מדריך (חלק ב'): חיבורי חשמל בפרויקט חדש - טיפול בחדר טרפו

הקדמה

 

מטרת המאמר 

הכרת השלבים והפעולות הדרושות בטיפול באישור חדר טרנספורמציה (להלן: "חדר טרפו") של חברת חשמל לישראל (להלן: "חח"י") בפרויקט.

 

רקע על הדרישה להקמת חדר טרפו בפרויקט

עם שינוי המדיניות של חח"י ומוסדות התכנון בהטמנת רשת חלוקת החשמל לצרכנים במרחב העירוני, ופירוק עמודי ההולכה והחלוקה, נדרש למצוא פתרון לשנאים שהותקנו על עמודי חח"י.

משיקולים שונים שאין זה המקום להרחיב, ניתן לחח"י הזכות לדרוש התקנה של חדר טרפו בתחומי מגרשים פרטיים, אשר ישמשו אותה בחלוקת החשמל לצרכנים.

במקרים מסוימים ניתן למצוא את חדרי הטרפו במרחב הציבורי, אך זאת קורה במקרים נדירים. כמו כל יתר הנחיות העבודה בחח"י, נושא זה מוסדר בהנחיות שאושרו ברשות החשמל, הגוף המפקח על חח"י.

השיקולים המנחים את חח"י בדרישה בשילוב חדר טרפו בפרויקט המוגש לאישורה נובע משני שיקולים עיקריים. הראשון הוא היקף חיבור החשמל הישיר של הפרויקט. במקרים בהם דרישת החשמל לכלל הפרויקט מצריכה לפחות הקמה של שנאי אחד, תחייב חח"י הקמת חדר בפרויקט.

כמובן שפרויקט בסדר גודל כזה על פי רוב יכול להצדיק את העלות והתשומות שנדרש להשקיע יזם בשילוב אלמנט תשתיתי זה בפרויקט המוקם. המקרה השני והיותר מקומם את היזמים, הוא דרישת חח"י להקמת חדר טרפו בפרויקט קטן, דוגמת פרויקט מגורים חדש של הקמ 6 יח"ד במרכז תל אביב על מגרש בשטח 220 מ"ר.

מקומם ככל שיהיה, זוהי זכותה של חח"י לדרוש זאת, ככל שאין לה מקורות רשת חלופיים לאספקת החשמל הגדלה במרכזי הערים.

במצבים אלו יכול היזם להכנס לדין ודברים מול חח"י על סירובו לשילוב אלמנט זה בפרויקט. הסיכויים קיימים, אך נמוכים. הם גבוהים יותר עם בזמן ניהול המו"מ, הצליחה חח"י לשלב הקמה של חדר טרפו בפרויקט אחר שהוגש לה לאישור בסביבת הפרויקט. ראו כי מצב זה מהווה סוגית NIMBI (Not In My Back Yard) קלאסית. אך לא נדון בכך במאמר זה.

 

 

רקע על חיבורי חשמל בפרויקט

דנו במאמר הקודם על השלבים הדרושים לטיפול מול חח"י בחיבורי החשמל בבניין, הן במישור הטכני חשמלי, והן במישור האדריכלי בתכנון וביצוע הפרויקט. במאמר זה סקירה על הטיפול באישור חדר טרפו בפרויקט.

נושא זה הינו הרחבה בטיפול עם הדגשים הדרושים למנהל הפרויקט למעקב ובקרה בניהול הפרויקט.

כחלק משלבי הסיכום הטכני מול מחלקת תכנון בחח"י, נמסר לנציגי היזם החלטת חח"י בדבר הנחיצות בחדר טאפו כתנאי למתן האישור להיתר בניה. במידה וההחלטה מחייבת את היזם בהקמת חדר טרפו, נדרש מישור נוסף של אישורים שחשוב להכיר ולנהל כחלק מניהול הפרויקט.

 

בתמונה: חדר טרפו בתוך חניון מתחת לרמפת כניסה. בצבע הירוק ניתן לראות פיר אוורור הצמוד לחדר השנאים של חברת החשמל. 

בצבע הכחול ניתן לראות פתח הורדת\הוצאת גנרטור ובצבע הצהוב פתח הורדת ציוד חברת החשמל.

 

 

אישור התכנון והתכנון המפורט

 

תכנון ראשוני

גורמי התכנון המעורבים אדריכל הפרויקט, מתכנן מערכות החשמל, קונסטרוקטור, יועץ למיגון קרינה ויועץ בטיחות אש. לעיתים משולבים גורמים נוספים, בהתאם למורכבות הפרויקט.

כמו כל אלמנט מיוחד בפרויקט, גם במקרה זה נכון להתחיל מפרוגראמה מפורטת לתכנון, אשר מגדירה את כל הצרכים והדרישות.

זאת זמינה במחלקה הרלוונטית בחח"י ובד"כ מתקבלת עם תחילת הליך התכנון. היא תלויה בגודל החדר הנדרש וכמות השנאים המתוכננת בחדר. היא כוללת את הדרישות האדריכליות של החדר וגם את דרישות התשתית הנדרשת לכניסה ויציאה מחדר הטרפו.

האם החדר משולב במבנה הפרויקט, או שניתן להקים אותו כמבנה עצמאי ונפרד במגרש (עילי או תת קרקעי).

 

עיקרי דרישות התכנון בהקמת חדר טרפו

גודל פיסי של החדר – מגדיר את מידות החדר על פי הנחיות הציוד הנדרש להכנס לחדר (אורך, רוחב, גובה). קיימת בנוסף דרישה לרצפה כפולה למעבר כבלי חשמל, פתחים להנחת ציוד, פרטי מסגרות לשילוב בחדר, כניסה ויציאת כבלים, דלת גישה וכד'. ככל הניתן, רצוי לשלב חדר במבנה מאושר, כפי שיפורט בהמשך.

גישה לטכנאי חח"י – חדר טרפו דורש גישה לטכנאי חברת חשמל 24/7/365. מאחר והחדר עובר לחזקת ובעלות חח"י, זו גם דרישה קניינית שמוסדרת במישור רישום בית משותף וטאבו. במקרה תקלה של ציוד בחדר ו/או בסביבת הפרויקט, ובמקרה תקלה, נדרש להסדיר את החיבור מחדש לרשת של הצרכנים בכל שעות היממה.

גישה להכנסת ציוד – נדרש לדאוג לגישה להכנסה והוצאה של ציוד חח"י לחדר. מדובר בעיקר על השנאי וארונות מתח גבוה ומתח נמוך, ארונות חלוקה וכד'. יש לשמור על גישה חופשית להכנסת ציוד בהתאם להנחיות שמתקבלות. הגישה הנדרשת להסדרה היא הן של הכנסת הציוד, אך גם של משאיות ומנופי חח"י אשר משרתים את הטכנאים בעבודה.

כניסה ויציאה של כבלי חשמל לחדר – את חדר החשמל מזינים כבלי מתח גבוה מרשת החשמל. יש לתאם את תוואי מעבר הכבלים מגבולות המגרש ועד הכניסה לחדר.

חברת חשמל מסרבת להניח תשתית נמוך מעומק 110 ס"מ בחפירה ולא מעל 80 ס"מ מפני חפירה. חלק זה בעבודה מבוצע על ידי מתכנן החשמל של הפרויקט, על ידי סימון התוואי בתוכנית "תשתיות חשמל בפיתוח".

יש לאשר את התוואי, השוחות, סוג השוחות וחתך טיפוסי לתוואי הצנרת מול מתכנן חח"י על ידי קבלת חתימת חח"י על תוכניות המהנדס. לחילופין, ניתן לקבל מחח"י פרטים חתומים לפרויקט.

כדאי לוודא כי על הפרטים הסטנדרטיים שנימסרים מתועד שם הפרויקט, תאריך וחתימת מתכנן חח"י לצורך זיהוי. נדרש לתת תשומת לב למפגש כניסה/יציאה של הצנרת לחדר. האם הוא ישירות לפיתוח או עובר בחלל המרתף. יש לזה משמעויות בדרישות המיגון של התשתית.

אוורור החדר – הציוד ומתקן החשמל בחדר טרפו מייצר חום. לכן, נדרש לשלב פרטי רפפת מסגרות לאוורור. על פי רוב, לא נידרש לבצע אוורור מאולץ לחדר וניתן להסתפק בשילוב רפפות קבועות בקירות החדר. כמובן שבמידה והחדר נמצא מתחת לפני הקרקע, יש לשלב את הפתחים בצורה שיהיו אפקטיביים.

הסדרי בטיחות אש – חלל חדר הטרפו הינו ככל יתר חללי הפרויקט, אשר נדרש לקבוע להם סידורי בטיחות אש. נדרש לשים לב על קביעת סוג השנאי שיוכנס לחדר (שנאי שמן או שנאי יבש).

על סוג דלת הכניסה לחדר והגדרת כל החלל ודרכי הגישה שלו כאזור אש נפרד. יש להבין כי נדרש להסדיר בנושא זה את הרצונות והצרכים של חח"י, של שרותי הכבאות באזור הפרויקט, ושל יועץ בטיחות האש של הפרויקט. למרות הקשיים, יש חובה להגיע לסידורי בטיחות אש ומניעת דלקות אשר מוסכמים על כל הגורמים המעורבים.

פה נכנס מנהל הפרויקט לדעת על המורכבות, ולבחור את השיטות לנהל אותה עד לקבלת מסמך ותוכנית מוסכמת על כולם.

 

חדר משולב במבנה הפרויקט - הכוונה לחדר אשר מהווה חלל בנוי המשולב במבנה הפרויקט. היתרון בהקמת חדר כזה הוא בעיקר אדריכלי ומשולב בעיצוב הפרויקט. עוד כאשר אין מקום להקים חדר עצמאי במגרש הפרויקט אין ברירה אלא להקים חדר משולב.

במצב זה יש להתאים את דרישות התכנון הישירות של החדר עד לגבולות המגרש, לרבות פתחי הכנסת ציוד, גישה לטכנאי חברת חשמל, מרחקי בטיחות קרינה וכד'.

 

חדר החיצוני ועצמאי הממוקם במגרש - הכוונה לחדר אשר מהווה מבנה עצמאי בתחומי המגרש, ומשולב בתוכנית הפיתוח של הפרויקט. היתרון בהקמת חדר כזה הוא העצמאות שניתן ליצר להקמת החדר, החל מרמת היתר הבניה, עובר לביצוע ועד למסירת החדר לחברת החשמל. יתרון נוסף שניתן להזמין חדר מתוע"ש ממספר חברות לבניה טרומית המאושרות לביצוע על ידי חח"י. בכפוף לבדיקת כדאיות כלכלית, ניתן להוציא חדר זה במיקור חוץ לכל הטיפול מול חח"י לחברות אלו. יש להקפיד על התפר בתכולת העבודה בין חברות אלו ליתר המעורבים בפרויקט, הן בשלב התכנון ועד שלב המסירה כפי שיפורט בהמשך. חדר שכזה, במידה וממוקם בסמוך לגבול המגרש ולרשת הקיימת של חח"י, מקטין את קווי התשתיות העוברים לחדר והיקף עבודות הפיתוח שנדרש לבצע למסירתו.

 

חדר מתוכנן על פי טיפוס מאושר - לחברת חשמל מספר דגמים של חדרי שנאים אשר מהווים טיפוס מאושר המהווה "בלוק תכנוני". כל הדרוש לחדר מוסכם, מתוכנן וידוע מראש. מיקום פתחי האוורור, הדלתות, הכנס ציוד וכד'.

חשוב מכך, לחדר יש אישור של המשרד להגנת הסביבה בהיבט בטיחות קרינה הנפלטת מהחדר. במצב זה, לכל בלוק תכנוני מרחקי בטיחות קרינה מחושבים המגדירים את השימושים המותאים בסביבתם.

במידה ונבחר ויש אפשרות לביצוע על פי בלוק תכנוני קיים, ניתן לקבל באופן מהיר יחסית את אישור התכנון לביצוע של החדר מול חח"י, עובר לביצוע.

 

חדר שלא על פי טיפוס מאושר ונדרש להתאים לפרויקט - כאשר יש בעיה להכניס אחד מהבלוקים התכנוניים הקיימים בתוך התוכנית האדריכלית של הפרויקט, נדרש לבצע תכנון מיוחד להעמדת הציוד בחדר. מצב זה מתקיים במקומות בהם שטח המגרש קטן ו/או אילוצים אחרים בשילוב הטיפוסים הקיימים בגיאומטריית הפרויקט לא מאפשרים לשלב תכנון מטיפוס קיים.

רצוי שלא להגיע למצב זה, בגלל המורכבות באישור טיפוס חדש. מעבר למורכבות בתכנון מפורט של החדר בתוך מחלקת תכנון בחח"י, נדרש לקבל אישור מיוחד מהמשרד להגנת הסביבה לחישמול החדר.

הליך זה נמצא בתחום הטיפול של חח"י. ללא הליך זה, לא יכולה חח"י לקבל אישור לחישמול החדר. במצב זה נתקל כותב שורות אלו, בפרויקט תוספת בינוי במרכז תל אביב בהיקף של כ-1,600 מ"ר על מבנה בשטח דומה. שטח המגרש במצבו הקיים לא איפשר לשלב טיפוס קיים של חברת חשמל וחייב תכנון של טיפוס מחדש של חדר.

כמובן שמחירי הנדל"ן במרכז תל אביב יכולים להצדיק הליך זה בתוך הפרויקט. אבל המורכבות והתשומות שנדרשו על מנת להשלים את חישמול החדר היו גדולים לאין שיעור מהטיפול בחדר טרפו בפרויקט רגיל.

 

תכנון להיתר ואישור הקמת החדר

הקמת חדר טרפו וכל דרישות הבינוי הסובבות אותו מחייבת היתר בניה. ולכן, שינוי שנדרש בהקמת החדר, יחייב עדכון בהיתר הבניה. מאחר ואת החדר נדרש למסור לחח"י, עד כדי העברת בעלות בטאבו, ללא ביצוע שתואם היתר בניה בתקף לא תקבל חח"י את החדר.

לכן, מומלץ לפעול על פי השלבים הבאים. גם אם נדרשת סטיה מהם, חובה על מנהל הפרויקט להכיר בסטיה זו ולנהל אותה עד להסדרתה בהיתר.

 

אישור תכנון להקמת החדר - לאחר שנודע כי נדרש להקים חדר טרפו בפרויקט, והוחלט האם ניתן להשתמש בטיפוס מאושר או נדרש להכין טיפוס חדר, יש לבצע את כל תיאום התכנון בפרויקט מול מחלקת תיאום אדריכלי לחדרי טרפו.

על אדריכל הפרויקט להכין תוכנית בקנ"מ 1/50, בדומה לעריכת התוכנית לרשות הג"א, של החדר. התכנון הינו תכנון כולל, מפלסים, רצפה תחתונה, חתכים, חזיתות, גגות, רשימות אדריכלות, שילוב פרטים וכד'.

יש לתאם את פרטי כניסה ויציאה של כבלים ממתכנן החשמל. כדאי להראות מראש את הגישה החופשית לטכנאי חח"י ופתחים להכנסת ציוד.

 

אישור תכנון להיתר בניה - לאחר השלמת התכנון, יש לפעול מול המחלקה בחח"י, עד לקבלת אישור לתכנון החדר. בדומה מאישורים אחרים, האישור הינו חתימה על הגרמושקה וקבלת פרטים סטנדרטיים ורשימות מסגרות מהמחלקה.

לאדריכל הפרויקט נמסרים מספר העתקים חתומים, עם הפניה מסודרת לקבלן הביצוע ולמפקח הפרויקט. חשוב לי להדגיש כי אין קשר ממשי בין האישור המתקבל להיתר בניה לרשות המקומית, לבין הגרמושקה החתומה והאישור הסופי לתכנון החדר.

האישור להיתר בניה הינו טופס המכיל מספר מצומצם של דפי A4 שכל שהוא אומר כי חח"י דורשת הקמה של חדר טרפו. האישור לתכנון החדר כולל את כל פרטי התכנון כפי שתואר.

 

תכנון מפורט ושילוב הדרישות בתכנון הפרויקט

לאחר קבלת אישור חח"י לתכנון החדר, יש להתייחס לכל הדרישות הללו כ"בלוק" תכנוני המשולב בתכנון הפרויקט. על אדריכל הפרויקט ומנהל הפרויקט להימנע ככל הניתן משינוי הפוגע בתכנון ובתנאים שאושרו בחח"י.

יחד עם זאת, ידוע לכולם כי פרויקט בלי שינויי תכנון הוא פרויקט שככל הנראה לא מתנהל בארצנו. לכן צריך לנהל שינויים אלו ולא להתעלם מקיומם. מומלץ לשלב נקודת בקרה בגמר ביצוע תכנון למכרז, עם השלמת התכנון האדריכלי, של השוואה בין התכנון האדריכלי המעודכן לגמושקה החתומה לאישור החדר.

לקבלן הביצוע מומלץ לבחון השוואה זו עם תמחור הפרויקט. בפרויקט שיש תכנון להקמה של חדר טרפו ואין גרמושקה חתומה, משמעות היא כי תיאום התכנון לא הושלם ויש להשלימו בהקדם.

 

ביצוע והקמת החדר – נקודות חשובות

 

מידע הנמסר לקבלן הראשי

קבלן ראשי אשר יודע שיש לו להקים חדר טרפו במסגרת הפרויקט, צריך לקבל את סט התוכניות שאושרו בחח"י. הסט כולל גרמושקה, חוברת פרטי מסגרות ובניין ודף הנחיות. צירוף חומר תכנוני זה קריטי לניהול ובקרה על הקמת חדר הטרפו ממספר סיבות.

הראשונה, לידע את הקבלן בכל הדרישות הפרטניות של חח"י, ממקור ראשון.

השניה, לוודא כי אכן הושלם ואושר התכנון של החדר בחח"י ויש תיאום מלא להקמת החדר.

שלישית, מתן אפשרות לקבלן לוודא ולהתריע על אי התאמות, במידה וקיימות, בין התכנון שאושר לבין התכנון של יתר הפרויקט. אי מסירה או התמהמהות של היזם במסירת החומר המאושר לקבלן מצביע על פי רוב, כי לא הושלם התכנון.

 

פיקוח הנעשה ע"י מפקח היזם

על מנהל הפרויקט והמפקח בפרויקט לוודא כי הקבלן נערך לביצוע הקמת חדר הטרפו בהתאם להנחיות חח"י. בין היתר, נעשו הפעולות להשלמת החדר ודרכי הגישה אליו בלו"ז המתאים למסירת החדר לחח"י מוקדם ככל הניתן בביצוע הפרויקט.

כמו כן, שפרטי המסגרות נרכשים מספק מאושר ותואמים את רשימות המסגרות שנמסרו לקבלן (אין לרכוש ו/או לבצע פריטים אלו במקומות אחרים).

בנוסף, לתאם מול הקבלן כי הוא למד, מכיר ויודע את הדרוש ממנו בשלבי העבודה השונים, לרבות התיאום והפיקוח שנעשה מול נציגי חח"י בשעת הקמת החדר בנקודות הבקרה שנקבעו מראש.

 

פיקוח הנעשה על ידי חח"י

בטופס אישור התכנון, מפורטים שלבי הפיקוח הדרושים על ידי חח"י. יש להקפיד לתאם ולזמן את נציג חח"י לשלבים אלו, ולתעד את ביקורו במקום. חשוב להבין, כי במידה ומבוצע פרט או חלק בפרויקט שלא על פי התכנון, רשאית חח"י שלא לקבל את החדר לחישמול וכל לוחות הזמנים בקבלת חשמל בפרויקט יתעכבו בצורה מהותית.

ככל ויש שינויים הדרושים תוך כדי ביצוע, יש להחתים את נציגי חח"י (במידה ויסכימו לשינוי) על דוחות פיקוח או על גבי הגרמושקה המאושרת להקמת החדר. מומלץ למנהל הפרויקט והמפקח להקפיד על פיקוח עליון של חח"י. שלבי הפיקוח העיקריים הדרושים הינם:

 1. לפני יציקת רצפה תחתונה לרבות בדיקת שיפועי ניקוז וריתוכי הארקת יסוד.
 2. לפני יציקת קירות חלל כבלים ורצפה עליונה - סידור העמודים ברצפה הכפולה וסידור הרצפה עם פרטי המסגרות של הרצפה העליונה (מומלץ לזמן לאחר הקמת טפסנות וקיבוע פרטי מסגרות וטרם סידור ברזל – במידה ויש הערות לשינוי מיקום, שלא יידרש עבודת ברזלנות רבה).
 3. מיקום פתחים ודלת לפני יציקת קירות (גם כאן מומלץ להקים טפסנות פנימית לחדר, לקבע את פרטי המסגרות לפני סידור ברזל, ולקבל את אישור חח"י). כמו כן מיקום מרזבים.
 4. לפני כיסוי צנרת – ייבדק מפלסי צנרת, כמות ופריסת צנרת, גומיות איטום וספייסרים.
 5. גמר פיתוח שטח – בדיקת הפיתוח ודרכי הגישה לחדר.

 

מסירת החדר לחח"י

מסירת חדר הטרפו לחח"י הינה ככל מסירת מבנה ללקוח. כמובן שבמקרה זה, מקבל החדר בעל ידע וניסיון רב בקבלת חדרים. מומלץ לזכור כי לקבלן או מנהל פרויקט יוצא למסור מספר מצומצם של חדרים כל שנה. בעוד נציג חח"י שעמוד מולכם מבצע עבודה זו ביומיום.

יש להכין תיק מסודר עם חוצצים לכל בדיקת מעבדה ודרישת תיעוד שנדרש להמציא לטובת המסירה. התעודות הדרושות למסירה הינן:

 1. אישור קונסטרוקטור על עומסים, דרכי גישה ואישור כי בוצע על פי התכנון.
 2. בדיקת מעבדה לאיכות הבטונים.
 3. תעודת בודק מוסמך להארקת יסוד.
 4. בדיקת איטום גגות וקירות. במידה והחדר במרתף תעודה על תקינות איטום רצפה וקירות.
 5. העתק מהיתר הבניה התואם וכולל את הקמת חדר הטרפו כפי שבוצע.

אני ממליץ לצרף לתיק גם אישורים נוספים, למען הבקרה השוטפת, אשר לא יזיקו:

 1. אישור ותעודה על דלת הכניסה לחדר.
 2. תעודות משלוח של פרטי המסגרות המציגות את זהות הספק.
 3. אישור על ביצוע איטום מעברי אש לחדר במעמד המסירה שלו.
 4. תעודת הידוק מצעים בפיתוח, במידה וקיימים.
 5. כאשר מתקיים – אישור מעבדה על התאמת מערכת המתזים בחדר לתכנון ולדרישות התקן.
 6. כאשר מתקיים – אישור מעבדה על האמת מערכת גילוי אש ועשן בחדר לתכנון ולדרישות התקן.
 7. אישור מיועץ קרינה על השפעות הקרינה מהחדר ושהן לא חורגות מהנחיות המשרד להגנת הסביבה.

על מנת לתאם מסירה של החדר לחח"י, יש לעמוד בתנאים המוקדמים שנקבעו על ידם: הבניה תואמת את היתר הבניה ואת התוכניות שאושרו על ידם, בוצעה הזמנה מסחרית ושולמה.

המבנה העיקרי יאוכלס במהלך ששת החודשים הקרובים למסירה. קיים הסכם מסחרי חתום בין היזם לחח"י. בהשלמת תנאים אלו, תסכים חח"י לתאם מסירה של החדר.

למסירת החדר כל הפיתוח בסביבת החדר צריך להיות גמור ומושלם והמעבר למשאיות חח"י וגישת הולכי רגל לחדר פנויה ועצמאית 24 שעות ביממה. במעמד סיור הקבלה בודק ומאשר נציג חח"י

 

עבודות חח"י לאחר קבלת החדר לחזקתם

לאחר השלמת כל המפורט לעיל, בדגש על השלמת ההסכם המסחרי בין היזם לחח"י, מציב נציג החברה מנעול על דלת החדר והחדר הופך לחזקתה של החברה.

במחשבי החברה מעבירים את הטיפול בתיק למחלקת תשתיות רשת, אשר מטפלת בהשכלת כבילה והצבת ציוד ההשנאה החלוקה בחדר. שלב זה לוקח מספר חודשים ויש לקחת זאת בחשבון.

לאחר השלמת הצבת הציוד בחדר וחיבורו על ידי טכנאי חח"י, עובר הטיפול בתיק למחלקת חל"ב להמשך הטיפול בבניין כמו בבניין שאין בו חדר טרפו. בקבלת טופס 4 להרצת מערכות, יכולה חברת החשמל לחשמל את החדר ולהכין את חיבור המונים בפרויקט.

לכן, טוב יעשה מנהל הפרויקט כשימשיך להיות בקשר עם חח"י ויתעדכן בפרטי אנשי הקשר במחלקות השונות כאשר התיק עובר לטיפול מיד ליד. .

 

לסיכום

 

חשיבות הכרת התהליך - תהליך שילוב חדר טרפו בפרויקט הינו תהליך מורכב וארוך, אשר משפיע על תכנון וגם ביצוע הפרויקט עד למסירתו. גורמים רבים מעורבים בו, הן פנימיים לצוות הפרויקט והן חיצוניים כגון חח"י, מעבדות לבדיקות, הרשות המקומית וכד'. מאחר וחח"י עובדת בלו"ז פנימי של החברה, יש להכיר אותו ולשלב אותו בלו"ז הפרויקט.

חשוב לעקוב אחר נקודות קבלת החלטות ונקודות פעולה לאורך תכנון וביצוע הפרויקט, ולחזור ולוודא כי הנושאים בטיפול ולא נשכחו בדרך.

 

חשיבות השלמת התהליך לפני יציאה לביצוע - כמו שפורט במאמר הקודם על תיאום החיבורים במבנה ואף יותר, חשוב להשלים את כל הליך התכנון המלא לפני יציאה לביצוע. ייתכן שלחלק מדרישות אלו יהיו השלכות על דרישות רשויות להיתר ו/או בטיחות אש.

לכן, יש חובה להשלים את הטמעת הדרישות בתכנון הפרויקט לפני סגירת הליך הרישוי. מומלץ לוודא על ידי אדריכל הפרויקט ומתכנן מערכות החשמל, כי הושלמה הסגירה הטכנית לפרויקט, לעקוב אחר הסיכומים ולוודא כי נתקבל אישור תכנון מול חח"י על פי מערכת תוכניות מתכנני הפרויקט שהוגשה להם לאישור.

גם אם נתקבל היתר בניה וטרם הושלם התיאום של הבינוי והמתקן הטכני, חשוב להשלים זאת מוקדם ככל הניתן ולמנוע שינויים באתר לאחר ביצוע.

 

תכנון יעיל ונכון - מומלץ למנהל הפרויקט לנהל את הליך התכנון במחשבה מקדימה על מסירת החדר בסוף התהליך. לחשוב על מיקום החדר, מורכבות ההקמה שלו והאפשרות למסור אותו לחזקת חח"י על פי הדרישות שלהם , כבר בתכנון המוקדם.

כמו בכל אתגר תכנוני, מדובר על בחירה בין חלופות וניהול סיכונים. מניסיון כותב שורות אלו, מומלץ לנסח חלופות תכנון ברות קיימא, לבצע לכל חלופה בחינה של יתרונות/חסרונות בשלב התכנון המוקדם ולהציג משמעויות תקציב ולו"ז של כל חלופה.

משמעות של כל חלופה צריכה לבטא את ההשלכה שלה על הפרויקט בפני היזם, לצורך קבלת החלטה.

 

רוצים לקרוא עוד על חדר טרפו ולראות כיצד משתלב בפרויקט ? 

על המחבר
תגיות
הוספת תגובה
תגובות
1 תגובות
התמונה של אנונימי
אנונימי
תודה רבה על המאמר, מאוד עזר
על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר