מדריך לבניית מודל בתוכנת STRAP - פרק 1

1. הקדמה

השלב הראשוני בבניית המודל הוא הגדרת הנקודות המגדירות את האלמנטים שמרכיבים את המודל. בין נקודות אלה נגדיר את העמודים, הקורות והתקרה. מרבית הנקודות שנגדיר תהיינה משותפות למספר אלמנטים, למשל: נקודת חיבור בין קורה לעמוד או בין תקרה לקורה עליה היא נשענת.
 

הערות חשובות
 
* קיימות מספר דרכים/צורות להגדרת מודלים בתוכנה. אני לא מתכוון להשתמש בכל האפשרויות/האופציות הקיימות בתוכנה.
* המאמר הנ"ל אינו מתיימר להיות היעיל/המהיר/הנכון ביותר. כל מהנדס וההרגלים שלו, השיטה שלו, דרך המחשבה שלו, ורמת היכרותו עם התוכנה.
2. תפריט ראשי

התפריט הראשי והצלמיות בהן נשתמש: 


 תפריט נקודות - nodes 
 

 תפריט סמכים - restraints 
 

 תפריט קורות – beam 
 

 תפריט אלמנטים - element 
 

 תפריט קפיצים - spring 
 

 תפריט העתקה - copy 
 

 תפריט קירות - wall 
 

 הגדרת עומסים - loads
   

3. תפריט נקודות - node 


 יצירת נקודה יחידה 
 

 יצירת שורה של נקודות בעלי מפתחים שווים 
 

 יצירת שורה של נקודות בעלי מפתחים משתנים 
 

 יצירת רשת נקודות 
 

 שינוי מערכת צירים 
 

 חזרה לתפריט ראשי
 

4. הגדרת הנקודות - nodes 
 
למודל שלנו 6 עמודים. כל עמוד מוגדר ע"י שתי נקודות: אחת במפלס 0.00 ואחת במפלס 3.50+. סה"כ 12 נקודות.
 
קיימות מספר דרכים להגדרת נקודות/nodes
 
4.1 הגדרה של נקודות בודדות
בתפריט הראשי נקליק על  כדי להיכנס לתפריט הגדרת הנקודות/nodes
כעת נקליק על  כדי להגדיר נקודה בודדת.
דרך אחת: הזזת הסמן ע"י העכבר על המסך תוך מעקב אחר מיקום/קואורדינאטות המופיעות בחלון המיקום -  בפינה השמאלית תחתונה של המסך.
 
חלון המיקום:

דרך שנייה: הכנסה ידנית של הקואורדינאטות לחלון המיקום – לחיצה על מקש F6 במקלדת תכניס אותנו לחלון המיקום בו נקליד את הקואורדינאטות.

נקודה ראשונה תהיה בקואורדינאטות X1=0,X2=0,X3=0

נקודה שנייה תהיה X1=5,X2=0,X3=0 וכו`.

לסיום נלחץ End Definition.
4.2 הגדרת קו/שורה של נקודות עם מרחקים שווים
בתפריט הראשי נקליק על  כדי להיכנס לתפריט הגדרת הנקודות/nodes
כעת נקליק על  כדי להגדיר שורה של נקודות עם מפתחים שווים.
אופציה זו מתאימה להגדרה של קורה נמשכת בעלת מפתחים שווים.
כאשר נלחץ על הצלמית/אייקון, נתבקש להכניס את מיקום הנקודה הראשונה והאחרונה של הקורה ולאחר מכן את מספר המפתחים. לדוגמא: קורה נמשכת עם 5 מפתחים בגודל 5 מטר: מיקום הנקודה הראשונה X1=0, מיקום הנקודה האחרונה (השישית) X1=25, מספר מפתחים = 5.
 
4.3 הגדרת קו/שורה של נקודות עם מרחקים משתנים
בתפריט הראשי נקליק על  כדי להיכנס לתפריט הגדרת הנקודות/nodes
כעת נקליק על  כדי להגדיר שורה של נקודות עם מפתחים משתנים.
דומה לאופציה הקודמת: גם הפעם נתבקש להכניס את מיקום הנקודה הראשונה, האחרונה ומספר המפתחים. לאחר מכן נתבקש להכניס את שאר הנקודות בצורה הבאה: הנקודה השנייה תוגדר ע"י הכנסת מרחקה/גודל המפתח הראשון מהנקודה הראשונה, הנקודה השלישית תוגדר ע"י הכנסת מרחקה/גודל המפתח השני מהנקודה השנייה וכו`
4.4 הגדרת רשת נקודות
בתפריט הראשי נקליק על  כדי להיכנס לתפריט הגדרת הנקודות/nodes
כעת נקליק על  כדי להגדיר רשת נקודות.
נשתמש באופציה זו כאשר נרצה להגדיר רשת של קורות/עמודים.
כאשר נלחץ על הצלמית נתבקש לבחור את צורת חלוקת המפתחים (שווים או משתנים) בכיוון אופקי (הכנסת נתונים כמו בסעיפים 4.2, 4.3) ולאחר מכן אותו הדבר לכיוון האנכי. (הכיוונים כתלות במערכת הצירים שאיתה אתם עובדים)
4.5 אני אציג דרך אחת אשר משתמשת בפקודה של העתקה - copy: 
 
בתפריט הראשי נקליק על  כדי להיכנס לתפריט העתקה

כעת נקליק על  כדי לבצע העתקה רגילה.

יופיע חלון בו נצטרך לבחור מה אנחנו רוצים להעתיק:

1. נקודה בודדת
2. סימון חלון מרובע על המסך ובחירת הנקודות שנמצאות בתוכו.
3. סימון חלון פוליגוני על המסך ובחירת הנקודות שנמצאות בתוכו.
4. בחירת נקודות לפי מפלס.
5. בחירת כל הנקודות המופיעות על המסך. 

* נגדיר את שלוש הנקודות ראשונות ע"י האופציה הראשונה (סעיף 4.1)  "הגדרת נקודה בודדת" ע"י הכנסת הקואורדינאטות שלהן: 

 X1=0,X2=X,X3=0
X1=10,X2=0,X3=0


* עכשיו נעתיק את 3 הנקודות הנ"ל לכיוון X2: נלחץ על צלמית  ונבחר את שלוש הנקודות אותם אנו רוצים להעתיק (ניתן לבחור באופציה האחרונה – בחר את כל הנקודות). עכשיו נצטרך לבחור את הנקודה שיחסית אליה אנו רוצים להעתיק את הנקודות: נבחר את נקודה 1 בעלת הקואורדינאטות (0,0,0).
 
* עכשיו עלינו למקם את הנקודות המועתקות על המסך יחסית לנקודה אותה בחרנו: נלחץ על F6 כדי להכניס בחלון המיקום את הקואורדינאטות של הנקודה החדשה, נקודה 4, שמקבילה לנקודה 1: (0,6,0).
 
זאת התמונה שאנו אמורים לראות בשלב זה:
 
עכשיו עלינו ליצור 6 נקודות נוספות, זהות לנקודות הקיימות אבל במפלס 3.50+ מ`. הדרך המהירה היא שוב שימוש בפקודת copy.
סיימנו את שלב הגדרת הנקודות וזו התמונה שאנו צריכים לראות: 
 

 
5. שינוי ושמירת זוויות מבט

במודלים גדולים ומורכבים בעלי נקודות רבות ומפלסים רבים, מומלץ להגדיר ולשמור מבטים מסוימים על מנת להקל עלינו את העבודה עם המודל.

להלן האופציות השונות לבחירה/הגדרה של מבטים המופיעות בסרגל הכלים הראשי: 
 

 
 לסובב - rotate
 מבט איזומטרי
 הגבלת תצוגה ע"י קואורדינאטות
 הגבלת מבט ע"י מפלס
 שמור/החלף מבט
בתור ברירת מחדל, המבט איתו מתחילים את הגדרת המודל הוא מבט על משטח המוגדר ע"י הצירים X2,X1 . על מנת לעבור למבט תלת-ממדי נקליק על הצלמית  . לחיצה חוזרת על הצלמית תחזיר אותנו למבט המקורי. ניתן להגדיר מבטים נוספים כמתואר בשמות הצלמיות.
אני ממליץ לכם בשלב זה להגדיר ולשמור שני מבטים:

1. מבט על מפלס 0.00
2. מבט על מפלס 3.50

כאשר אנחנו במבט תלת-ממדי, נקליק על הצלמית  ונתבקש לבחור שלוש נקודות המגדירות את המפלס אותו אנחנו מעוניינים לבודד משאר המודל. ברגע שנבחר שלוש נקודות במפלס 0.00 נעבור אוטומטית ל"מבט על" של המפלס. (שלוש הנקודות לא יכולות להיות על אותו ישר). כעת נקליק על הצלמית  ונבחר באופציה – save corrent view. נשמור את המבט בשם 0.00. כעת ניתן להקליק על הצלמית  ולבחור ולחזור למבט תלת ממדי על כל המודל, או להקליק  על ולבחור ולחזור ל"מבט על". נעשה את אותו תהליך על מנת להגדיר ולשמור מבט על מפלס 3.50

6. הגדרת סמכים
הסמכים האמתיים של המבנים הם היסודות. על מנת לפשט את תהליך הלמידה, בשלב זה של המדריך לא נגדיר פלטות ביסוס או כלונסאות.
את היסודות נייצג בתור ריתומים.

בתכנה ניתן להגדיר את כל סוגי הסמכים המוכרים לנו :


 ריתום


 סמך קבוע


 סמך נייד


 סמך בזווית

 חיבורים קשיחים

סיימנו את הפרק הראשון של המדריך.

כפי שציינתי ואמשיך לציין בכל פרק:

1. קיימות מספר דרכים/צורות להגדרת מודלים בתוכנה. אני לא מתכוון להשתמש בכל האפשרויות/האופציות הקיימות בתוכנה.
2. המאמר הנ"ל אינו מתיימר להיות היעיל/המהיר/הנכון ביותר. כל מהנדס וההרגלים שלו, השיטה שלו, דרך המחשבה שלו ורמת היכרותו עם התוכנה.

אם נתקלתם בטעויות, אשמח מאוד אם תיידעו אותי דרך המייל.

 

לחלק מספר 2 >>

על המחבר
תגיות
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר