פרויקט מתגלגל: עבודות גמר בדירות (חלק 17)

הקדמה
במקביל להתקדמות עבודות השלד החלו עבודות הגמר בדירות ובשטחים הציבוריים (לוביים קומתיים וכו`). סדר הפעילויות והעבודות באתר, ותזמון תחילת וקצב עבודות הגמר בפרט, נעשה מתוך שיקולי ביצוע ועמידה בלוחות זמנים.

סדר הפעילויות והעבודות בדירות
סדר הפעילויות בבניין, יקבע בהתאם לאילוצי הביצוע ולוח הזמנים המתוכנן, אולם אין להתעלם משיקולי נוחות ומהנסיון שצבר הקבלן המבצע המשפיעים על קבלת ההחלטות. הרשימה המצורפת מגדירה כאבני דרך את סדר הפעילויות בפרוייקטי המגורים, כתלות בשיקולים אלה.

 1. עבודות שלד
 2. הרכבת משקופים עיוורים (אלומיניום)
 3. בניית קיר מעטפת
 4. בניית מחיצות פנים
 5. עבודות אינסטלציה
 6. עבודות חשמל
 7. הרכבת משקופים עיוורים (נגרות)
 8. הנחת צנרת גז
 9. התקנת צנרת מיזוג אוויר
 10. עבודות איטום
 11. עבודות טיח גבס
 12. עבודות ריצוף וחיפוי
 13. התקנת מערכת ספרינקלרים
 14. התקנות מערכת מיזוג ואיוורור
 15. אלמנטים מתועשים (עבודות גבס)
 16. עבודות צבע
 17. הרכבת אמבטיות
 18. התקנת אלומניום
 19. התקנת מטבחים
 20. התקנת שיש
 21. הרכבת כלים סניטריים
 22. התקנת דלתות נגרות
 23. הכנות למסירה

 

הרכבת משקופים עיוורים (לחלונות אלומיניום)

 

עם סיום יציקת התקרה, יכנס קבלן האלומיניום ויתקין את המשקופים עיוורים. מטרת המשקוף העיוור היא לספק מסגרת קבועה ונוחה להרכבת החלון העתידי, להתגבר על אי הדיוקים הנוצרים במהלך היציקה ולאפשר קיבוע של פרופיל החלון באופן יציב ואחיד. לפני התקנת המשקוף, מונחת שכבה אוטמת בין הפח לבטון.

 


המשקוף העיוור העשוי פח מכופף, מעוגן לדפנות הבטון, במקום בו יורכב בהמשך - חלון/ויטרינה כחלק מפרטי האלומיניום של הבניין. פרטי המשקוף העיוור, כמו גם פרטי החיבור והאיטום שסביבו, מוגדרים על ידי יועץ האלומיניום. המשקוף יכלול את מטעפת החלון כמו גם את ארגז התריס (במידה וקיים).

בניית קיר מעטפת
תכונותיו הגרועות של הבטון ויכולתו הנמוכה בהתנגדות להולכת חום קור, אינם מאפשרים לו להוות בידוד ראוי לשינויי הטמפרטורה הצפויים מחוץ ומפנים הדירות. על מנת להגדיל את ההתנגדות התרמית של קירות המעטפת, יש להוסיף שכבה מבודדת לכל האלמנטים הפונים כלפי חוץ. בידוד זה ניתן להשיג על ידי יצירת חיץ נוסף, בעל תכונות משופרות ויכולת התנגדות תרמית גבוהה יותר. פתרונות מקובלים לבידוד קירות חוץ בשיטת ברנוביץ הם קרומי גבס (פלטות גבס) כמו גם שימוש בבלוק תאי מאושפר באוטוקלב (כדוגמת איטונג וכו`) המצטיין במסה נמוכה ובכושר בידוד תרמי ואקוסטי גבוה. עובי קיר הבידוד ייבדק ויוגדר על ידי המתכנן (יועץ תרמי) שכן ישפיע על מפלי הטמפ` בין החוף-פנים.

 


בניית קיר המעטפת יכולה להיעשות בשני אופנים:
1. כחלק מיציקת קירות החוץ (ראה הרחבה בנושא שיטת ברנוביץ).
2. בשלב ב` - לאחר סיום עבודות הבטון בקומה.

החלופה שנבחרה בפרוייקט זה הינה החלופה השנייה, מאחר ובניית קיר המעטפת נמצאת על הנתיב הקריטי של הפרוייקט, וכל עיכוב בה ישפיע על מועד הסיום של השלד. בנייה בשלב ב` מאפשרת לסיים את עבודות השלד במהירות רבה יותר (מאחר ואין תלות בבנאי הבלוקים לפני היציקה) מאחר וקבוצת הבנאים נכנסת לדירה עם תום העבודה של אנשי השלד ולא במקביל אליהם.

 


בניית מחיצות פנים
עם סיום בניית קיר המעטפת, נכנסים לעבודה הבנאים. בשלב ראשון מקבלים הבנאים תוכנית בנייה לדירות, על פי בקשת הדיירים (דירות עם חלוקה סטנדרטית, או דירות שבוצעו בהם שינויי דיירים).

לאחר שהבנאים סימנו את מיקום המחיצות (הסימון נעשה על רצפת הבטון) מונחת השורה הראשונה של הלבנים, ומנהל העבודה מוודא כי המחיצות מוקמו לפי התוכנית. לאחר מתן אישורו, ממשיכים הבנאים בבניית המחיצה המלאה. בניית המחיצות נעשית על פי פרטי ודרישות היצרן, חיבור הקיר לתקרה, חיבור קיר בלוקים לקיר בטון וכו`...

 


עבודות אינסטלציה
עם סיום בניית המחיצות, יכנסו לעבודה בדירות הקבלנים הראשיים. הקבלן הראשון שיכנס לדירה יהיה קבלן האינסטלציה. צוות הקבלן, יכנס לביצוע העבודות בדירה, הכוללים העברת תשתית מים (לצריכה) צנרת לניקוז שופכין, צנרת לניקוז דלוחין, צנרת לדוד חשמל, וניקוז למזגן המיני מרכזי. מאחר והעבודה בקומה נעשית בכל הדירות, צוות ההתקנות יעבוד במקביל על 4 הדירות, בכדי לפשט את העבודה.

המערכת להובלת המים בדירות נעשית באמצעות צנרת מים מסוג SP (חיבור קווים במקביל) המיועדת להעברת מים חמים וקרים. היתרון במערכת זו, מתבטאת באיכות השירות עבור הדיירים (במקרה של נזילה\בעיה - שולפים את הצינור שהתגלה כבעייתי ומחליפים אותו) כמו גם בקלות היישום לקבלן המבצע (קלות שינוע, התקנה, אבזרים וכו`).

בקצה קווי המים בדירה, ממוקם ארון מחלקים וברזים, אליו מתחברים כל קווי המים של הדירה. במקרה של תקלה באחד הקווים (נזילה, סתימה וכו`) הארון הוא המקום ממנו מתבצעת התחזוקה ו/או שליפת הצינור בעת הצורך.

בתמונה
חדר מכונת הכביסה בו ממוקם ארון המחלקים. בנוסף לצנרת, ניתן לראות כי התבצעו על הרצפה עבודות הכנה לאיטום עתידי (ביטון צנרת, "רולקות" וכו`).
1. צהוב: הזנת מים לצריכה מהמערכת הראשית (צינור בקוטר 32 מ"מ).
2. כתום: צנרת מים הולכה והחזרה מדוד החשמל (הולכים קרים, חוזרים חמים).
3. לבן: הזנת מים חמים קרים למכונת הכביסה (צנרת כחולה/אדומה), כמו גם צנרת לקליטת מי דלוחים מהמכונה (צנרת שחורה).

 


הזנת המים לדירה נעשית באמצעות צינור מים ראשי הניזון מקו המים הראשי של הבניין, העובר באחד מהפירים האנכיים שבלובי הקומתי (הצינור הדירתי מחובר אל הצינור הראשי באמצעות שעון שיורכב לאחר כניסת הדירים לדירה).

מאחר וצנרת המים רגישה לפגיעות, היא תבוטן (מלשון "בטון") עם סיום ההנחה, למניעת פגישה מכאנית ובכך תמנע פגיעה בה - במהלך המשך העבודה בדירה.

עבודות חשמל
קבלן עבדות החשמל יכנס בדרך כלל לאחר קבלן האינסטלציה. השיקול העומד מאחורי קביעה זו, נובע בעיקר מהסיבה כי ישנן נקודות חשמל שונות הנקבעות ביחס לנקודות מים (ברז, קולטן איסוף וכו`).

בשלב הראשון יכנס הקבלן לסמן בדירה את מיקום אבזרי הקצה (נקודות מאור, הדלקות, שקעים וכו`) על מנת להזין אותם בצנרת שבהן יעברו כבלי וחוטי החשמל. ההזנות לנקודות מתבצעות מהצנרת שנוצקה עם התקרה שמעל הדירה, מהן חוצבים תעלות אנכיות בקירות המעטפת וקירות הפנים, על מנת להגיע לגובה הנקודה הרצוייה.

בשלב הבא - יחצוב הקבלן תעלות בקירות (נעשה באמצעות מכשיר חירוץ חשמלי) ובהן יניח את צנרת ההולכה לחוטים. בשלב שלאחר מכן, יונחו בתעלות הצינורות ובשלב האחרון - חיווט הקווים.

אבזרי החשמל (אבזרי קצה כדוגמת שקעים, לחצנים וכו` ) יותקנו רק בשלב מאוחר יותר, על מנת למנוע פגיעה/גניבה של אבזרים אלה (ייעשה רק לאחר התקנת דלתות כניסה לדירות וסמוך יותר למועד האכלוס).

כל קווי החשמל והזנות החשמל והתקשורת בדירה, מתחילים ומסתיימים בארון חשמל (אדום) ותקשורת (כחול) דירתיים, הנמצאים נגישים בכל אחת מהדירות.

 


בתמונה
1. אדום: צנרת חשמל, ניתן לראות את החיבור המתקבל בין צנרת החשמל שנוצקה עם התקרה (בחלק העליון של התמונה), המחוברת לצנרת החדשה שיורדת למיקום נקודות הקצה בקירות (מרוא, הדלקות, שקעים וכו`).
2. צהוב: הנחת תשתית (צנרת) מתחת לריצוף המאפשת ריכוז רמקולים עתידית למערכת קולנוע ביתית.
3. כחול: צנרת מים מסוג SP חמים/קרים וצנרת מים לצריכה (הצנרת המבטונת).

 

 


מעניין ? כנסו לכל הפרקים של מיזם פרויקט מתגלגל

על המחבר
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר