פרויקט מתגלגל: אלמנטי בטון בחניון, רמפות מעבר, קיר ציפוי, החלקת בטון (חלק 10)

רמפות מעבר בין הקומות
בחניון של המגדל ייבנו ארבע קומות חניון, כשהמעבר בינייהן ייעשה באמצעות רמפות. נבדיל בשני סוגים של רמפות (תפקודן זהה):

1. רמפות ביניים המשמשות למעבר בין הקומות - החניון התת קרקעי בנוי מ-3 קומות תחתונות בגובה 2.63 [ס"מ] באזור החניות (חניית כלי רכב ומסעה) ו 2.80 [ס"מ] באזור הגרעין (מחסנים, לוביים וחדרים משותפים). הקומה העליונה 1- גבוהה יותר מהסיבות שאפרט עלייהן בהמשך. המעבר בין הקומות מתבצע דרך רמפות מעבר, המשמשות כדרך (מסעה) דו כיוונית לכלי רכב בחניון. רמפות אלה פנימיות ולכן מעלייהן תמיד תהיה תקרה של הקומה הבאה. בתמונה: מיקום 4 קומות החניון העתידיות.

 

 


בתמונה מצ"ב נוכל לראות את עוגני הקרקע שנקדחו המשופע, זהו אזור הרמפות העתידיות. ברגע שנוצקת רמפה (מתחת לשורת עוגנים) ניתן לשחרר את העוגנים ולהמשיך לבנות את הרמפה הבאה וכן הלאה. סה"כ רמפות למעבר בין הקומות: 3.

 


הרמפה המחברת את קומה 4- לקומה 3- מונחת בחלקה על הרפסודה, ועל הקרקע הטבעית. רמפה זו נוצקה ראשונה ובכך ואפשרה את המשך המעבר - לקומה הבאה. הרמפה מעוגנת בשני צידייה, בצידה האחד לקירות הדיפון ומצידה השני - לקיר פנימי בחניון. בצידה הימני של התמונה, נוכל להבחין בזיון שיקשר את הרמפה - לקיר הציפוי העתידי (קיר ציפוי על כלונסאות הדיפון של החניון, ישמשו כקירות חוץ).

 


בתמונה: הקרקע הטבעית עלייה תבנה הרמפה בין קומות 4- ל3-. למעלה (חץ אדום) נוכל לראות את התקרה של מרתף 4- אלייה תתחבר רמפה זו (רצפה של קומה 3-). בחלקה התחתון של התמונה, נבחין ברפסודה של המגדל, עלייה יונח חלקה התחתון של הרמפה .

 


2. רמפת כניסה ויציאה מחניון - רמפה זו מאפשרת גישה וכניסה לחניון, מהרחוב הסמוך. על רמפה זו ארחיב בפרק הבא של פרוייקט מתגלגל.

קירות ציפוי
קירות הדיפון של החניון, בוצעו באמצעות מכונת קידוח ובשיטת ה C.F.A (ראה פרקים קודמים בפרוייקט המתגלגל) מגובה הכביש עד לעומק ממוצע של 19 מטרים. בכדי להגיע לגמר הסופי של קירות של החניון, יש לצפות את כלונסאות הדיפון ולהגיע לחזית ולפני קיר ישרים וחלקים (גמר סופי לקירות החניון: טיח + צבע). קירות הציפוי שעל גבי הכלונסאות (מסומנים באדום) משמשים כחלק מהסמכים וההשענה של תקרות החניון.

ליציקת קירות הציפוי, נבחנו שתי חלופות ראויות:
1. יציקת קיר כנגר הכלונסאות - יציקה קונבנציונאלית, כנגד תבניות. החסרון המהותי בשיטה זו נובע מהעובדה כי קירות הציפוי נמצאים על הנתיב הקריטי וזאת מהטעם כי לא ניתן לצקת תקרה, ללא קיר ציפוי (במידה ויוצקים תקרה, לא ניתן להגיע פיסית לצקת קיר זה). בשיטה זו נאלץ להעסיק את העגורן ולהשתמש בדוד על מנת לצקת קירות אלה.

2. התזת בטון (

Shotcrete) - החלופה הנבחרת. בשיטה זו קירות הציפוי יוצאים מהנתיב הקריטי ומתאפשר לטפל בהם במקביל ליתר העבודות במרתפים. בנוסף, אין צורך בשימוש בעגורן להנפת תבניות (טפסות) או ליציקת הקירות. בסקיצה למטה חתך קומות החניון, כולל השקע בכלונסאות וקיר הציפוי עליו נשענות התקרות.

 

קיר ציפוי הכלונסאות מתבצע בשלבים הבאים:
1. שטיפת כלונסאות  - השטיפה נעשית באמצעות לחץ מים גבוה (קיטור) ובאופן ידני ומטרתה הסרת עודפי חומר (קרקע) וסילוקו מהאתר. ניקוי זה מאפשר הדבקות טובה של הבטון המותז לחזית הכלונסאות.

 

2. קידוח ועיגון מתדים (קוצים) - לאחר שטיפת הכלונסאות וניקוי עודפי החול, החלה עבודת קידוח ועיגון מתדים לכלונסאות (צהוב). מתדים אלה ישמשו אח"כ לעיגון רשתות על הכלונסאות, שישמשו לזיון קירות הציפוי (ירוק).

 


3. התקנת רשתות - זיון קירות הציפוי נעשה באמצעות רשתות סטנדרטיות ועיגונן לכלונסאות. העיגון נעשה באמצעות כיפוף ידני של המתדים שנקדחו בפעילות הקודמת. הרשתות הוכנסו לקומות החניון לפני יציקת התקרה, בכדי להקל על השינוע ובכדי לאפשר עבודה על קירות הציפוי, במקביל להתקדמות העבודות על החניונים. רשת נוספת הוכנסה בין הכלונסאות, על מנת לקשר בין הרשת שהוצבה בחזית, לדפנות הכלונס. חדי העין יוכלו להבחין ברשת זו, בין הכלונסאות.

 


4. התזת בטון - בשלב זה נכנס לעבודה קבלן התזת הבטון (א.אופיר). ההתזה נעשית בכמה שכבות וזאת מהסיבה כי השכבות אמורות להתפס על הכלונסאות ולא לנשור, עד התקשרות הבטון. מסיבה זאת, לא ניתן לצפות את קיר הדיפון ב"פעימה" אחת ויש לחזור על ההתזה מספר פעמים. עובי הכיסוי הנדרש: 15-20 [ס"מ] בממוצע.

 


5. יישור קיר - בכדי להגיע לגמר הקיר הרצוי, יש לישר ולהחליק את פני הבטון. התזת הבטון המקומית, אינה מאפשרת קבלת קיר הומוגני ובעל עובי אחיד ולכן נעשה שימוש ב"מייאקים" (שומרי מרחק). למעשה, המייאקים הם סרגלים אנכיים שקובעו בשכבת ההתזה האחרונה והחזית שלהם מאפשרת לקבוע פן אחיד לכל אורך הקיר. למי שמכיר, מדובר על פעילות זהה לפעילות של עבודת הטייח. מיקום חזית המייאקים נעשה באמצעות מתיחת חוט וקביעת עובי הקיר הרצוי להתזה.

 

 

6. טיח וצבע - בשלב זה ניתן ליישם את שכבת הטיח העליונה, בכדי לקבל פני בטון מוחלקים ונקיים, לפי הגדרת היזם (אני לא מצרף תמונות, מאחר ועד הסקירה, לא בוצעה הפעילות).

והרי התוצאה...

 


החלקת פני הבטון ברצפות החניונים (תקרות)
רצפת החניון הוגדרה במפרט הטכני לדייר כ"רצפה מוחלקת" ומשמשת לשני תפקודים:
1. חניות מקורות לדיירי הבניין.
2. מסעה\מעבר כלי הרכב של הדיירים.

החלקת הבטון נעשית עם תום יציקת התקרה (החלק העליון של התקרה משמש כרצפה לקומה שמעל) ונמשכת בממוצע בין 8 ל-10 שעות לאחר היציקה (בתלות בתנאי מזג האוויר). בשל אילוצים לוגיסטיים, תחילת היציקה מתבצעת בשעה 6:30 בבוקר וסיום ההחלקה - 20:00.

מהלך החלקת פני הבטון:
1. סיום הנחת ברזל עליון - סיום קשירת זיון עליון הכרחית על מנת לאפשר את ההכנות לקראת החלקת פני הבטון. בתמונה, זיון תקרה החניון (תקרה אחרונה 0.0... מי היה מאמין שנגיע לרגע זה !) מוכן לבדיקת הקונסטרוקטור- יום לפני היציקה.

 


2. מיקום וקיבוע סרגלים - בכדי לקבוע עובי כיסוי נאות ובמקביל לשמור על גובה תקרה רצוי ועל פני בטון אחידים וקבועים (אופקיים או משופעים) יש להניח סרגלים. את הסרגל מניחים על שומר מרחק "ספייסר) בגובה הרצוי (נקבע בהתאם לגובה הסטטי של התקרה). הסרגל מאפשר למחליק לישר את פני הבטון באופן מקביל ואחיד, על ידי שימוש בסרגל נוסף (דומה לסרגל טייחים).

 


3. יציקת בטון - לאחר שהסרגלים מוקמו, ניתן להתחיל ביציקה. היציקה תתבצע על ידי חולקה לאזורי יציקה ובהתאם לגובה הסופי, על מנת לאפשר למחליקים להתחיל בעבודתם. פיזור הבטון נעשה באופן ידני, בצמוד לריטוט מוקפד.

 

 

4. המתנה - את ההחלקה הראשונית, ניתן להתחיל כשעה וחצי-שעתיים מרגע סיום היציקה של "קטע עבודה" (בתלות בתכונות הבטון הטרי, תנאי מזג אוויר וטמפרטורה). בתמונה נוכל להתרשם מקטע תקרה יצוק (בטון טרי) הממתין לעבודת המחליקים (המתנה להתקשרות והתקשות הבטון).

 


5. החלקה - תכונות הבטון ועבידותו המיוחדת, מאפשרים למחליקים להתחיל בעבודה באופן מהיר יחסית (כמות צמנט גבוהה, צמנט מסוג צ-400 עם פחות מוסף מעכב התקשות) ההחלקת נעשית באמצעים מכניים (מאלג` \ פסקל \ הליקופטרים). בתמונה נוכל לראות אזורים בשלבי החלקה שונים ולאחר מכן את מכונות ההחלקה.

 


אדום: הליקופטר ידני (בנזין), ירוק: הליקופטר עם מפעיל (המפעיל יושב על ההליקופטר ו"מרחף" על פני הבטון).
 
 

מעניין ? כנסו לכל הפרקים של מיזם פרויקט מתגלגל

על המחבר
הוספת תגובה
תגובות
1 תגובות
התמונה של אנונימי
בן
שלום ותודה על ההסבר. האם לא היה נדרש איטום לקירות הדיפון??
על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר