הכנת קוד הבנייה: עיגון הפרקים הראשונים בתקנות התכנון והבנייה

המועצה הארצית לתכנון ובנייה המליצה לשר הפנים בישיבתה מיום 4.2.2014 לחתום על הפרקים הראשונים של תקנות התכנון והבניה (תכן הבנין), התשע"ד-2014, אשר הכין משרד הבינוי והשיכון בעקבות המלצות "ועדת זיילר". התקנות גובשו לאחר דיונים בוועדת המשנה של המועצה הארצית. תקנות אלו הן חלקו הראשון של "קוד הבנייה הישראלי", שמטרתו להסדיר ולעדכן את התקנות הקיימות כיום בענף הבנייה ולהבטיח את איכות התכנון והבנייה.

להחלטת המועצה קדמה פעולת הכנה מורכבת, ייחודית, רבת פעילויות ורבת משתתפים ממגזרים שונים, שהובילה יחידת קוד הבנייה במִינהל תכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון. לצורך הכנת קוד הבנייה הוקם מערך ארגוני מיוחד של 5 צוותי עבודה ו-5 צוותי היגוי, המונה עשרות יועצים מקצועיים מומחים בתחומם ממגוון תחומי ומקצועות הבנייה, וכן נקבעה ועדת היגוי מרכזית שאישרה את התוצרים שהכינו הצוותים. פעולות ההכנה כללו כמה שלבי עבודה, וביניהם סקירת קודי בנייה זרים, סקירת הספרות המקצועית וההוראות הקיימות כיום בארץ בתקינה ובחקיקה, איתור נקודות חֶסֶר, סתירות וכפילויות ומיפוי נושאים חדשים הנדרשים לעיגון בחקיקה ו/או בתקינה.

תוצרי העבודה כללו הגדרת מטרות מרכזיות לקוד בכללותו ולכל פרק בנפרד, הגדרת מבנה הקוד ומבנה הפרקים וכן טיוטת תקנות בכל תחום. בצד פעילות זו משרד הבינוי והשיכון הזמין ומימן הכנת תקנים חדשים ועדכון תקנים קיימים במטרה להשלים את ההוראות הטכניות הנדרשות ליישומם פרקי קוד הבניה. העבודה התבצעה בשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטיים בכל פרק ובשיתוף גורמים מקצועיים נוספים על פי צורך. אף שהכנת הקוד בכל התחומים נעשית במקביל, עיגונם בחקיקה נעשה בצורה מודולרית כדי להקל את הטמעת הקוד.

הפרקים הראשונים כוללים תחומים מרכזיים מאוד בתכנון ומבנה, ובהם: שלד הבניין, בטיחות אש ובטיחות המשתמש, וכן את ההגדרות הרלוונטיות לפרקים הללו. הפרקים הוכנו במתכונת אחידה, הכוללת את הסעיפים האלה: מטרות; דרישות תפקודיות; והוראות תכן מפורטות.

פרק שלד הבניין, העומד בליבת קוד הבנייה, מסדיר את ההוראות לתכנון השלד, בהתבססו על מערך התקנים הישראליים הרלוונטיים. מטרותיו הן לצמצם את ההסתברות לכשלים ולהתדרדרות מצבם של רכיבי המבנה במצבים האלה: בלאי טבעי (התיישנות החומרים) ושימוש חוזר ונשנה במבנה; תכנון המבנה או בעקבות הקמתו או במהלך השימוש בו; רעידות אדמה. אחד החידושים המשמעותיים של פרק זה הוא הטיפול החוקתי בתוספות למבנה קיים.

פרק בטיחות אש נמצא כיום בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), והוא מועבר ככתבו וכלשונו לתקנות תכן הבניין. לחלק זה יתווספו שני סעיפים חדשים: סעיף מטרות וסעיף דרישות תפקודיות, המפרט כיצד ייושמו המטרות. הוספת סעיפים אלו מיישמת את מטרות הקוד ומתאימה את הפרק למבנה פרקי הקוד האחרים.

פרק בטיחות המשתמש, מטרתו לאפשר למשתמשים בבניין ובסביבתו שהות ושימוש בטיחותיים, תוך כדי צמצום האפשרות לפגיעה מנפילה, מהיתקלות או מכוויה. המשתמשים בבניין הם האנשים שעבורם מיועד המבנה, ואשר רגילים לשהות בו כדיירים, כעובדים, כצרכנים, כאזרחים, כמקבלי שירות וכדומה. ההוראות מבקשות לצמצם הן את הסיכוי להתרחשות האירוע המסוכן והן את הנזק הנגרם ממנו.

עם כניסתם לתוקף יחליפו הפרקים שיפורסמו את ההוראות הקיימות כיום בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.

במהלך הרבעון הראשון של 2014 צפויים להגיע לדיון במועצה הארצית פרקים נוספים מתוך קוד הבנייה הישראלי, וביניהם: פרק מידות וכמויות, פרק אצירת אשפה, פרק אקוסטיקה ופרק מתקני תברואה.

ברבעון השלישי השנה צפוי משרד הבינוי והשיכון להעביר אל משרד הפנים את שאר הטיוטות בשאר הנושאים שנקבעו במסגרת קוד הבנייה, כגון: יעילות אנרגטית, נגישות ומערכות בניין הנמצאות כעת בעריכה משפטית.

 

מהו קוד הבנייה?

קוד הבנייה הוא מערכת הוראות הכוללת את הסף המינימלי הנחוץ כדי להבטיח את האיכות ואת הבטיחות הנדרשות לתכנון ולביצוע של מבנים מנקודת המבט של החברה ושל המדינה. קוד הבנייה יחליף את תקנות התכנון והבנייה הקיימות כיום ויחייב כפי שתקנות מחייבות. הקוד ישמש ויחייב את האדריכלים, המתכננים, המהנדסים, היועצים, הקבלנים ויתר העוסקים במלאכת הבנייה ובתחומיה. 

על המחבר
תגיות
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר