אשטרום נכסים: הרווח הנקי בשנת 2014 עלה לכ - 160.4 מיליון שקל

חברת אשטרום נכסים מקבוצת אשטרום ובניהולו של מוטי סלע, פרסמה היום את תוצאותיה לסיכום הרבעון הרביעי ושנת  2014 כולה.

אשטרום נכסים סיימה את שנת 2014 עם עלייה ברווח הנקי לכ- 160.4 מיליון שקל (133.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ- 153.8 מיליון שקל בשנת 2013 (כ-127.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).  הרווח הנקי כלל, בין היתר, הכנסות של כ- 75 מיליון שקל מעליית ערך נדל"ן להשקעה, בעיקר בגין קניון בת ים, שעבר שדרוג משמעותי, ובגין עלייה בשכר הדירה בפרוייקט לייפציג שבגרמניה.

הכנסות החברה בשנת 2014 הסתכמו בכ- 285.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 340.9 מיליון שקל בשנת 2013. השינוי בהכנסות נבע בעיקר מכך, שהחברה כללה בשנת 2014 מהכנסות סך של כ-57.6 מיליון שקל ממכירת שטחים בפרויקט Vtower, לעומת הכנסות של כ- 125.1 מיליון שקל ממכירת שטחים בפרוייקט בשנת 2013, במהלכה נמכרו מרבית שטחי הפרוייקט.

יצויין, כי בסעיףהכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה, פעילות הליבה של החברה, הציגה החברה עלייה של כ- 5% לכ- 220.5 מיליון שקל, לעומת כ- 209.9 מיליון שקל בשנת 2013.

הרווח התפעולי של אשטרום נכסים בשנת 2014 עלה לכ-235.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-233.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.בנטרול סעיפי הרווח ממכירת שטחי Vtower, מעליית ערך נדל"ן ומהכנסות אחרות עלה הרווח התפעולי של החברה ב-2014 לכ- 144.2 מיליון ש"ח לעומת 134.2 מיליון שקל בשנת 2014.

השיפור בעסקי אשטרום נכסים מתבטא גם ב-FFOשל החברה שצמח בשנת 2014 בכ-34% לכ- 87 מיליון שקל, לעומת כ- 65 מיליון שקל בשנת 2013.

ברבעון הרביעי של 2014 רשמה אשטרום נכסים הכנסות בסך של כ- 76 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 86.3 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2013. השינוי בהכנסות נבע בעיקר מכך שהשנה כללה החברה בתוצאות הרבעון הכנסה בסך של כ-19 מיליון שקל ממכירת שטחים נוספים בפרויקט Vtower, לעומת הכנסות משמעותיות יותר של של כ- 33.4 מיליון שקל בשנת 2013.

יצויין, כי בסעיף הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה, פעילות הליבה של החברה, הציגה החברה עלייה של כ- 7.8% לכ- 56.9 מיליון שקל, לעומת כ- 52.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2013.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של השנה הסתכם בכ-122.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של החברה ברבעון הרביעי של השנה הסתכם בכ- 74 מיליון שקל (כ- 58 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-99 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2013 (כ- 87.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). במהלך הרבעון האחרון של שנה זו כללה החברה בהוצאות המימון שלה הפסד מירידת ערך מניות מבטח שמיר בסך של 32,364 אש"ח דבר שהשפיע על הקטנת הרווח ברבעון זה.

ממאזנה של החברה עולה כי הונה העצמי של החברהליום ה-31 בדצמבר 2014 עמד על כ-993.9 מיליון שקל והיווה כ-28.5% מסך המאזן, זאת לאחר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ- 55 מיליון שקל.

עוד עולה מהמאזן המאוחד של החברה, כי בקופתה של החברה מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-303.8 מיליון שקל. היקף המאזן של החברה הסתכם בסך של 3.48 מיליארד שקל והוא כולל בתוכו  נדל"ן להשקעה בסך של כ-2.41 מיליארד שקל והשקעות בחברות כלולות של כ-621.8 מיליון ש"ח.

במקביל לאישור הדוחות אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בהיקף של  40 מיליון שקל.

אירועים עיקריים בתקופת הדו"ח:

  • בחודש מרץ 2014 השלימה החברה הצעת רכש לרכישת מלוא אחזקות הציבור בחברת אשלד.
  • בחודש אפריל גייסה החברה 68 מיליון שקל ממשקיעים מסווגים, באמצעות הרחבת אגרות חוב סדרה 8 בדירוג ilAעל ידי מעלות בשיעור תשואה של כ- 2.3% .
  • בחודש ספטמבר גייסה החברה באמצעות הנפקת אג"ח סדרה 9 סכום של 121 מיליון שקל בריבית שקלית של כ- 4.9% , עם מח"מ כ-7.5 שנים.

בחודש ינואר 2015 דיווח החברה, כי תרכוש יחד עם שותף, בחלקים שווים,  מתחם עליו ממוקמים שני מבני משרדים בשטח בנוי כולל של כ-11 אלף מ"ר וכן 125 מקומות חניה בפרנקפורט, גרמניה. היקף העיסקה מסתכם בכ-90 מיליון שקל (כ-18 מיליון יורו). יצוין, כי הנכס הנרכש מושכר במלואו, בעיקר ללשכת התעסוקה של פרנקפורט תמורת דמי שכירות של כ-7.3 מיליון שקל ׁ(כ-1.6 מיליון יורו). עם זאת, לנכס קיימת תב"ע לפיה ניתן להסב אותו לפרוייקט מגורים, כך שקיים במתחם פוטנציאל השבחה משמעותי.

אשטרום נכסים בניהולו של מוטי סלע,הינה חברת נדל"ן הפועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל. בבעלות החברה שטחי משרדים, מסחר, תעשייה ומלונאות בכל רחבי הארץ בהיקף של כ-490,000 מ"ר. החברה מחזיקה, בכ-8.81% ממניות מבטח שמיר אחזקות בע"מ .

על המחבר
תגיות
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר