזה ישרת צרכנים אחרים מחוץ לגבולות הפרויקט, מבלי שליזם הפרויקט יכולה להיות שליטה על זה. רשות החשמל קבעה מה הפיצוי הכספי שמקבל היזם על הקמת החדר עבור חברת החשמל. על פי רוב, הוא אינו מכסה את העלויות הישירות. אבל בלעדיו לא ינתן אישור להקמת הפרויקט.

לאחר השלמת סוג החיבור במתח נמוך, עוברים לשלב תכנון חלוקת המונים בפרויקט. שיטות החיבור נחלקות לשני סוגים:

א. חיבור בריכוז מונים – כל מוני החשמל מרוכזים במרחב אדריכלי אחד בפרויקט. יכול להיות בארון מונים או בחדר מונים. ייתכן מספר ארונות או מספר חדרים. יש חיבורי חשמל שניתנים בריכוז בארונות מונים במידות של 6, 9 ו-12 מונים בכל ארון. יש חיבורי חשמל גדולים שניתן לקבל בארונות בודדים לכל חיבור. מצב זה אופיני לבניה שאינה רבי קומות ולבניה מסחרית.
ב. חיבור בפיזור מונים – בכל מפלס בפרויקט ימוקמו החיבורים של אותו המפלס. מצב זה אופיני לרבי קומות.

 • חיבור במתח גבוה – חיבור אופייני למפעלים ומבני מסחר ומשרדים גדולים. חיבור זה מחייב כי אין פיצול בעלויות בנכס. גם במקרה זה יש חובה לביצוע תיאום תכנון טכני של מתכנן החשמל של היזם מול חח"י ובתיאום תכנון אדריכלי בין אדריכל הפרויקט למתכנן החשמל של היזם, כמו גם מול מחלקת תכנון אדריכלי בחברת חשמל.

 

 

בתמונה: ריכוז ארונות מונים חברת חשמל במבואת כניסה – מותקן מאחורי דלתות אש.

 

 

בתמונה: חיבור חשמל בריכוז מונים – נמצא מאחורי נישה מוגנת אש.

 

הכרה בין עבודות חח"י לעבודות הפרטיות

 • עבודות חח"י הינן כל עבודות הרשת עד לארון המונים או המונה הבודד. העבודות יכולות להתבצע מחוץ לשטח המגרש והפרויקט, שמטרתן אספקת החשמל לצרכן ו/או לפרויקט. יש גם עבודות חח"י שמבוצעות בתוך שטח המגרש והפרויקט. נדרש להכיר כי ראשית נדרש להשלים את התכנון במחלקת תכנון בחברת חשמל. רק לאחר השלמת התכנון, הטיפול מועבר למחלקת הביצוע.
 • עבודות הפרטיות הינן כל עבודות הבינוי האדריכלי הדרושות לטובת עבודות הרשת, ועבודות החשמל המבוצעות מהמונה ועד למתקן החשמל הפרטי.

א. עבודות בינוי – אחראי תכנון הינו אדריכל הפרויקט (על פי דרישות שהוא יקבל ממתכנן החשמל, אם הוא של חח"י ו/או של הפרויקט). את הביצוע יבצע הקבלן הראשי בפרויקט.
ב. עבודות מתקן חשמל – אחראי תכנון הינו מתכנן החשמל של הפרויקט. את הביצוע יבצע קבלן החשמל בפרויקט.

 

שיקולים ודרישות בתכנון מתקן החשמל

כמו בכל תחום בתכנון וניהול פרויקטים, דרישות רגולציה ותקנים שונים משפיעים גם על דרישות התכנון לעמידה בדרישות חח"י לתיאום התכנון. יש לקחת בחשבון דרישות מרחקי בטיחות, דרישות הסדרי בטיחות אש ומניעת דלקות, בטיחות מקרינה זמנית וקבועה, אוורור ופינוי עשן, עומסים קבועים ומשתנים של ציוד החשמל (שנאים, משאית מנוף להכנסת ציוד לחדר טראפו וכד'). כל אלה משפיעים על השלמת התכנון. לרוב, כאשר הפרויקט מורכב וגדול בהיקפו, קיים צוות מתכננים להשלמת התכנון הדרוש להתאמה בתכנון לכל הדרישות. אך לעיתים גם פרויקט קטן עם אילוצים רבים יכול להביא לצירוף של יועץ שאחרת לא היה נדרש לו בתכנון הפרויקט. אדגיש כי נושא הבטיחות מקרינה הינו נושא שחשיבותו עולה באופן יחסי, עד כדי דרישה לבדיקות קרינה לאחר חשמול וסימולציות בעומסים שונים של צריכת חשמל, על מנת להשלים את הליך החיבור מול חח"י. יש עדיפות להרחיק את מתקני החשמל ממקומות בהם מתקיימת שהיה קבועה של אנשים, הן במבני מגורים והן במבנים ציבוריים.

 

תכנון חשמל זמני להקמת הפרויקט

אין לזלזל או לדחות את תכנון החשמל הזמני עד שיהיה קבלן לפרויקט. דחית הטיפול בשלב זה הינה הטמנת הראש בחול כבת יענה.

ייתכן שניתן לבצע עבודה משולבת של החשמל הזמני עם החשמל הקבוע, ולחסוך באגרות חיבור לחברת חשמל. ייתכן שתשתיות החשמל הזמני יחייבו שינוי בעבודות החשמל הקבוע או ישנו את התכנון שלו, ואז התכנון של חח"י לא מושלם למעבר לביצוע. המשמעות היא אחת – דחיה בקבלת חיבור חשמל. בסוף, זו מטרה משותפת של כל המעורבים בפרויקט לקצר את המועד לקבלת חשמל. הן זמני לעבודות הבניה והן קבוע לאכלוס. בפרויקט קטן של בניה פרטית מספיק חיבור מינימאלי של 25X3 אמפר. בפרויקטים גדולים כמגדלים, לעיתים מבצעים חיבור זמני של שנאי רשת חדש או חדר טראפו זמני רק לעבודות הבניה.

חשוב להבין כי חח"י יכולה לסרב לביצוע חשמל זמני בגדלים או במועדים מאוחרים של הפרויקט. אם יוגש תכנון חשמל, המציג את גודל החיבור הדרוש לעבודות הבניה, הכולל עגורני צריח, מעליות שירות, פיגומים חשמליים, תאורה זמנית, לוחות שירות ותאורה קומתיים, מכונות טיח וכד', יהיה ניתן לאשר חיבורים בגודל הדרוש לפרויקט. לנושא מועד ביצוע החיבור, קיימים שלבים בהן לא תספק חח"י חשמל זמני. לדוגמא, בבניה פרטית, לאחר גמר ריצוף וטיח או במידה וכבר הותקנו חלונות במבנה, תסרב חח"י לספק חשמל זמני.

 

3. תיאום הזמנות ותכנון מול חברת חשמל

בחלק זה תובא סקירה על השלבים הכלליים לביצוע הזמנה ותיאום תכנון מול חח"י.

פתיחת הזמנה לחיבור בחברת חשמל – ניגשים למחלקה המסחרית, מנהל הפרויקט, היזם או מתכנן החשמל של היזם, ומגישים את הבקשה לביצוע חיבורים למבנה. נדרש לפרט את פרטי הגוש והחלקה, כמו גם כתובת הפרויקט ומה זהות המזמין (פרטי/שותפות/ חברה בע"מ וכד'). במידה ויש הליך רישוי, לא יזיק לצרף את החלטת הוועדה המקומית להיתר הבניה או לפחות את מספר הבקשה להיתר. המחלקה המסחרית מעבירה מספר פניה למעקב חזרה לפונה ומעבירה את הבקשה למחלקת תכנון לבדיקה ראשונית. לאחר אישור מחלקת תכנון על התכנות ראשונית לאספקת החשמל לפרויקט, מועבר שובר תשלום בסך 10% מאומדן ראשוני לפי תעריפי החיבורים שמאושרים על ידי רשות החשמל.

קבלת אישור ראשוני לתשלום מקדמה של 10% - אם בדואר ישראל, או תוך ביקור חוזר במחלקה המסחרית, מספר ימים לאחר פתיחת ההזמנה מתקבל שובר תשלום אשר מהווה מקדמה לצורך תכנון. רק לאחר תשלום המקדמה, וקליטת התשלום במחשבי חח"י, ניתן להתקדם עם הליך התכנון. כבר בשלב זה מתקבל מספר הזמנה לחיבור. זהו מספר חשוב מאוד שחייבים לשמור ולתעד כמספר ברזל שילווה את הפרויקט עד להשלמת החיבורים. בכל פניה לחח"י ללא מספר זה, כאילו לא נעשת פניה. יש מתכננים ומנהלי פרויקטים שמחייבים את רישום המספר על כל כותרת גליון חשמל של הפרויקט. מה שנקרא "שלא יחסר". לאחר ביצוע תשלום המקדמה, ניתן לתאם פגישת תכנון מול מחלקת תכנון טכני.

ביצוע תיאום תכנון להיתר בניה – כן חדר טראפו/לא חדר טראפו
בשלב זה מעביר מתכנן החשמל של הפרויקט קובץ גרמושקה להיתר, ערוך בצורה מקוצרת לפי דרישות מפורטות של חח"י. על פי רוב זה טופס 1 עם פרטי הפרויקט, תוכנית מדידה מצב קיים ותוכנית שטח. מומלץ לבקש מהמודד כי בתוכנית המדידה יופיעו עמודי רשת חשמל עילית ו/או גומחות חשמל קיימות בסמוך לפרויקט. זה עוזר בהצלבת המידע מול מערכות המידע הגיאוגראפי של חח"י. במידה ויש כבר מידע למתכנן החשמל, ניתן להעביר את התכנון הראשוני של מתקן החשמל במפלסים הרלוונטיים בפרויקט. בפגישה דנים ומתאמים את מקורות הזנת הרשת לפרויקט וזה השלב בו נסגר האם נדרש להקים חדר טרנספורמציה (להלן: "חדר טראפו") פנימי בפרויקט, או שהוא יוזן משנאי אחר. לפי מיקום ההזנה, סוגרים את תוואי מעבר צנרת ומקבלים מחברת חשמל הנחיות להשלמת תכנון הדרוש בפרויקט. כמו כן, בשלב זה מתקבל מענה רשמי מחח"י המופנה לוועדה המקומית, האם נדרש חדר טאפו או לא בהקמת הפרויקט. חשוב לציין כי אין בקבלת המענה להיתר בניה כאילו נגמר הליך התכנון והתאום לפני קבלת היתר בניה. ייתכן כי בהמשך הליך התכנון יועלו דרישות מצד חח"י, אשר מחייבות שינויים בתכנון הפרויקט, שטעונים היתר בניה על פי חוק התכנון והבניה. לדוגמא, חח"י דורשת תא חיבורים בחזית הגדר לרחוב. ואושר בהיתר הבניה פריסת גדרות על ידי הוועדה המקומית ללא תא זה. בשלב זה, שילוב של תא חיבורים ("פילר") בחזית הרחוב מהווה שינוי להיתר הבניה של הפרויקט.

 

 

בתמונה: תא חיבורים חיצוני המשולב בחזית הבניין – דרישה ששולבה בהיתר שינויים במהלך ביצוע הפרויקט.

 

השלמת תיאום תכנון טכני מול מחלקת תכנון רשת בחברת חשמל

על פי רוב, לאחר קבלת האישור של חח"י, המופנה לוועדה המקומית, יש "ירידת מתח" בלחץ המופנה למתכנן החשמל של היזם בנושא תיאום תכנון החשמל. גם לא תמיד יש אישור להמשיך בתיאום תכנון הפרויקט משיקולים שונים של היזם. חשוב לברר ולוודא כאשר הנושא מתקדם לתכנון מפורט לביצוע או כאשר מקבל מנהל הפרויקט את הפרויקט לאחר שלב זה, כי אכן הושלם התאום הטכני לכדי סיכום טכני מול חח"י. על מנת לוודא כי הנושא הושלם, מומלץ כי מנהל הפרויקט יפגש עם מתכנן החשמל ואדריכל הפרויקט, ויעברו יחד על הסיכום הטכני שהופץ על ידי המתכנן של חח"י. בסיכום מופיע שיטת החיבור, התשתית הדרושה, תוואי מעבר התשתית, ארונות חלוקה, ארונות מונים וכל הדרישות והתנאים של חח"י להשלמת החיבור. כל דרישה שכזו צריכה לבוא לידי ביטוי בתוכנית האדריכלות ובתוכנית מתכנן החשמל של היזם. טעות נפוצה היא כאשר אדריכל הפרויקט טוען כי כל התכנון צריך להופיע אצל מתכנן החשמל. כפי שהוצג לעיל, מיקום בפריסת גדרות, פתחים ומעברים, מיקום ארונות או חדרי טראפו הינם תכנון אדריכלי בהגדרה. ככל שיש אי התאמות, יש להציג אותם בתכנון האדריכלי ולפתור אי התאמה זו. במידה ואין אפשרות לתת מענה לדרישות חח"י, יש לגשת חזרה למתכנן חח"י ולהשלים את התיאום עד להגעה לתוכנית מוסכמת על ידי כולם (לדוגמא, במיקום חיבור החשמל נמצא חיבור הביוב האפשרי היחידי מבחינת תאגיד המים העירוני וכדאי לבצע הזזה של חיבור החשמל). אין דרישות שנעלמות ואין דרישות שמשתנות. במידה ולא ניתן לענות על דרישות חח"י, והן לא באות לידי ביטוח בסיכום הטכני, לא תבוצע עבודת רשת ולא יבוצע חיבור חשמל לבניין על ידי חח"י.

 

השלמת תיאום תכנון אדריכלי מול מחלקת תכנון אדריכלי בחברת חשמל

יש מקרים בהם נדרש לענות על דרישות התכנון הטכני על ידי תיאום אדריכלי. הדבר מורכב ונרחב יותר בתאום תכנון של חדרי טראפו או בחיבורי מתח גבוה, ועל כך הרחבה במאמר המשך. חשוב להכיר כי דרישות של מעברים, פתחים, רצפות כפולות, מיקום ומידות ארונות וכד' נחשבים בתיאום אדריכלי ולא תכנון של מתקן החשמל. לא ניתן לצפות, ואין זה מתפקידו של מתכנן החשמל לגעת בתכנון האדריכלי של הפרויקט. יחד עם זאת, זה לא משחרר את מתכנן החשמל מלהתריע כי הנושא עדיין לא פתור, כאשר הוא מקבל את תוכניות האדריכלות בהמשך הפרויקט. במקרים מורכבים של בעיות בתאום תכנון, נדרש אדריכל הפרויקט במקרים מסויימים להגיע לחח"י בעצמו ולדון על הדרכים להשלמת התכנון עד לקבלת אישור חח"י לתכנון.

 

 

בתמונה: תמונה לאחר מעשה – חיפוי עמיד אש 120 דקות לכבלים הזנה של חח"י מתא חיבורים ברחוב לריכוז מונים הממוקם במרתף. עלול לגרום לאתגרים בתכנון סופר פוזיציה בחלל המרתף. 

 

נקודת ביקורת להשלמת התהליך

 • לפני קבלת היתר בניה

סיכום טכני כתוב של המחלקה המסחרית בהעדר התניות להשלמה, הוא הליך מקובל לוודא כי הושלם הסיכום הטכני. כמו כן, ניתן לוודא את התהליך במחלקה המסחרית, על ידי בקשה לקבלת שובר תשלום השלמה ל-70%/100% מעלות החיבור. שובר זה ניתן לקבל רק לאחר הצגת היתר בניה במחלקה המסחרית. ניתן לדון מול הפקיד המטפל שיאשר כי הצגת היתר בתוקף הינו התנאי האחרון לקבלת שובר תשלום וכי כל יתר הנושאים סגורים. ניתן להגיש ולוודא כי בתיק התכנון של הפרויקט בחח"י, נמצאות התוכניות במהדורה הרלוונטית של תכנון הפרויקט. יש אדריכלים אשר מייצרים גליון אדריכלי מיוחד, אשר מקבל את כל המידע הדרוש בתיאום החיבור מול חח"י. במידה וגליון זה נסגר כ"בלוק" בתכנון הפרויקט ונשתל ביתר התוכניות של הפרויקט, ניתן לעקוב כי לא דורסים את הדרישות שסוכמו ביתר דרישות התכנון של הפרויקט.

 • לאחר קבלת היתר בניה

לאחר קבלת היתר הבניה, ניתן לקבל מהמחלקה המסחרית שובר תשלום השלמה ל-70%/100% מדמי החיבור לחח"י. במידה והמענה במחלקה המסחרית הוא שלא ניתן לקבל שובר תשלום, סימן שלא הושלם הליך התכנון ויש לפעול מיידית להשלמתו. הרי נתקבל כבר היתר בניה. חשוב להקפיד כי לא יבוצעו שינויים בתכנון האדריכלי של הפרויקט, בתוואי ובמיקום שאושר בסיכום מול חח"י, במידה ומתבצע שינוי בתכנון הפרויקט.

בכל מקרה נדרש לוודא כי התנאים המופיעים בסיכום הטכני באים לידי ביטוי במערכת התוכניות של הפרויקט. הן אדריכלות והן חשמל, בכל שלב משלבי הפרויקט.

 

4. לסיכום

 

חשיבות הכרת המושגים והתהליך – הליך תיאום חיבורי החשמל מתקיים בכל פרויקט בניה חדש ולרוב גם בשיפוצים בבניה קיימת. כמנהלי פרויקטים ומתאמי תכנון, חשוב להכיר את התהליך, ולהבין את תחומי האחריות של כל צד בתהליך. עם הרחבת כמות הגורמים המעורבים בכל פרויקט, נוצר מצב בו חוסר שליטה בתהליך יגרור בזבוז זמן ושינויים בביצוע, שיגררו עלויות חריגות בפרויקט ופריצה בלו"ז הפרויקט.

 

חשיבות השלמת התהליך לפני יציאה לביצוע – תיאום החיבורים מול חח"י מחייב התאמות בינוי בפרויקט. ייתכן שלחלק מדרישות אלו יהיו השלכות על דרישות רשויות להיתר ו/או בטיחות אש. לכן, יש חובה להשלים את הטמעת הדרישות בתכנון הפרויקט, לפני סגירת הליך הרישוי. מומלץ לוודא על ידי אדריכל הפרויקט ומתכנן מערכות החשמל, כי הושלמה הסגירה הטכנית לפרויקט, לעקוב אחר הסיכומים ולוודא כי נתקבל אישור תכנון מול חח"י על פי מערכת תוכניות מתכנני הפרויקט שהוגשה להם לאישור. גם אם נתקבל היתר בניה וטרם הושלם התיאום של הבינוי והמתקן הטכני, חשוב להשלים זאת מוקדם ככל הניתן ולמנוע שינויים באתר לאחר ביצוע. יש להקפיד במידה ומבצעים עדכון לתכנון הפרויקט, כי לא פוגעים בדרישות שסוכמו מול חח"י בתכנון חיבורי החשמל בפרויקט.

 

המאמרים הבאים:

 • פיקוח בזמן ביצוע וקבלת חיבורים
 • טיפול בתיאום חדר טראפו מול חברת חשמל
   

רוצים לנהל את תהליך קבלת אישור האכלוס (טופס 4) בצורה יעילה ומובנית? הצטרפו אלינו לקורס "טופס 4 – משלב התכנון ועד קבלת אישור אכלוס", כל הפרטים בקישור כאן>>

על המחבר
תגיות
הוספת תגובה
תגובות
1 תגובות
התמונה של אנונימי
ארנון
המדריך בנושא חשמל מועיל מאוד,ובכלל מדריכים מהסוג הנ"ל.
על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר