פרויקט מתגלגל: קומת קרקע \ תקרת מעבר Transfer Slab/floor (חלק 12)

קומת קרקע (לובי כניסה למגדל)
עם סיום עבודות הבטון בחניון, החלו העבודות על אלמנטי הבטון שבקומת הכניסה למגדל. בקומת הכניסה למגדל נוכל למצוא את החדרים הבאים: חדר שומר ודלפק כניסה, חדר עגלות, תיבות דואר, חדר חשמל, חדר בזק ושני חדרי שירות נוספים. לובי הכניסה מתנשא לגובה של 5.44 מטרים ושטחו כ-500 מ"ר. גובה זה יצר קושי ביצועי, מאחר ואין אפשרות מעשית לצקת אלמנטים בגובה שכזה ביציקה אחת ולכן בפועל נוצק כל אלמנט שלוש פעמים - על מנת להגיע לגובה הסופי. אדום: מהלך היציקות האנכיות. כחול: גובה הכניסה ללובי. צהוב: גובה תחתית מילוי הפיתוח (גינון וכו`).

 


היציקה המשולשת של האלמנטים האנכיים, הצריכה היערכות מיוחדת באמצעות ציוד נוסף (מגדלי תמיכה, פיגומים) על מנת לאפשר עבודה בגובה. קומה זה קשה במיוחד לביצוע ולכן משך הביצוע הצפוי הוערך בכחודש וחצי.

העבודה על האלמנטים של הלובי נעשתה במקביל בכמה אזורים ובכמה מפלסים (כזכור, שלוש יציקות לכל אלמנט) והכל בהתאם לזמינות הטפסות שנשכרו לצורך כך. הטפסות שנעשה בהן שימוש ביציקות המיוחדות של הלובי הן של חברת ש.ב.א מפעלי מתכת ומסוג שילובית. טפסות אלה וורסטליות ומאפשרות מגוון גיאומטריות וזויות, אותן נוכל למצוא באלמנטים היצוקים של הלובי.

בתמונה: סיום יציקה אחרונה של תקרת החניון, רגע לפני תחילת העבודות בקומת הכניסה. ניתן להתרשם מהזיון שיוצא מתקרת החניון אליו עתיד להתחבר זיון האלמנטים של קומת הכניסה. הפתחים שבתקרות החניון (מסביב לחוליות העגורן) יסגרו לאחר סיום השימוש בעגורן ולאחר פירוקו.

 


האלמנטים בקומת הקרקע "צומחים" משני מפלסים:
1. מפלס פני הפיתוח: מפלס זה הינו מפלס משופע המקיף את קומת הכניסה והוא למעשה התקרה של החניון העליון. היציקה המשופעת נועדה לאפשר ניקוז מי גשם והשקייה, העתידים להקוות מעל התקרה. תקרה זו, תכוסה בשכבת איטום, על מנת למנוע חדירת מים לחניון (בסקיצה מצ"ב מסומנת באפור). אזור העגורן בתמונה העליונה, עתיד להיות חלק מהפיתוח והגינון סביב המגדל.
2 מפלס כניסה קומת הקרקע: ממפלס זה, מתחיל למעשה המגדל. תקרת החניון באזור זו אופקית ומהווה רצפה עבור לובי הכניסה למגדל (בסקיצה מצ"ב מסומנת בצבע צהוב).

 

רמפת כניסה לחניון
הכניסה לחניון מתבצעת באמצעות רמפת כניסה. רמפת הכניסה מהווה תקרה עבור חדר חברת החשמל וחדר הגנרטור ורצפה עבור מסעת כלי הרכב, בכניסה לחניון. מאחר ויש צורך בהכנסת ציוד לחדרים שמתחת לרמפה (הכנסה וטיפול בגנרטור, הכנסת שנאים של חברת החשמל וכו`) הושארו פתחים במסעה, מהם מתאפשרת גישה לחדרים אלה.
 


הרמפה נשענת מעברה האחד על קיר הדיפון ומעברה השני על קיר הגרעין הצומח מהחניון. המפתח בין דפנות רמפת הכניסה הנו 6.4 מטרים המהווים מסעה לכניסה ויציאה מהחניון התת קרקעי.

בתמונה: ברזלנות לרמפת הכניסה לחניון. כחול: פתח הכנסת ציוד לחברת החשמל. אדום: פתח הכנסת גנרטור. צהוב: השענת הרמפה על קיר הדיפון והגרעין.

 


תקרת מעבר
המושג תקרת מעבר (גם קומת מעבר \ טבלת מעבר) מתייחס לאחד הפתרונות ההנדסיים המקובלים, המאפשרים מעבר וריסון כוחות מצידה העליון של התקרה - לצידה התחתון. 

כיצד נוצרים כוחות אלה ומדוע הם מצריכים פתרון ייחודי ?
בתקרה קונבנציונלית (מקשית\צלעות וכו`) הכוחות המתקבלים מעברה העליון של התקרה, מוצאים את דרכם למטה דרך אלמנטים אנכיים, המהווים המשכיות לאלמנטים שנמצאים מעליה. כלומר, עמוד\קיר שנמצא מעל התקרה, מעביר את הכוחות לעמוד\קיר שנמצא בדיוק מתחת לתקרה באופן המשכי.

אולם, במקרים בהם אין המשכיות בין האלמנטים שמעל התקרה, לאלה שמתחתיה, צריך לדאוג שהכוחות שנוצרים עקב אי-סמטריה זו (אקצנטריות) יעברו בכל זאת לאלמנטים הנושאים שנמצאים מתחתייה. אחד הפתרונות לבעיה זו מתקבל על ידי יצירת "תקרת מעבר" (פתרונות נוספים: תקרה דרוכה \ קורות מעבר ועוד).

בפרוייקט זה, הגיאומטריה של האלמנטים האנכיים בחניון שונה מהגיאומטריה של האלמנטים האנכיים בקומות המגורים ומכאן שהכוחות היורדים מן המגדל אינם מועברים באופן המשכי לקירות ולעמודי החניון. הסיבה לאי-סמטריה בין הקומות הטיפסיות וקומות החניון, נובעת משיקולי תכנון גיאומטריים ומצרכי תכנון שונים של החניון וקומות המגורים. כמובן שאין לצפות כי הסידור הפנימי והחיצוני של הדירות במגדל יתאים לסידור החנייה והמסעה בחניון ומכאן הצורך במציאת פתרון הנדסי.

הבעיה הנוצרת מאי ההמשכיות בין האלמנטים נקראת "אקצנטריות" ונגזרים ממנו כוחות חדשים, בנוסף לכוחות האנכיים שאמורים היו להופיע במידה וההמשכיות היתה נשמרת (כוחות לחיצה). הכוחות החדשים שיתקבלו כתוצאה מאי הסמטריות יהיו מומנטים וכוחות גזירה. המטרה בתקרת הטרנספורמציה תהיה לרסן ולשלוט בכוחות שמועברים לאלמנטים התחתונים ולהעביר אותם בבטחה למבנה התחתון (חניון) הנשען גם הוא על ביסוס הרפסודה (ראה "פרויקט מתגלגל" חלק 7). גובה תקרת המעבר: 1.9 מטרים (תקרה מקשית). משקל תקרה למ"ר, כ-5 [טון].

סקיצה: כוחות אנכיים היורדים מהקומות העליונות, ממשיכים ויורדים גם לקומות התחתונות - במבנה טיפוסי קונבנציונלי שאינו מצריך פתרון מיוחד.

 


סקיצה: סכמת כוחות אנכיים כשאין המשכיות בין האלמנטים ולכן יש להתאים פתרון הנדסי הולם. הפתרון המוצג בסקיצה הינו תקרת מעבר.

 


הרחבה בנושא תכנון תקרות מעבר ניתן למצוא כאן

שלבי בניית תקרת מעבר
1. סיום אלמנטים אנכיים: תקרת המעבר מונחת על האלמנטים האנכיים של קומת הקרקע (לובי). תחילת העבודות על התקרה מתאפשרת רק לאחר סיום עבודות הבטון על אלמנטים אלה.

 


2. הקמת מגדלי תמיכה ובניית טפסנות לתקרה: בשל הגובה הרב ובעיקר בשל העומסים הקיצוניים והמיוחדים הצפויים, במהלך ולאחר היציקה (כ-5 [טון\מ"ר] הועברו הנתונים לקונסטרוקטור חיצוני על מנת שיתכנן את מגדלי התמיכה לתקרה זו. לאחר שנבחנו האלטרנטיבות, הוחלט להשתמש במגדלים מסוג "אקרו" עליהם יונחו בהתאמה ליגרים ואונטרליגרים וקרום עליון העשוי מלבידים (לבידים \ "דיקטים"). הקונסטרוקטור הוציא תוכנית סידור מגדלים, הכוללת את מיקומם המדוייק של כל מגדל, את המרחק בין המגדלים, הליגרים והאונטרליגרים ואת כיוונם. המגדלים הינם אלמנטים בלחיצה (תמוכות) המעבירים את כל עומסי הטפסה למשטח הנושא (הרצפה של לובי הכניסה).

 


בשל עומסים גבוהים הצפויים במהלך היציקה ובימים שלאחריה, נבנו מגדלי תמיכה לכל גובה החניון (מתחת לתקרה) על מנת להעביר את הכוחות עד לרפסודה.

 


 

3. הקמת טפסנות תקרה: בניית הטפסנות נעשתה במקביל להקמת מגדלי התמיכה. המבנה הוא של קורות משניות ("ליגרים") בכוון אחד, הסומכות את שכבת הכיסוי ומעבירות את העומסים לקורות ראשיות ("אונטרליגרים") המונחים בכוון ניצב. שכבת כיסוי הנקראת גם פני הטפסה ("לבידים") הינה החלק הבא במגע עם הבטון ולו נועד התפקיד של עיצוב צורת הבטון והטקסטורה של פניו. שכבת הכיסוי היא אלמנט דק וגמיש שאינו מסוגל לעמוד בלחצים גדולים ולכן המרחק בין סמכיו קטן (ליגרים ואונטרליגרים). ראה בתמונה (כחול = אונטרליגר \ מבריח, אדום = ליגר \ מריש)

 


4. הנחת קרום: הנחת שכבת הכיסוי העשוייה מלבידים (Plywood)
 

5. עבודות ברזלנות: תחילת עבודות הנחת זיון לפי תוכנית קונסטרוקציה, בתקרה זו 6 שכבות זיון (שלוש שכבות תחתונות ושלוש שכבות עליונות) בקטרים 25 / 32 [מ"מ].  הרחבה בנושא הנחה וסידור שכבות זיון ראה פרויקט מתגלגל חלק 7.

תמונות להתרשמות:

סידור זיון תחתון (כולל חיזוקים בשלוש שכבות)

 

 

סידור "ספסלים" ותחילת סידור ברזל עליון:

 

 

סידור הזיון בשכבות העליונות של התקרה
 

סגירת דופן התקרה ("קראנצ`") טפסות ירוקות

 

שתילת מעברים \ קופסאות שישמשו מעבר לצנרת אינסטלציה, אוורור וחשמל בתקרה:

 

שתילת ברזל המשכי לקומה מספר 1 - "קוצים"

 

סיום עבודות ברזל (מבט מהעגורן) והכנות אחרונות ליציקה


מי היה מאמין... מתחילים לראות מגדל. בפרק הבא של פרויקט מתגלגל, אסקור את תחילת העבודות בקומה הראשונה. בהצלחה !

 

מעניין ? כנסו לכל הפרקים של מיזם פרויקט מתגלגל

על המחבר
הוספת תגובה
תגובות
1 תגובות
התמונה של אנונימי
איסמאעיל ראבי
מ"ר לוין, קודם כל אין מילים שיכולות להודות לך כמו שצריך על מאמצך במאמרים אלה... יש לי רק הערה בפרק הזה (חלק 12) שכנראה התמונות המצורפות בתחילת המאמר (לפני סקיצת הרמפה) לא מופיעות למרות שיש תיאור עליהן!
על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר