פרויקט מתגלגל: שלד וחניון המגדל (חלק 14)

בחלק זה של "פרויקט מתגלגל" - אסקור את עבודות השלד בבניין, כמו גם את עבודות הגמר - בחניון.

בחלק הבא, אחזור לסקר במסגרת המאמרים בנושא שיטת ברנוביץ` את יישום השיטה - הלכה למעשה. ניתן לקרוא ראיון בלעדי שניתן לפורטל, על ידי ממציא ומפתח שיטת ברנוביץ` - מר מוטי ברנוביץ` כאן.

הרעיון לערוך שיחה וראיון עם מר מוטי ברנוביץ`, עלה בקרבי לאחר ש"שיטת ברנוביץ`" אותה המציא ופיתח (ועל כן שמה - שיטת ברנוביץ`) מיושמת כיום, כמעט בכל מגדלי המגורים הנבנים בארץ. בנוסף, סקרן אותי לשמוע כיצד יוזמה פרטית, מתגלגלת ומתפתחת לכדי שיטת בנייה הרווחת כמעט בכל הפרוייקטים למגורים שסובבים אותנו (בנייה רוויה).

בשני העשורים האחרונים, הפכה נפוצה ומקובלת מאוד, שיטת החיפוי החיצוני הקשיח - בבניינים בכלל ובבנייני מגורים בפרט. במקרים בהם נדרש לבצע חיפוי חוץ ובעיקר בבניינים בעלי קומות רבות "טיפוסיות\מודולריות" (החוזרות על עצמן) מתעצם יתרונה של שיטת ברנוביץ` - קיצור משך הביצוע.

עבודות שלד - מגדל

עם סיום יציקת תקרת הטרנספורמציה החלו העבודות לבניית הקומה הראשונה. תכנון הטפסות (תבניות) ליציקת קירות המעטפת (קירות החוץ) של הקומה הטיפוסית, מאפשר יציקת חצי מהקומה ולאחר מכן את מחציתה השנייה (הרחבה הנושא בפרק הבא במסגרת פרויקט מתגלגל - שיטת ברנוביץ` הלכה למעשה) קצב ההתקדמות יציקת הקומות, עומד על 2.5-3 קומות מדי חודש. על מנת להאיץ את קצב התקדמות עבודת הברזלנות, הוחלט לתעש את זיון העמודים וזיון הקירות. (מתועש - מלשון תעשייתי \ חרושתי). המטרה בכך היא להביא אלמנטים מוכנים ומרותכים, שכל הנותר הוא - להרכיבם במקום המיועד, באתר.

בתמונה: סיום עבודות שלד בקומה הראשונה ותחילת עבודות שלד בקומה השנייה. ניתן לראות את העמודים המורכבים, המבצבצים מעל התבניות (ירוקות). עמודים אלה, הגיעו מרותכים מהמפעל - והורכבו במקומם באתר. האלמנטים שסופקו מרותכים ומורכבים: רשתות (קירות) ועמודים.

 


בתמונה: חזית המגדל לכוון רחוב ז`בוטינסקי. ניתן לראות את מערכת הטפסות ההיקפית (קירות חוץ) המשמשות חצי מהקומה. לאחר סיום יציקת חצי מהיקף הקומה - מועברות הטפסות לחצי השני (וכן הלאה...). סביב הטפסות מורכב פיגום חיצוני, המאפשר עבודה בטוחה (אלמנטים צהובים).

 


בתמונה: המשך עבודות בקומה השביעית. ניתן לראות את הטפסנות הידנית (עץ) שנעשית במרפסות הקדמיות (שלא באמצעות טפסות פח).

 


אלמנטים מתועשים / מורכבים
על מנת להאיץ עוד יותר את קצב עבודות השלד, הוחלט לספק לאתר אלמנטים מורכבים. תוכניות קונסטרוקציה מלאות, כולל פרטי זיון וגיאומטריה של המגדל - הועברו למחלקת התכנון של ספק הברזל. לאחר קבלת תוכניות ראשוניות - הועברו התוכניות לאישור הקונסטרוקטור. עם קבלת אישור המתכנן, הושלם התכנון המפורט לפרטיו ומיד הוכנסו לייצור - רשתות ועמודים מרותכים, להרכבה.

אלמנטים מורכבים יקרים בכ- 30%-40% מברזל גולמי (ברזל אותו קושרים באתר) וזאת מאחר ומדובר ב"ברזל רתיך" המצריך עבודת ריתוך, כמו גם שינוע - המהווים מרכיב יקר. עם כל זאת, הערך המוסף באלמנטים מורכבים - מקצרים את משך הביצוע, שגם הוא משאב מאוד יקר.

חסרון נוסף בשימוש באלמנכים מורכבים - שימוש בזמן עגורן. אין אפשרות להניף\למקם\להעביר את האלמנטים - ללא שימוע בעגורן. בזמן זה, אין אפשרות לבצע כל עבודה אחרת - המצריכה שימוש בעגורן ולכן יש לתכנן את העבודה בקפידה.

יתרונות השימוש באלמנטים מורכבים/מרותכים:

1. קיצור משך הביצוע - מאחר והאלמנטים מגיעים לאתר כשהם מוכנים להרכבה, כל הנותר הוא - למקמם לפי התוכנית ולקשור אותם למקומם. כמובן שבאזורים מסויימים יש להוסיף זיון מקומי, על מנת לחבר בין שני אלמנטים סמוכים ו/או משיקולי ביצוע אחרים.

2. קלות בעבודה - מאחר והאלמנטים מגיעים מוכנים, ניתן להרכיב אלמנט שיתן כיסוי לשתי קומות (ראה תמונה). לאחר הרכבת האלמנט, נוצקת הקומה הראשונה (שלב א`) ויתרת האלמנט המורכב, מהווה את האלמנט של הקומה שמעלייה (שלב ב`). יתרון משמעותי זה, חוסך שוב בסרבול הקשירה של הזיון באתר.

 


3. חסכון במשקל - מאחר והאלמנטים מתאימים לכיסוי של שתי קומות, אין צורך לבצע חפייה (חפיפה) בין ברזלי הזיון. במצב בו ברזל הזיון הנקשר באתר, כל חיבור של ברזל זיון המשכי, מצריך אזור "חפייה" משותף - עם הזיון שמתחבר אליו.
 

 

העבודה בקומה הטיפוסית מתחילה להכנס לשגרה (במובן החיובי של המילה). הפועלים מתחילים להבין ולהכיר את העבודה, את סדר הפעילויות ואת המצופה מהם. הקומות הטיפוסיות דומות זו לזו, למעט מיקום מרפסות השמש של הדירות העורפיות. מרפסות אלה "מדלגות" כך שלא יהיו האחת מעל השנייה. על איכות וניהול העבודה ממונים ואחראיים מנהל העבודה ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן (עבדכם הנאמן).

קבוצת פועלי השלד מחולקים ל4 מקצועות:
1. ברזלנים - פועלים האחראים על קשירת ברזל הזיון של השלד.
2. טפסנים - אחראים על הקמת מערכת הטפסות (פח ועץ).
3. אנשי שיש - חיתוך, הרכבה וטיפול בשיש (אבן לחיפוי חוץ).
4. כללי - עובדים בעבודות שונות (מחסנאי, נקיון, אתת וכו`).

בתמונה: בפרוייקט זה, מסודרות האבנים לחיפוי חוץ בתבנית, בקומת הקרקע. רק לאחר סידור האבנים, מונפת התבנית וממוקמת במקומה הרצוי. איש צוות השיש מכין ומסדר את חיפוי הקיר (שיטת ברנוביץ`) לפני הנפתו לקומת העבודה.

 

 
בתמונה: סיום סגירת טפסות, לפני היציקה. בשל אילוצים של הרשות המקומית לגבי שעות העבודה, סיום כל ההכנות לקראת היציקה - בשעה 16:30. סיום יציקה משוער - 19:00.

 


בניית קיר מעטפת פנימית
בשיטת ברנוביץ`, בידוד הדירות נעשה באמצעות מעטפת הצמודה לקיר הבטון החיצוני. בידוד זה יכול להיעשות בכמה שיטות וחומרים אולם בפרוייקט זה קבע היזם - כי הבידוד ייעשה באמצעות בלוקי איטונג. קירות הבטון ידועים ביכולת העברת הטמפרטורה הטובה שלהם (גשרי חום\קור) ולכן אינם נחשבים כמבודדים ברמה מספיקה למגורים. בלוקי האיטונג, המוצמדים לקיר הבטון החיצוניים, מהווים שכבת בידוד ומקטינים את המוליכות הטרמית של הקיר ובכל מבודדים טוב יותר את הדירות.

בתמונה: השלמת קיר המעטפת (חלק פנימי) באמצעות בלוקי איטונג. הבנייה נעשית סביב הפתחים ומעל ארגני התריס ומעל "משקוף עיוור" שישמש לקיבוע החלון - בעתיד (הסבר על משקופים עיוורים - בהמשך).

 


עבודות גמר - חניון

 

לאחר שעבודות השלד נכנסו להילוך גבוה, החלו גם עבודות הגמר בחניון. בשלב זה, החלו בחניון העבודות הבאות:


בניית מחסנים
לכל 96 יחידות הדיור שבפרוייקט - נמכר גם מחסן. למחצית מהדירות מוצמד מחסן דירתי (צמוד לדלת הכניסה לדירה) ולמחצית השנייה - בחניון. המחסנים הדירתיים, ייבנו כחלק מעבודות השלד והגמר במגדל, בעוד שהחלק האחר, נכנס לעבודה כחלק מעבודות הגמר של החניון.

בניית המחסנים נעשית באמצעות בלוקים מסוג "איטונג" - עליהם מיושמת שכבת טיח וגמר צבע. עם סיום בניית המחסנים והמחיצות, יוזמנו משקופי הכניסה למחסן, כולל כנף הדלת - ויורכבו במקום.

בתמונה: אזור המחסנים בקומת המרתף הטיפוסית. המחסנים פזורים בכל אזור הגרעין של המגדל - חלקם נבנים באמצעות בלוקים ואחרים נוצקו כחלק מהאלמנטי הבטון של הגרעין (מחסנים פנימיים ומשותפים).

 


טיוח קירות דיפון
גמר קירות הדיפון (הקירות ההיקפיים של החניון) גם הוא טיח וצבע. הטיח (שליכט) מיושם ידנית על ידי הטייחים ועליו מותז צבע לבן.

 

בתמונה: טייח במהלך העבודה

 


בתמונה: תחילת עבודת צביעת החניון.

בחלק הבא של פרויקט מתגלגל - שיטת ברנוביץ` - הלכה למעשה.

 

 


מעניין ? כנסו לכל הפרקים של מיזם פרויקט מתגלגל

על המחבר
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר