מכון התקנים הישראלי מפרסם להערות הציבור - תקן לתחנות תדלוק רכבים בגז טבעי

6.6.2012
 

מכון התקנים הישראלי מפרסם להערות הציבור את התקן הישראלי ת"י 6236: תדלוק רכבים בגז טבעי דחוס.

 
בתקן 6236 ישנן דרישות טכניות עבור תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס וכן שילוב תדלוק בגז טבעי דחוס בתחנות דלק קיימות. תקן זה שנכתב ביוזמת משרד האנרגיה והמים יהווה כלי טכני מקצועי בידי הרגולטור לבדוק ולאשר הקמה והפעלה של תחנות מסוג זה.
 
דני גולדשטין, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי: "תקן זה הינו צעד משמעותי נוסף שיאפשר שימוש בתחבורה ירוקה וזולה יותר ויפחית את התלות בנפט, תוך ניצול מאגרי הגז הטבעי שנמצאו מול חופי ישראל. כמו כן, תקן זה יסייע ביישום החלטת הממשלה בנושא הפחתת התלות בנפט על-ידי הפניית משאבים לפיתוח תחליפי דלק".
 
תקן 6236 נכתב בעזרת יועץ בין-לאומי והוא מתבסס על ידע וניסיון קיימים תוך התאמתם לתנאים ולחקיקה בישראל.
 
לתקן זה קדם פרסום תקן ישראלי ת"י 6119 שמתייחס לשימוש בגז טבעי לכלי רכב. תקן זה מגדיר את תכונות הגז כדי להבטיח הנעה תקינה של הרכב, למנוע נזקי קורוזיה, למנוע זיהומים סביבתיים, למנוע פגיעה באביזרים חיוניים (כגון מערכת לטיהור גזי פליטה) ולשפר בטיחות.
 
התקן נמצא באתר מכון התקנים הישראלי בקישור: http://www.sii.org.il/Templates/STANDARDS_FOR_PUBLIC_AUDIT/GET_STANDARDS_FOR_PUBLIC_AUDIT_FILE.aspx?FileName=6236.PDF
 
 
הציבור יכול לשלוח את הערותיו לתקן עד ל 29.6.12


גם לכם יש חדשות ? פרסמו אותן ב CivilEng - הפורטל הישראלי להנדסה אזרחית, בנייה וסביבה. כל הפרטים כאן